Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2022 19:30

ΕΣΗΕΑ : Απεργιακές κινητοποιήσεις στα κανάλια μετά την τροπολογία "δώρο" της κυβέρνησης τους ιδιοκτήτες για μείωση των εργαζομένων

Με απεργιακές κινητοποιήσεις στα ιδιωτικά κανάλια από την ερχόμενη Τρίτη 

αν δεν αποσυρθεί η ρύθμιση της κυβέρνησης για την μείωση των εργαζομένων σε 240 απαντά η ΕΣΗΕΑ. Η απόφαση λήφθηκε με τις ψήφους των παρατάξεων «Συσπείρωση Δημοσιογράφων», «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» και «Δημοσιογραφική Συνεργασία».

Υπενθυμίζεται ότι στην τροπολογία που τέθηκε σε διαβούλευση χτες Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου αναφέρεται ότι σε σχέση με την υποχρέωση κάθε αδειούχου παρόχου περιεχομένου να απασχολεί τουλάχιστον 400 άτομα, «το προσμετρώμενο προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του ετήσιου μέσου όρου προσωπικού». 

Έτσι, αυξάνεται από το 15% στο 40% της υποχρέωσης για τουλάχιστον 400 απασχολούμενους το αρχικό δώρο του «νόμου Πέτσα». Πρακτικά, η διεύρυνση κατά 25% προσφέρει στους καναλάρχες την ευχέρεια να «απαλλαγούν» από 100 ακόμη εργαζόμενους και 160 συνολικά, μέσω απασχόλησης είτε σε άλλες δικές τους επιχειρήσεις είτε μέσω συνεργειών.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας του άρθρου 29 που τέθηκε σε διαβούλευση:

Άρθρο 29 Απασχολούμενο προσωπικό αδειούχων παρόχων περιεχομένου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4339/2015

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) τροποποιείται ως προς το ποσοστό του προσωπικού των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής των αδειούχων παρόχων περιεχομένου, που εργάζεται με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου και η παρ. 1 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς ανθρωπίνους πόρους, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας, εθνικής ή περιφερειακής, και το είδος του προγράμματος, ενημερωτικού γενικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού περιεχομένου. Προς τον σκοπό αυτό, για την κάλυψη των αναγκών τους που αφορούν σε θέσεις δημοσιογράφων και των αναγκών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, υποχρεούνται να διατηρούν συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού, το οποίο δύναται να απαρτίζεται από: (α) εργαζομένους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, (β) προσωπικό συνδεδεμένων με τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου επιχειρήσεων με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου παρόχου και (γ) προσωπικό ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής στις οποίες ο πάροχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου παρόχου. Για την περ. β), το προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δύναται να συνυπολογίζεται και να προσμετράται στο προσωπικό του αδειούχου παρόχου περιεχομένου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) Η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή περιεχομένου ή παροχής υπηρεσιών προς τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου, ββ) Το προσμετρώμενο προσωπικό της συνδεδεμένης επιχείρησης με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου ορίζεται ως το γινόμενο του συνόλου των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της συνδεδεμένης επιχείρησης επί το ποσοστό συμμετοχής του αδειούχου παρόχου περιεχομένου σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το προσμετρώμενο προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του ετήσιου μέσου όρου προσωπικού».

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2022 19:35