Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2019 20:47

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Εορδαίας. Ποιοί ορίστηκαν αντιδήμαρχοι στο δήμο Εορδαίας

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Κυριακή 8-9-2019, σε ειδική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας (όπως προβλέπει ο Ν. 4555/2018), οι δημαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο Προεδρείο του Σώματος, όπως επίσης στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατόπιν των ψηφοφοριών έχουν ως εξής:

Προεδρείο Δ.Σ

Πρόεδρος Χαρακτσής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Σίσιος Μιχαήλ

Γραμματέας Μαυρίδου Μάρθα

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Καρακασίδης Δημήτριος

Αντωνιάδης Κυριάκος

Τερζοπούλου-Τζινιέρη Αθηνά

Μπίγγας Στέφανος

Κοκκινίδης Ευστάθιος

Σπόντης Δημήτριος

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Λόφτσαλης Αναστάσιος

Σιδηρόπουλος Κοσμάς

Τερζοπούλου-Τζινιέρη Αθηνά

Δίκας Ιωάννης

Σολαχίδου Βασιλική

Σπόντης Δημήτριος

Να σημειωθεί επίσης ότι μετά την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Εορδαίας ανακοίνωσε στο σώμα του Αντιδημάρχους που θα ορίσει με απόφασή του και οι οποίοι είναι οι κάτωθι:

  • Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών και Συντονισμού Κοινοτήτων του Δήμου:Δημήτριος Ορφανίδης.
  • Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων:Μαρία Αντωνιάδου.
  • Αντιδήμαρχος Παιδείας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Μέριμνας: Ζαφειρούλα (Ρούλα) Σεβαστού.
  • Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας & Πρασίνου:Κεσκερίδης Χρήστος
  • Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:Νικόλαος Φουρκιώτης
  • Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης: Παναγιώτης Κάλφας.

Αναπληρωτής Δημάρχου για το πρώτο έτος της νέας Δημοτικής θητείας θα οριστεί ο Νικόλαος Φουρκιώτης.

Τέλος ο Δήμαρχος Εορδαίας ανακοίνωσε στο σώμα ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Αναστάσιος Λόφτσαλης θα οριστεί εντεταλμένος σύμβουλος διαχείρισης αδέσποτων ζώων και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοσμάς Σιδηρόπουλος θα οριστεί εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2019 20:53