Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 17:20

Την χρηματοδότηση 56 επενδυτικών σχεδίων ύψους 9,95 εκ € υπέγραψε ο Γιώργος Κασαπίδης

Τον οριστικό πίνακα με τις εντάξεις σαράντα επτά (47) επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και εννέα (9),

επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, υπέγραψε την Πέμπτη 21/10/2021, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για τα σαράντα επτά (47) επενδυτικά σχέδια, στο καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», ανέρχεται στο ύψος των οκτώ   εκατομμυρίων επτά χιλιάδων ενός ευρώ και δεκαεννέα λεπτών  (8.007.001,19  €) .

                                                                                                                                                                                     Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για τα εννέα (9) επενδυτικά σχέδια, στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», ανέρχεται στο ύψος του ενός  εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα  δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ  (1.942.542,00  €)  και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες και έντεκα  ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (1.383.011,79  €). 

 

Η Περιφερειακή Αρχή, καταβάλει και θα συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας  κάθε διαθέσιμο σχετικό πρόγραμμα και διεκδικώντας  όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 17:26