Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 25 Απριλίου 2015 09:56

Με επιστολή τους στον Λαφαζάνη, Εργαζόμενοι του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας ζητούν την επαναλειτουργία της 3ης μονάδας

Εμείς οι εργαζόμενοι του ΑΗΣ Πτολ/δας του Ιστορικότερου Σταθμού Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε , βρεθήκαμε σήμερα την 22 Απριλίου 2015 στο

Εστιατόριο του Σταθμού με θέμα συζήτησης την Κατασκευή της ΙΙΙ Μονάδος του Σταθμού.
<<Πορεία του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μετά την επίσκεψη του ΥΠΑΠΕΝ
Κου Παναγιώτη Λαφαζάνη>>
- Μετά την πάροδο πέντε και πλέον μηνών και συγκεκριμένα από τις 9-11-2014, ημέρα εκδήλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας σε εγκαταστάσεις των μονάδων III και IV,σαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των εργαζομένων του Σταθμού και όχι μόνο, σας μεταφέρουμε την αγωνία όλου του προσωπικού για το τι μέλλει γενέσθαι, αλλά και τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
- Αποτελεί κοινή πεποίθηση των εργαζομένων αλλά και της τοπικής κοινωνίας, ότι η αποκατάσταση των ζημιών της III Μονάδας (μετά και τα πορίσματα των επιτροπών που συστάθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. στις 24-2-2015 και την απόφαση της Διοίκησης) και η επανεκκίνησή της, θα είχε πολλαπλά οφέλη και συγκεκριμένα:
α)την εξασφάλιση θέσεων εργασίας τόσο για τακτικό όσο και έκτακτο προσωπι-κό, αλλά ακόμη και για εργολαβικό, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, αλλά και τις οικογένειές τους. Να σημειωθεί εδώ, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία με ποσοστό που ξεπερνάει το 27%.
β)την παροχή θερμικής ενέργειας τηλεθέρμανσης στην πόλη της Πτολεμαΐδας, (περίπου 50 MWθερμικά) συμπληρωματικά με την υπάρχουσα τροφοδότηση από τον ΑΗΣ Καρδιάς, καθ' ότι αυτή επιβεβαιωμένα, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για τις ιδιαίτερα ψυχρές μέρες του χειμώνα. Επιπρόσθετα, θα αποτελεί και σημαντική εφεδρεία, για τις περιπτώσεις που τυχόν θα τίθενται εκτός λειτουργίας για διαφόρους λόγους, η μία ή και οι δύο, διασυνδεδεμένες με την τηλεθέρμανση, Μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς. Τονίζεται, ότι η III Μονάδα του ΑΗΣ Πτολ/δας, τροφοδοτούσε αδιαλείπτως το δίκτυο τηλεθέρμανσης, από το 1992 έως και το 2012, βάσει σύμβασης με το Δήμο και στη συνέχεια συμπληρωματικά με την κύρια τροφοδότηση από τον ΑΗΣ Καρδιάς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της πόλης. Στην πράξη παρέχονται 80-85MW θερμικά από Καρδιά και 50 MW από ΑΗΣ Πτολ/δας (παλαιότερα και πριν από τον παροπλισμό του, παρείχε άλλα 25 MW και ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ ).Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα επιπλέον 25 MWθερμικών από Λέβητα του Δήμου, με καύσιμο όμως πετρέλαιο και κόστος πολύ υψηλότερο.
γ)την οικονομική τόνωση κάθε μορφής εμπορικής και εργολαβικής δραστηριότητας στην τοπική κοινωνία, που σχετίζονται με την λειτουργία ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Συμπερασματικά θεωρούμε, ότι η ΔΕΗ Α.Ε. και το αρμόδιο Υπουργείο με γνώμονα το κοινό όφελος, θα μπορούσε εστιάζοντας στον προαναφερόμενο στόχο και με συντονισμένες προσπάθειες, να κινηθεί στην κατεύθυνση άρσης των εμποδίων που τίθενται και αφορούν την παράταση άδειας λειτουργίας της III Μονάδας μετά την 31-12-2015, αλλά και την εναρμόνιση με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, (ΑΕΠΟ) το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, (ΜΕΣΜΕ) και γενικότερα την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 75/2010. Αυτό θα εξασφάλιζε από πολλές πλευρές, το άμεσο μέλλον της περιοχής, για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την κατασκευή και την θέση σε λειτουργία της VΜονάδας της Πτολ/δας, που όλοι ευχόμαστε να υλοποιηθεί.

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 25 Απριλίου 2015 10:01