Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 20:21

To Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού και Μικρασιατικού Συλλόγου Καρυοχωρίου

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το Ψηφιακό Μουσείο (www-e-mouseio.gr) του Ποντιακού και Μικρασιατικού Συλλόγου Καρυοχωρίου «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ», την πρότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα για την οργάνωση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της κοινότητας Καρυοχωρίου.

Είμαστε περήφανοι που πετύχαμε να αναπτύξουμε έναν καινοτόμο εργαλείο πολιτιστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, με την υποστήριξη των νέων που συμμετείχαν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του Ψηφιακού Μουσείου και την χρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέα Γενιά σε Δράση. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική στην υλοποίηση του έργου.
Το Ψηφιακό Μουσείο έρχεται να συστηματοποιήσει και να εμβαθύνει την μέχρι τώρα προσπάθεια για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε το υπάρχον υλικό να καταστεί αξιοποιήσιμο στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής πολιτικής με έμφαση στον πολιτισμό. Αυτό που κάνουμε επομένως μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα:

1. Ευαισθητοποιούμε την τοπική κοινωνία σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.
2. Ενθαρρύνουμε τους νέους να εργαστούν εθελοντικά στις διάφορες θεματικές του πολιτισμού ώστε να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες.
3. Αναπτύσσουμε εργαλεία για την οργάνωση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και διεξάγουμε έρευνες για την καταγραφή του πολιτιστικού υλικού.
4. Ψηφιοποιούμε και τεκμηριώνουμε το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και δίνουμε στον διαδικτυακό επισκέπτη τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να το επεξεργαστεί σε ψηφιακή μορφή.
5. Αναπτύσσουμε παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες για την τόνωση της υπαίθρου (εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα).
Φιλοδοξούμε το Ψηφιακό Μουσείο να αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στις διάφορες θεματικές του πολιτισμού με σκοπό την διάσωση, την ψηφιοποίηση και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος κάθε τόπου με αναπτυξιακά οφέλη για την κάθε κοινότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 20:23