Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 09:21

13 φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα εγκατασταθούν στις στέγες κτιρίων του Δήμου Κοζάνης

13 ακόμη φωτοβολταϊκοί σταθμοί  θα εγκατασταθούν στις στέγες κτιρίων του Δήμου Κοζάνης

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης  η μελέτη  για την Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

ακόμη 13 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε δημοτικά κτήρια. Από το συνολικό έργο αναμένεται ετήσια παραγωγή 220.000kWh που ισοδυναμεί με την ενέργεια που χρειάζονται περίπου 75 νοικοκυριά.

Μέχρι σήμερα ο Δήμος Κοζάνης έχει ήδη  εγκαταστήσει 18 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς σε 18 κτήρια του Δήμου Κοζάνης συνολικής ισχύος 170 kWp. Από το συνολικό έργο αναμένεται ετήσια παραγωγή 229.000 kWh που ισοδυναμεί με την ενέργεια που χρειάζονται περίπου 80 νοικοκυριά.

Έτσι επιτυγχάνεται:

-           Παραγωγή καθαρής «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας.

-           Αποφυγή έκλυσης αερίων θερμοκηπίου.

-           Σημαντικό ετήσιο οικονομικό όφελος για το Δήμο σε χρονικό ορίζοντα 25ετίας. Αναμένεται εξοικονόμηση πόρων άνω των 50.000€/έτος για τουλάχιστον 25 έτη.

-           Ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σε σχολεία συμβάλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 09:22