Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 26 Μαϊος 2015 12:00

Νέα προκήρυξη LEADER για την Π.Ε. Κοζάνης. Τι δήλωσε στο veto91fm η Ζ. Γκερεχτέ της ΑΝΚΟ

Η 4η προκήρυξη του Τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» για την Π.Ε. Κοζάνης, ανακοινώθηκε από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

στις 22/5/2015. Προκηρύχθηκε συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης ύψους 647.816,57 € που δεν έχει δεσμευτεί μέχρι σήμερα από τις 3 προηγούμενες Προκηρύξεις, που αντιστοιχεί σε συνολικό προϋπολογισμό : 1.195.743,07€

Η 4η προκήρυξη αφορά τις ακόλουθες δράσεις :
Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 4Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 123 α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 150.000,00
2 312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 147.000,00
3 312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 52.985,00
4 312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση 127.941,50
5 313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 40.000,00
6 313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 30.000,00
7 321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ 30.000,00
8 323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 69.890,07
ΣΥΝΟΛΟ 647.816,57
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 21/7/2015.
Βασική επισήμανση : η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών και ολοκλήρωσης των έργων είναι η 31 Δεκεμβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος : www.ankoleader.gr/, 4η Προκήρυξη.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Μαϊος 2015 12:28