Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 19 Μαϊος 2016 08:24

Προίκα «μαμούθ» το νέο Ταμείο για τις ιδιωτικοποιήσεις. Μεταβιβάζονται όλα τα κινητά και ακίνητα στοιχεία μετοχές και συμμετοχές του δημοσίου

Στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας μεταφέρονται ΤΧΣ, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ. Δημιουργείται θυγατρική συμμετοχών με τις μετοχές των δημόσιων εταιριών. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου. Πώς θα λειτουργεί το Ταμείο. Τι αλλάζει στο θεσμικό πλαίσιο.
Υπό την ομπρέλα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, που ιδρύεται με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 40 εκατ. ευρώ, θα προωθείται πλέον το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται πως το νέο υπερταμείο θα αξιοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία για να "συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας" και για "να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας".

Στον έλεγχο της νέας εταιρείας μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος τρεις άμεσες θυγατρικές και ιδρύεται μία καινούργια: Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ενώ ιδρύεται η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ (ΕΔΗΣ).

Το υπερταμείο θα λειτουργεί με Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο θα εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τρία μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγονται από το ελληνικό Δημόσιο (με σύμφωνη γνώμη των δανειστών) και δύο μέλη - μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος - από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 5 έως 7 μέλη που εκλέγονται για τετραετή θητεία με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου το οποίο διορίζει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στην περιουσία του νέου ταμείου περιλαμβάνεται η κυριότητα και νομή όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου τα οποία με βάση το νόμο 2636 / 1998 (τουριστικά ακίνητα, κλπ) πρέπει να βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ. Η συγκεκριμένη περιουσία μεταβιβάζεται αυτόματα και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΤΑΔ με τις οριζόμενες εξαιρέσεις (αιγιαλοί, αρχαιολογικοί χώροι,κλπ). Στην ΕΤΑΔ επιστρέφουν και δεκάδες ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ με ορισμένες εξαιρέσεις. Ταυτόχρονα καταργείται η δυνατότητα της ΕΤΑΔ για δωρεάν παραχώρηση, πώληση, κλπ, ακινήτων της σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Προβλέπεται πως "εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ της Εταιρείας ή θυγατρικής της και με κόστος της Εταιρείας ή του ειδικού διαδόχου κατά περίπτωση, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, για λόγος μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή των θυγατρικών της ή αν κρίνονται αναγκαία για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου.

Στην ΕΔΗΣ μεταβιβάζονται οι μετοχές δημοσίων επιχειρήσεων και οι συμβάσεις παραχώρησης των εν λόγω εταιρειών, αλλά και το δικαίωμα ανανέωσης των συμβάσεων. Το παράρτημα που σύμφωνα με το σχέδιο νόμου αναφέρεται τις κρατικές εταιρείες που περνούν στον έλεγχο της ΕΔΗΣ ΑΕ δεν έχει μέχρι στιγμής δημοσιοποιηθεί στο δικτυακό τόπο της Βουλής.

Με το σχέδιο νόμου κυρώνεται και η σύμβαση παραχώρησης 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην κοινοπραξία της γερμανικής Fraport με τον όμιλο Κοπελούζου.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 19 Μαϊος 2016 08:45