Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023 14:55

Χειμερινή ακαδημία περιβαλλοντικών εκπαιδευτών στο Νυμφαίο

Η Καμπάνια "Climate Community_WM" βρίσκεται στο πρώτο έτος ύπαρξής της, με ήδη τρεις ενεργές δράσεις. Μια εξ αυτών,

αποτελεί η Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών, μια Ακαδημία που τρέχει ενεργά από το 2016 στο νησί της Σκύρου, ως Θερινή Ακαδημία, και από την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, θα φιλοξενήσει 10 εκπαιδευόμενους, από κάθε άκρη της χώρας, στο Νυμφαίο Φλώρινας, ώστε να ζήσουν την εκπαιδευτική εμπειρία σε έναν από τους πιο όμορφους χειμερινούς προορισμούς της περιφέρειάς μας. 

Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία έχει οργανωθεί με την φιλοσοφία μιας οικολογικής κοινότητας, που ενδιαφέρον έχει την καλλιέργεια μιας περιβαλλοντικής κουλτούρας στην κοινωνία των πολιτών, να γνωρίσει μεθόδους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά μέσα από την προβολή καλών πρακτικών και εμπειριών. 

Η λίστα των εκπαιδευτών είναι μεγάλη και ποικίλλει, καθώς συμμετέχουν εισηγητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού, μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και εκπροσώπους διευθύνσεων της τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Απώτερος σκοπός είναι η ενεργός συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετιζόμενων με το περιβάλλον και την υγεία, μέσα από δράσεις που στοχεύουν στην προάσπιση του δικαιώματος όλων μας για ένα υγιές περιβάλλον.

Η Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών θεωρείται πρωτοπόρος στην εκπαίδευση της νέας γενιάς περιβαλλοντικών εκπαιδευτών, ικανών να ενταχθούν στην τυπική, μη τυπική και άτυπη προώθηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και προαγωγής της υγείας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνεισφέρουν με επιτυχία στο σχολικό σύστημα, σε περιβαλλοντικά κέντρα, κρουαζιερόπλοια, μουσεία, κήπους, μέσα μαζικής επικοινωνίας, καθώς και όπου μπορούν να εμπλακούν σε θέματα που άπτονται της Περιβαλλοντικής Αγωγής, Δημόσιας / Κοινοτικής / Περιβαλλοντικής Υγείας.

Στόχος της Ακαδημίας Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών είναι η παροχή δεξιοτήτων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να χειρίζονται με επιτυχία το πεδίο της περιβαλλοντικής επικοινωνίας, καθώς και η χάραξη ενός νέου δρόμου εκπαίδευσης, που πρωτοπορεί για τα ελληνικά δεδομένα και βασίζεται στις ανάγκες εξειδίκευσης, όσων εκπαιδεύουν σε θέματα περιβάλλοντος.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023 15:00