Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 07 Ιουνίου 2011 00:11

Προτάσεις του περιφερειάρχη Γ. Δακή για την βελτίωση του Αναπτυξιακού νόμου


Ο dakisΠεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γ. Δακής με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  Μ. Χρυσοχοΐδη αναδεικνύει τα προβλήματα που αναμένεται να ανακύψουν από την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου στη Δυτική Μακεδονία, ενώ ταυτόχρονα υποβάλλει και συγκεκριμένες προτάσεις ώστε ..

ο Αναπτυξιακός Νόμος να έχει ουσιαστική συνεισφορά στο επιχειρείν της Δυτικής Μακεδονίας.
Η επεξεργασία, από στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτάσεων υπαγωγής σε προσκλήσεις του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου, σε συνδυασμό με στατιστικά στοιχεία του προφίλ των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με τις ισχύουσες συνθήκες και κριτήρια το ενδιαφέρον για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο θα είναι πολύ περιορισμένο και σε καμμία περίπτωση δεν θα ανταποκρίνεται στις αναγκαιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στις στοχεύσεις της Κυβέρνησης.
Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής προτείνει την τροποποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος υπαγωγής και στην εκδήλωση επενδυτικής κινητικότητας και ενδιαφέροντος, ως εξής:
1. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός για την υποβολή ενός σχεδίου των πολύ μικρών επιχειρήσεων να μειωθεί στο ποσό των 100.000 € από το σημερινό των 200.000 €.
2. Η ποσόστωση στις κτιριακές εγκαταστάσεις ως μέγιστο ποσοστό να είναι το 70% και όχι το 40% επί του ενισχυόμενου προϋπολογισμού μιας επενδυτικής πρότασης.
3. Να καταργηθεί το όριο της βαθμολογίας των 40 βαθμών κατ' ελάχιστο στις Περιφερειακές Ενισχύσεις, καθώς πλέον ισχύει και το καθεστώς της συγκριτικής αξιολόγησης.
4. Να γίνεται εκτίμηση των ελάχιστων απαιτήσεων σε θέσεις εργασίας ενός προτεινόμενου σχεδίου και αυτές οι θέσεις εν τέλει να βαθμολογούνται.
5. Επισημαίνεται ο κίνδυνος:
α) μεγάλης καθυστέρησης στον προγραμματισμό / διενέργεια του ελέγχου,
β) κατακόρυφης αύξησης του κόστους ελέγχου, ανάλογα με τον τρόπο αξιοποίησης του μητρώου αξιολογητών / ελεγκτών.
6. Βελτίωση των συνθηκών διασφάλισης διαφανούς αξιολόγησης.
H Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Μακεδονίας από την ανάληψη των καθηκόντων της στις αρχές του 2011 ανταποκρίνεται πολυεπίπεδα, άμεσα, μεθοδικά και στοχευμένα στις προσπάθειες του αρμόδιου Υπουργείου για εφαρμογή πολιτικών με άξονα τη νέα στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης και με βασικό εργαλείο της το νέο επενδυτικό νόμο, που βρίσκεται στην αρχή της εφαρμογής του.
Επίσης αναλαμβάνει κυλιόμενες πρωτοβουλίες σε σχέση με όλους τους επαγγελματικούς χώρους, για να αποτυπώνει τις κατά κλάδο συνθήκες που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση.
Ζητούμενο αποτελεί, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, η απολύτως στοχευμένη στήριξη του ιδιωτικού τομέα με δράσεις και παρεμβάσεις ουσίας και μεσο-βραχυπρόθεσμου αποτελέσματος.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 07 Ιουνίου 2011 00:16