Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023 19:24

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με 1 εκ υπογραφές για «Ευρώπη χωρίς γούνες» παρουσιάστηκε στην Ε. Επιτροπή.

Σήμερα, η πρωτοβουλία «Ευρώπη χωρίς γούνες» («Fur Free Europe») έγινε η δέκατη επιτυχής Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες της ΕΕ, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να απαγορεύσει σε επίπεδο ΕΕ την κατοχή και τη θανάτωση ζώων για την παραγωγή γούνας, καθώς και την εμπορία στην αγορά της ΕΕ γούνας από εκτρεφόμενα ζώα και προϊόντων που την περιέχουν.

Εντός των προσεχών εβδομάδων, η Επιτροπή θα συναντηθεί με τους διοργανωτές για λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία. Επίσης θα διοργανωθεί δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή έχει προθεσμία έως τις 14 Δεκεμβρίου 2023 για να υποβάλει επίσημη απάντηση, στην οποία να εκθέτει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, δηλ. την πρόταση νομοθεσίας, τη λήψη άλλων, μη νομοθετικών μέτρων ή την μη ανάληψη δράσης.

Η εν λόγω Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι η δέκατη που καταφέρνει να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, αποδεικνύοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 09:12