Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012 10:22

Περαιτέρω εξασθένηση της αγοράς εργασίας βλέπουν οι εργοδότες

ergasiaΠεραιτέρω μειώσεις στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν αναμένουν οι Έλληνες εργοδότες, κατά το Δ' τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας για τις προοπτικές απασχόλησης της Manpower.

Καθώς το 65% των εργοδοτών δεν προβλέπουν κάποια μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων, το 9% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση των ατόμων που απασχολούν και το 25% μείωση οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης διαμορφώνονται στο -16%. Λαμβάνοντας υπόψη τις εποχικές διακυμάνσεις ο δείκτης των συνολικών προοπτικών απασχόλησης για το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2012 διαμορφώνεται στο -15%, διατηρώντας το αρνητικό του πρόσημο για 11ο συνεχόμενο τρίμηνο.

Η Έρευνα της Manpower για τις προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα διεξάγεται από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, μέσω συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εργοδοτών (750 για το Δ' τρίμηνο του 2012) του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, από το σύνολο των τομέων της εθνικής οικονομίας.

Ο δείκτης παραμένει σχετικά σταθερός σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά εμφανίζει μείωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι οι εργοδότες και στους 9 τομείς αναμένουν ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν θα μειωθεί. Μεγαλύτερες μειώσεις αναμένονται στον κλάδο του Τουρισμού, όπου ο δείκτης των συνολικών προοπτικών απασχόλησης κατρακυλά στο -29%.

Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα «Η εικόνα της απασχόλησης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ελλήνων εργοδοτών, παραμένει ζοφερή για 11ο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι δραματικές επιπτώσεις της κρίσης χρέους στην τοπική αγορά μεγεθύνονται από την οικονομική αβεβαιότητα, που πλέον χαρακτηρίζει έντονα και την ευρύτερη περιφέρεια της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ελαφρά σημάδια ανάκαμψης που παρατηρούμε σε κλάδους όπως τα χρηματοοικονομικά δεν μας κάνουν να νιώσουμε περισσότερο αισιόδοξοι», σχολίασε η δρ Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup. «Η οικονομική ανάπτυξη δύσκολα θα επιτευχθεί σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαρκή αναβλητικότητα στην υλοποίηση εκείνων των δομικών αλλαγών που απαιτούνται για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την προσέλκυση επενδύσεων».

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας προβλέπουν μείωση του αριθμού των απασχολούμενων κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Οι δυσμενέστερες προοπτικές αναφέρονται στον τομέα του Τουρισμού, όπου οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται στο -29%, και στον τομέα των Κατασκευών, με Προοπτικές της τάξης του -21%. Δυσοίωνο είναι το κλίμα στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών και στον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπου οι προοπτικές καταγράφονται στο -18% και -17% αντίστοιχα. Οι προοπτικές στον τομέα Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου ανέρχονται σε -16% και στον τομέα της Μεταποίησης σε -14%.

Προοπτικές Απασχόλησης Δ' Τριμήνου 2012 – Ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η απασχόληση αποδυναμώνεται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού αναφέρουν απότομη μείωση της τάξης των 25 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών μειώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Οι τομείς στους οποίους ο δείκτης των Προοπτικών Απασχόλησης εμφανίζει βελτίωση είναι: Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις (αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων), Εμπόριο (αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων), Μεταποίηση και Κατασκευές (αύξηση 2 ποσοστιαίων μονάδων).

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης των συνολικών προοπτικών απασχόλησης καταγράφεται μειωμένος σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη μείωση, 18 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται στον τομέα του Τουρισμού, ενώ οι εργοδότες τόσο στον τομέα της Γεωργίας όσο και στον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες αναφέρουν μείωση των προοπτικών κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Ο δείκτης ανακάμπτει σε τέσσερις τομείς, με αξιοσημείωτη την ενίσχυσή του κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Οι εργοδότες και στις δύο περιφέρειες αναφέρουν δυσοίωνες προοπτικές προσλήψεων για το ερχόμενο τρίμηνο. Στη Βόρεια Ελλάδα, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε -17%, ενώ οι προοπτικές για την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής καταγράφονται στο -14%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές είναι μειωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ παραμένουν στα ίδια επίπεδα στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, τα σχέδια προσλήψεων είναι εξασθενημένα και στις δύο περιφέρειες. Οι προοπτικές για τη Βόρεια Ελλάδα μειώνονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ αναφέρεται μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής.
Διεθνείς Συγκρίσεις Οι προοπτικές για όσους αναζητούν εργασία προδιαγράφονται θετικές σε 31 από τις 42 συνολικά χώρες που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα, καθώς οι εργοδότες εκτιμούν ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Σε σχέση με το Γ' τρίμηνο του έτους, οι προοπτικές απασχόλησης καταγράφονται βελτιωμένες ή σταθερές σε 22 συνολικά αγορές. Ωστόσο, σε σχέση με ένα χρόνο πριν οι εκτιμήσεις των εργοδοτών καταγράφονται μειωμένες σε 26 χώρες. Αυτή η επιβράδυνση του ρυθμού προσλήψεων είναι ιδιαιτέρως αισθητή στις αναδυόμενες αγορές της Κίνας, της Βραζιλίας και της Ινδίας, όπου οι εργοδότες στο σύνολο σχεδόν των κλάδων της οικονομίας αναφέρουν πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις σε σχέση με πέρυσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτό το τρίμηνο στην έρευνα της Manpower λαμβάνει μέρος και η Φινλανδία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χώρες με τις ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο είναι η Ταϊβάν, η Ινδία, ο Παναμάς, η Βραζιλία, η Τουρκία και το Περού.

Αντίθετα, οι χώρες με τις λιγότερες ευκαιρίες για όσους αναζητούν εργασία αναμένεται να είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Σλοβακία, η Ολλανδία, η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Πολωνία, στις οποίες ο δείκτης των προοπτικών απασχόλησης έχει αρνητικό πρόσημο

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012 17:53