Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 18:57

Παρατηρητήριο Διαφάνειας : Ξεκινάει πρόγραμμα παρακολούθησης της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης απο την ΕΕ.

Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινίασε το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα «Euromedia Ownership Monitor». Πρόκειται για ένα παρατηρητήριο που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Paris Lodron του Σάλτσμπουργκ και το οποίο θα

παρέχει μια βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης ανά χώρα, θα αξιολογεί συστηματικά τα σχετικά νομικά πλαίσια και θα εντοπίζει πιθανούς κινδύνους κατά της διαφάνειας στην ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά: «Είναι όλο και πιο δύσκολο να καταλάβει κανείς σε ποιον ανήκουν τα μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την κατάσταση αυτή, διότι στη δημοκρατία οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος τους παρέχει πληροφορίες. Το νέο αυτό εργαλείο θα συμβάλει στην κατανόηση της αγοράς των μέσων ενημέρωσης και θα τροφοδοτήσει τις μελλοντικές πολιτικές πρωτοβουλίες».

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, προσέθεσε: «Τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποτελούν βασικό πυλώνα των δημοκρατιών μας, γι’ αυτό είναι ζωτικής σημασίας η επισήμανση  και η καταπολέμηση των απειλών που αντιμετωπίζουν. Είμαστε αποφασισμένοι να παρουσιάσουμε νέες πρωτοβουλίες, όπως ο νόμος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και να ενισχύσουμε τη στήριξή μας για έργα που προωθούν τη διαφάνεια στον τομέα της ενημέρωσης».  

Το νέο αυτό εργαλείο θα τροφοδοτεί τις αξιολογήσεις της πολιτικής και τις κανονιστικές αξιολογήσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη στήριξη της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Θα ταυτοποιεί επίσης την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, καθιστώντας πιο ορατά πιθανά ζητήματα συγκέντρωσης και βελτιώνοντας την κατανόηση της αγοράς των μέσων ενημέρωσης. Στο έργο αυτό, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει ως τον Σεπτέμβριο του 2022, η ΕΕ παρέχει στήριξη ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, τις προσεχείς εβδομάδες θα δημοσιευτεί μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι δικαιούχοι αυτού του πιλοτικού έργου επελέγησαν κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία απευθυνόταν σε ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια στον τομέα της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, η οποία ορίζεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό και άλλες προκηρύξεις που σχετίζονται με τον τομέα των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε στάδιο προετοιμασίας, είναι διαθέσιμες εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 19:04