Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2015 12:03

To προφίλ και η διεθνής εμπειρία της ΗΛΕΚΤΩΡ

 Η Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ. Α.Ε. (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης), με μετόχους την η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε., προχώρησε στην υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης και των σχετικών Συμβάσεων Χρηματοδότησης

αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ» (το «Έργο»). Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ενώ η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 48 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης ως ανωτέρω, η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. προχώρησε στην υπογραφή των παρακάτω συμβάσεων με την Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ. Α.Ε.:

Σύμβαση μελέτης - κατασκευής, η οποία προβλέπει ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υποδομών εντός 24 μηνών
Σύμβαση διαχείρισης - λειτουργίας & συντήρησης, διάρκειας 25 ετών (ίσης με την αντίστοιχη προβλεπόμενη στη Σύμβαση Σύμπραξης)
Το Έργο αφορά τη χρηματοδότηση, ασφάλιση, κατασκευή και λειτουργία των κάτωθι υποδομών:

Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίως.
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), εκ των οποίων 9 υφιστάμενοι και 1 (ο ΣΜΑ Κοζάνης) αποτελεί νέα υποδομή στο πλαίσιο του Έργου.
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης–Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων και την ευαισθητοποίησή του πάνω σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και αειφόρου ανάπτυξης.
Το Έργο αποτελεί πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένου ότι συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ενώ αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα.

Το Έργο περιλαμβάνει την τεχνολογική εφαρμογή της αερόβιας επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των Συμβατικών Αποβλήτων, η οποία θα αναληφθεί από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γερμανική εταιρεία Herhof GmbH, που αποτελεί 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Εντός της ΜΕΑ θα εφαρμοσθούν οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι μηχανικής διαλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων με την χρησιμοποίηση οπτικών, μαγνητικών, επαγωγικού ρεύματος και βαλλιστικών διαχωριστών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης και της καθαρότητας των ανακυκλώσιμων υλικών. Ειδικότερα, όσο αφορά στον οπτικό διαχωρισμό, θα εγκατασταθούν οπτικοί διαχωριστές της ηγέτιδας στο αντικείμενό της, εταιρείας TOMRA Sorting GmbH.

Μέσω της υλοποίησης του Έργου επιτυγχάνεται ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (35% κατά βάρος επί της ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ), καθώς και ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτροπής Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων - ΒΑΑ (80% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα Συμβατικά Απόβλητα που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ), μεγιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

Το Έργο αναμένεται να συνδράμει στη βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι στις Μονάδες ΟΣΔΑ αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα (περίοδος κατασκευής 2 έτη) τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι, ενώ στην περίοδο λειτουργίας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας μόνιμου χαρακτήρα σε βάθος χρόνου 25 ετών.

Σημειώνεται πως στη χρηματοδότηση του Έργου συνεισφέρουν:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με περίπου € 13 εκατ.
Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος με περίπου € 13 εκατ., συνδράμοντας στην απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ που διαφορετικά δεν θα αξιοποιούνταν.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, χρηματοδοτώντας το κατασκευαστικό ΦΠΑ του Έργου (€ 5,6 εκατ.)
Η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. μέσω ιδίων πόρων με € 17 εκατ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2015 12:12