Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 20:05

Η Συνέντευξη του Προέδρου ΕΒΕ Κοζάνης στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Με την ευκαιρία της ΓΣ της ΚΕΕΕ και του επιτυχημένου συνεδρίου  «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Κωνσταντίνος Κυριακίδης παραχώρησε στο eea.gr,

συνέντευξη για την κατάσταση της οικονομίας στην περιοχή και στις δράσεις του Επιμελητηρίου για την αντιμετώπιση της κρίσης για την ανάπτυξη, την απασχόληση και για τις θέσεις του κατά των μέτρων που θίγουν τις επιχειρήσεις και παρεμποδίζουν την έξοδο από την κρίση

Ποιο είναι το Επιμελητήριο Κοζάνης; (έτος ίδρυσης, επιχειρήσεις μέλη, κύριοι κλάδοι, παραδοσιακοί κλάδοι).

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ιδρύθηκε στις  18/11/1918 (ΦΕΚ 241 ΤΕΥΧΟΣ Α) και αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τα μέλη του ανέρχονται σε 11500 από τα οποία το 53% ανήκει στον τομέα των υπηρεσιών, το 21% στη μεταποίηση, το 21% στο εμπόριο και το 5% στο δυναμικό και εσωστρεφή κλάδο της γουνοποιίας και της εκτροφής γουνοφόρων ζώων. Η γουνοποιία μαζί με τα μάρμαρα την κροκοπαραγωγή και τα σιδηρουργεία αποτελούν κλάδους με σημαντική παράδοση και ιστορική καταγραφή χωρίς να λείπουν επενδύσεις στην πρώτη μεταποίηση και στα οικοδομικά επαγγέλματα. Τέλος η περιοχή μας παρουσιάζει διαχρονική παρουσία και έφεση στο εμπόριο με σημαντικές μαρτυρίες και ιστορικά ευρήματα.  

Ποιες οι συνέπειες της κρίσης στη οικονομία, ποίοι κλάδοι επλήγησαν περισσότερο;(ανεργία, κλείσιμο επιχειρήσεων, πτώση παραγωγής κ.α.)

Οι συνέπειες της κρίσης έχουν σημαντικό αποτύπωμα στην αύξηση της ανεργίας και ειδικότερα των νέων με σημαντική πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας και των επαγγελμάτων που κινούνταν παραδοσιακά γύρω από αυτή. Σημαντική είναι επίσης είναι η επίπτωση στην τοπική οικονομία και δραστηριότητα της καθυστέρησης μετεγκατάστασης οικισμών ως συνέπεια της εξορυκτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ , όπως η Ποντοκώμη, η υλοποίηση των οποίων θα έδινε ώθηση και τόνωση στην τοπική οικονομία.

Ιστορικά, τι ρόλο έπαιξε η ενεργειακή βιομηχανία στην οικονομία και πως  προδιαγράφεται μια εποχή χωρίς λιγνίτη;

Η παρουσία της ΔΕΗ στην περιοχή έδωσε και δίνει ακόμα και σήμερα τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην περιοχή άμεσες και έμμεσες καθώς παρατηρείται σημαντική δραστηριότητα από δορυφορικές προς τη ΔΕΗ επιχειρήσεις κυρίως στο χώρο των χωματουργικών εργασιών αλλά και των σιδηρουργείων, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική τεχνογνωσία και δραστηριότητα. Πολύ σημαντική είναι η επένδυση της Πτολεμαίδας V για την περιοχή μας καθώς πρόκειται για την πιο σύγχρονη και αντιρρυπαντική επένδυση στην εξόρυξη και επεξεργασία του Λιγνίτη. Η μετάβαση προς τη μεταλιγντική εποχή είναι μια επίπονη και συνεχής διαδικασία με προφανή την ανάγκη για στροφή στη γη και την εκμετάλλευση του ιδιαίτερου μικροκλίματος της περιοχής.

Πως εκτιμάτε το συνέδριο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και σε τι αποτελέσματα στοχεύετε;

Το συνέδριο αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη ακόμα και για εμάς τους ίδιους καθώς κινητοποίηση πλήθος κόσμου, πολιτών και φορέων , επιχειρηματιών και μη οι οποίοι έδειξαν έμπρακτα με τη συμμετοχή τους την αγωνία τους για το μέλλον της περιοχής και ανέδειξαν την ανάγκη για  αλλαγή πορείας και προσανατολισμού στον τόπο μας. Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι απτά και ξεκάθαρα και έχουν να κάνουν με τα ακόλουθα:

  • Την ίδρυση ενός μηχανισμού εγγυοδοσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής αξιοποιώντας μέρος του τέλους εξόρυξης λιγνίτη.
  • Την παραγωγική ανασυγκρότηση με την οργανωμένη στροφή στη γη και τις ευκαιρίες που η περιοχή μας παρουσιάζει , σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της περιοχής μας.
  • Τη θέσπιση του συμφώνου μεταξύ της ΔΕΗ και των τοπικών επιχειρήσεων διευκολύνοντας την πρόσβαση τους και τη συμμετοχή τους στο σημαντικό κύκλο εργασιών που εμφανίζει η επιχείρηση στην περιοχή μας.
  • Και τέλος στην αξιοποίηση και την συγκράτηση του ανθρωπίνου δυναμικού στη περιοχή μας και στη χώρα γενικότερα μέσα από πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης με ξεκάθαρο αναπτυξιακό πρόσημο.

Η επιχειρηματικότητα είναι η λύση και η διέξοδος για την περιοχή μας  αλλά και για το σύνολο της χώρας. 

Αυτή τη στιγμή «τρέχουν» σχέδια νομοθεσίας  για ασφαλιστικό, φορολογικό, αναπτυξιακό κ.α. Τι θέση λαμβάνει το Επιμελητήριό σας;

 

Το επιμελητήριο μας είναι αντίθετο στις δρομολογούμενες εξελίξεις, καθώς τα μέτρα επιτίθενται στη δημιουργική και αναπτυξιακή Ελλάδα καταργώντας έννοιες όπως η επένδυση και η αριστεία. Είναι καθαρά εισπρακτικά με ξεκάθαρη την απουσία αναπτυξιακού στίγματος και πρόβλεψης για τις νέες γενιές. Το επιμελητήριο συντάσσεται με την πρόταση των επιμελητριών της χώρας μέσω της ΚΕΕΕ για σταδιακά μικρότερους φορολογικούς συντελεστές καθώς και για την υιοθέτηση της πρότασης των τριών πυλώνων για το ασφαλιστικό, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η λέξη που απουσιάζει είναι η προοπτική για τις δουλειές και τις οικογένειες μας.

Φιλοξενήσατε την έκτακτη ΓΣ της ΚΕΕΕ. Τι αποφασίσατε και πως εκτιμάτε τις εργασίες της;

Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους του προέδρους και τα μέλη των διοικήσεων που παρευρέθησαν στην Κοζάνη , αψηφώντας τα μπλόκα και τις δυσκολίες στη μετακίνηση. Τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν το φορολογικό το ασφαλιστικό με τα συμπεράσματα που ανέλυσα παραπάνω αλλά και η επιμελητηριακή νομοθεσία για την οποία ζητήθηκε ενεργή συμμετοχή της επιμελητηριακής κοινότητας στη διαμόρφωσή της με τη συμμετοχή της στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου. Το μέλλον του θεσμού είναι με εμάς και πρέπει να αναδειχθεί και να αναβαθμιστεί ο ρόλος μας όπως αυτό συμβαίνει σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Τέλος η αποτίμηση των εργασιών έχει να κάνει τόσο με την αξία που προσδίδει ο καθένας μας στο Θεσμό αλλά και με την υποχρέωση της διοίκησης της ΚΕΕΕ να αναδείξει και να προωθήσει τα περιφερειακά ζητήματα αλλά και τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο αναπτυξιακό μας συνέδριο.

 

 

Μια ευχή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας

 

Εύχομαι ολόψυχα στα μέλη σας καλές δουλειές, υγεία , οικογενειακή ευτυχία και προπαντός δύναμη και δημιουργικό πνεύμα για να ξεπεράσουμε τη μιζέρια και να μείνουμε όρθιοι φτιάχνοντας μια καλύτερη Ελλάδα. 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 20:08