Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 16:36

Βάζουν δασμούς απο 17% - 38% στα ηλεκτρικά οχήματα απο την Κίνα. Η έρευνα της ΕΕ

η ανακοινωση της ΕΕ

Στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας, η Επιτροπή κατέληξε προσωρινά στο συμπέρασμα ότι η αξιακή αλυσίδα των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή (BEV) στην Κίνα λαμβάνει αθέμιτες επιδοτήσεις,

γεγονός που απειλεί με οικονομική ζημία τους παραγωγούς BEV της ΕΕ. Η έρευνα εξέτασε επίσης τις πιθανές συνέπειες και τον αντίκτυπο των μέτρων στους εισαγωγείς, τους χρήστες και τους καταναλωτές ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ. Βάσει των πορισμάτων της έρευνας, η Επιτροπή διαπίστωσε προσωρινά ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να αποκαταστήσει τις επιπτώσεις των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που διαπιστώθηκαν, επιβάλλοντας προσωρινούς αντισταθμιστικούς δασμούς στις εισαγωγές BEV από την Κίνα.

Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προανήγγειλε σήμερα στα ενδιαφερόμενα μέρη το επίπεδο των προσωρινών αντισταθμιστικών δασμών που προτίθεται να επιβάλει στις εισαγωγές BEV από την Κίνα. Παράλληλα, η Επιτροπή προσέγγισε τις κινεζικές αρχές για να συζητήσει τα πορίσματα αυτά και πιθανούς τρόπους επίλυσης του ζητήματος. Οι ατομικοί δασμοί που προτίθεται να επιβάλει η Επιτροπή στους τρεις Κινέζους παραγωγούς του δείγματος έχουν ως εξής:

•   BYD: 17,4%·

•   Geely: 20%· και

•   SAIC: 38,1 %.
Άλλοι Κινέζοι παραγωγοί BEV, οι οποίοι συνεργάστηκαν στην έρευνα αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, θα υπαχθούν σε σταθμισμένο μέσο δασμό 21%.

Όλοι οι άλλοι Κινέζοι παραγωγοί BEV που δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα θα υπαχθούν σε δασμό 38,1%.

Τα προσωρινά πορίσματα της έρευνας της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων δείχνουν ότι ολόκληρη η αλυσίδα αξίας των BEV επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από αθέμιτες επιδοτήσεις στην Κίνα και ότι, κατά συνέπεια, η εισροή επιδοτούμενων κινεζικών εισαγωγών σε τεχνητά χαμηλές τιμές συνιστά απειλή σαφώς προβλέψιμης και επικείμενης ζημίας για τη βιομηχανία της ΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 16:41