Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014 12:48

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 23 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 7 :00 μ. .μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Επιχειρήσεων ( ΔΕΤΗΠ, ΔΕΥΑΠ, ΚΕΔΕ ).
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κοινωνικής Πολιτικής πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙΠΠΑΠ.)
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Α/θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

5. Συγκρότηση Δημοτικής επιτροπής Παιδείας του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

6. Ορισμός εκπροσώπων στο σύνδεσμο ύδρευσης Ολυμπιάδας- Γαλάτειας- Αναργύρων.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

7.. Ορισμός Δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ( άρθρο 64 ΠΔ 28/80).

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ( άρθρο 67 ΠΔ 28/80)
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

9. Ορισμός Δύο Δημοτικών συμβούλων για παραλαβή μικρών έργων και ενός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εκτελούμενων Δημοτικών έργων.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

10. Συγκρότηση επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων ( ΠΔ 267/98)
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση καλλιεργίσημων εκτάσεων του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

12. Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

13. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της κυκλοφοριακής μελέτης.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

14. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

15. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής Διαχείρισης «κρίσεων » για την εφαρμογή των μέτρων της διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

16. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου Κλήσεων
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

17. Έγκριση προμήθειας εφαρμογής για την Στοχοθεσία του προϋπολογισμού και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – ανανέωση συνδρομής Δήμος-Νετ.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

18. Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στο Πάρκο Μελανοφρύδη.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

19. Οικονομική ενίσχυση στην μαθητική ομάδα Ρομποτικής.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

20. Καθορισμός διαδικασίας ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

21. Διαγραφή επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών λόγω παραίτησης
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

22. Αίτηση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

23. Νέες άδειες παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

24. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

25. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους για την ανασυγκρότηση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014 12:56