Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 13:19

ΚΚΕ: Η κατάσταση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων όπως διαμορφώνεται μετά τις εκλογές

KKE-logo-CB6DEC4F02-seeklogo.comΕδώ και λίγες μέρες η χώρα διαθέτει κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, αλλά αυτή δεν πρόκειται να φέρει ανακούφιση στα λαϊκά στρώματα που δεινοπαθούν από τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης. Σκοπός της κυβέρνησης είναι η απρόσκοπτη εφαρμογή των αντιδραστικών «διαρθρωτικών αλλαγών», που α-ποσκοπούν στην μείωση της τιμής της...

εργατικής δύναμης , την άγρια λιτότητα, την περεταίρω εμπορευματοποίηση τομέων που έχουν να κάνουν με βασικές λαϊκές ανάγκες. Καμία επαναδιαπραγμάτευση δεν πρόκειται να ανακουφίσει τα λαϊκά στρώματα, ούτε βέβαια να ματαιώσει τη βαθιά και μόνιμη χρεοκοπία του λαού.

Αυτή η πραγματικότητα εκφράζεται σε όλες της εκφάνσεις της ζωής της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Θα θέλαμε να αναφερθούμε σε 3 ζητήματα π0ου έχουν άμεσο και επιτακτικό χαρακτήρα.

1ο τα ζητήματα της υγείας.
Τεράστια είναι τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και αναλώσιμων υλικών. Σε κλινικές στα Νοσοκομεία της περιοχής έχει μπει λουκέτο ενώ σε άλλες ετοιμάζεται. Έχουν στερέψει τα στοιχειώδη αναλώσιμα υλικά και τα φάρμακα , ζητούν από ασθενείς να φέρον ακόμα και σύριγγες , βαμβάκι , γάζες και τρόφιμα. Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα δεδομένου ότι η κυβέρνηση αποφασισμένη να πληρώσει τα βάρη της κρίσης η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα θα προχωρήσει σε περεταίρω μείωση των κοινωνικών δαπανών μέσα σε αυτές και οι δαπάνες για την υγεία. Τα αποθεματικά των Νοσοκομείων Κουρευτηκαν – καταληστευτηκαν στην πραγματικότητα – σε ποσοστό που ξεπερνά ακόμα και το 70%. Ταυτόχρονα η λειτουργία των νοσοκομείων ως «αυτόνομων» μονάδων θα ενισχύσει τη λειτουργία τους ουσιαστικά ως επιχειρηματικές μονάδες που θα πρέπει να αναζητούν «ίδια» έσοδα και ανάλογα με αυτά να προσφέρουν υπρεσίες.

Αμεσος είναι ο κίνδυνος να σταματήσουν και οι ελάχιστες, υποβαθμισμένες, πα-ροχές στους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υ-γείας (ΕΟΠΥΥ), καθώς είναι «πανί με πανί» στο σκέλος των εσόδων, ενώ έχει και ληξιπρόθεσμα χρέη των Ταμείων που έχουν ενταχθεί σε αυτόν. Κατάσταση που είναι αποτέλεσμα της ίδιας της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ που δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και λειτουργεί ως εργαλείο συνεχών περικοπών της δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επιπλέον, όσο ο ΕΟΠΥΥ θα ενισχύει τη λειτουργία του, τόσο περισσότερο οι ασθενείς, οι χρόνιοι πάσχοντες θα έρχονται αντιμέτωποι, με τις δραστικές περικοπές στην παροχή υπηρεσιών Υγείας, εργαστηριακών και ιατρικών εξετάσεων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, επιδομάτων κ.λπ., με αύξηση της συμμετοχής τους στις πληρωμές γι' αυτές τις υπηρεσίες.

Είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη το εργατικό λαϊκό κίνημα να διεκδικήσει με όλες του τις δυνάμεις τηνάμεση και επαρκή χρηματοδότηση του ΕΟΠΠΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα με αξιοπρεπείς μισθούς .

Πιο συγκεκριμένα καλούμε της εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να διεκδι-κήσουν
• Να καταργηθεί η συμμετοχή του 15% των ασφαλισμένων που απευθύνο-νται στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα.
• Να καταργηθεί το πλαφόν των 200 επισκέψεων το μήνα στους αυτοαπα-σχολούμενους γιατρούς.
• Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί κανένα δημόσιο Κέντρο Υγείας, υγειο-νομική μονάδα και εργαστήρια του ΙΚΑ.
• Να προσληφθεί προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλει-στικής απασχόλησης, να εξοπλιστούν με τα αναγκαία ιατρικά μηχανήματα και να καλύπτουν τις ανάγκες δωρεάν όλο το 24ωρο.
Για τα δημόσια Νοσοκομεία
• Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει, αναλαμβάνοντας η ίδια τη διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές των δημόσιων νοσοκομείων για την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία τους με όλα τα φάρμακα, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό, αντιδραστήρια για τις εργαστηριακές εξετάσεις, υλικά για τα χειρουργεία.
• Να καταργηθούν οι πληρωμές, εισιτήρια, συμμετοχές για ιατρικές, εργα-στηριακές εξετάσεις και θεραπείες.
• Να μην καταργηθούν ή συγχωνευτούν κρεβάτια, εργαστήρια, τμήματα ή και ολόκληρα νοσοκομεία.
• Να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν οι έκτακτοι, επι-κουρικοί κλπ. Οσο υπάρχουν επικουρικοί, εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», τη μισθοδοσία να την αναλαμβάνει το κράτος και όχι από τα έσοδα του νοσο-κομείου όπως ισχύει σήμερα.
Για τα Φάρμακα
• Το κράτος να αναλάβει να πληρώσει το ίδιο τα χρέη των ασφαλιστικών τα-μείων.
• Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει, αναλαμβάνοντας η ίδια τη διαπραγμάτευση με τις φαρμακοβιομηχανίες, την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία σε όλα τα φάρμακα.
• Να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και επαρκής διάθεση όλων των ειδικών φαρ-μάκων (για καρκινοπαθείς κλπ.) από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκο-μείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
• Η πληρωμή των φαρμάκων από τους φαρμακοποιούς στους προμηθευτές να γίνεται μετά την εξόφλησή τους από τον ΕΟΠΥΥ. Η πληρωμή στους προμηθευτές και η απόδοση του ΦΠΑ να γίνεται στο ύψος του ποσοστού που αποζημιώνονται αντίστοιχα από τον ΕΟΠΥΥ. Να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού των χρεών ανάμεσα στο Δημόσιο και στους φαρμακοποιούς και τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς.
• Να υπάρχει μηδενική συμμετοχή, δηλ. δωρεάν, σε όλα τα φάρμακα των χρόνιων παθήσεων και για τις συνόδους νόσους, για όλα τα συμπληρώμα-τα διατροφής (καρκινοπαθείς κ.ά.) καθώς και για όλο το υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό για χρόνιους πάσχοντες και ΑμΕΑ.
• Να παρέχονται δωρεάν όλα τα φάρμακα σε όλο το λαό με προτεραιότητα στους άνεργους, ανασφάλιστους Ελληνες και μετανάστες, στους χαμηλο-συνταξιούχους, στους φτωχούς αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους.

Δεύτερο ζήτημα που αφορά της εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα και ειδικά την περιοχή μας είναι το ζήτημα που αφορά τις εξελίξεις στην ενέργεια και πιο συγκεκριμένα την ΔΕΗ.

Η Κυβέρνηση Σαμαρά θα προχωρήσει σε σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις και εκποί-ηση της δημόσιας περιουσίας. Το επόμενο διάστημα με πιο γρήγορους ρυθμούς θα προωθηθεί το ξεπούλημα της ΔΕΗ με καταστροφικές συνέπειες για την εργα-τική τάξη και τα λαϊκά στρώματα ιδίως της περιοχή μας.
Αυτό επιβεβαιώνει και η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας στη ΔΕΗ που προβλέπει μειώσεις μισθών και απολύσεις δημιουργώντας πιο ευνοϊκό περιβάλλον κερδοφορίας για ενδεχόμενους επενδυτές.
Αυτό θα σημαίνει:
Κατάργηση της μονιμότητας και απολύσεις συμβάλλοντας στην ραγδαία αύξηση της ανεργίας της περιοχής που έχει ήδη τα μεγαλύτερα ποσοστά πανελλαδικά και λόγω του κλεισίματος πολλών μικροκαταστημάτων που στηρίζουν την λειτουργία τους από το εισόδημα των εργαζομένων στη ΔΕΗ.
Αύξηση της τιμής του ρεύματος για την εργατική και λαϊκή οικογένεια που ήδη σε μεγάλο βαθμό αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Τα φαινόμενο διακοπών ρεύματος λόγω αδυναμίας πληρωμής των λογαριασμών θα λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Το φαινόμενα ελαστικής και απλήρωτης εργασίας θα ενταθούν.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις καλούμε την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση να σταθούν εμπόδιο με τον οργανωμένο αγώνα τους μέσα από τα σωματεία τους σε αυτές τις μεθοδευσεις.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις αποκτά επίκαιρο και επιτακτικό χαρακτήρα η πρόταση του ΚΚΕ για τη δημιουργία του Ενιαίου Κρατικού Φορέα Ενέργειας στον οποίο θα εντάσσεται και η ΔΕΗ, ο οποίος θα αξιοποιεί όλες τις μορφές ενέργειας προς όφελος των λαϊκών αναγκών στα πλαίσια της λαϊκής Εξουσίας και οικονομίας. Μόνο έτσι μπορέσουν να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και φθηνό ρεύμα για τα λαϊκά στρώματα.

Τρίτο ζήτημα

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνει η κατάργηση των Συλλογικών συμβάσεων εργα-σίας στον ιδιωτικό τομέα. Η εργοδοσία αποθρασυσμένη από την πολιτική των κυβερνήσεων προχωράει αδιάκοπα στην εφαρμογή ατομικών συμβάσεων και μειώσεις μισθών.
Η επίθεση το προηγούμενο διάστημα αφορούσε τους εργαζόμενους στα Σουπερ μάρκετ. ( Στον Αρβανιτιδη, στον Βερόπουλο, στον Μαρινόπουλο),στον κλάδο των τροφίμων όπως τη ΦΕΓΕς το Αμύνταιο) σειρά έχουν επιχειρήσεις όπως η Ινοσανίδα στα Γρεβενά που απασχολεί αρκετές δεκάδες αργαζόμενους.
Μια σειρά επιχειρήσεις προχωράνε στο μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας με 4 ήμερη εργασία η εργασία λίγων ωρών την ημέρα μην δίνοντας ουσιαστικά δυνα-τότητα στην εργατική τάξη να ικανοποιήσει στοιχειώδεις ανάγκες της οικογένειας της.
Η απλήρωτη εργασία έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις δημιουργώντας στην ουσία μια άτυπη στάση πληρωμών. Εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες σε μια σειρά επιχειρήσεις. Τελευταίο παράδειγμα οι σχολικοί τροχονόμοι που παραμένουν απλήρωτοι για 6 μήνες έρχονται να προστεθούν στην μακροσκελή λίστα των απλήρωτων εργαζόμενων.
Η κατάσταση αυτή θα οξυνθεί περεταίρω το επόμενο διάστημα εξαιτίας του βα-θέματος της κρίσης οδηγώντας πολλές μικρές επιχειρήσεις στο κλείσιμο η στην αδυναμία να καταβάλουν τους μισθούς των εργαζομένων. Παράλληλα οι μονο-πωλιακοί όμιλοι στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν ανέπαφη την κερδοφορία τους θα προχωρήσουν σε περεταίρω μειώσεις μισθών και απολύσεις.
Νερό στο μύλο τους έρχεται να ρίξει και η κυβέρνηση της Ν.Δ , ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού ο οποίος παρουσίασε το όραμα του για την ανάπτυξη προβάλλοντας ως πρότυπο την COSCO που δραστηριοποιείτε στο λιμάνι του Πειραιά. Όπως είναι γνωστό η συγκεκριμένη επιχείρηση εφαρμόζει εργασιακές σχέσεις μεσαίωνα. Αυτό είναι το όνειρο τους. Εργατική τάξη χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα. Προσαρμοσμένη πλήρως στις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Πλήγμα στο θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αποτελεί και η έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων «κοινωφελούς εργασίας» Η ουσία βρίσκεται στο ότι αυτό το πρόγραμμα αποτελεί ένα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο, που εμπορεύεται την ανάγκη των ανέργων για μεροκάματο, ενώ πλασάρεται ως μέτρο που θα αντιμετωπίσει την ανεργία. Λες και αντίστοιχα άθλια μέτρα που έχουν παρθεί στο παρελθόν (Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, το απαράδεκτο καθεστώς των συμβασιούχων, η μερική απασχόληση κ.λπ.) μείωσαν την ανεργία. Το αντίθετο, η ανεργία όχι μόνο δε μειώνεται, αλλά επειδή σχετίζεται άμεσα με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, γεννιέται και γιγαντώνεται από αυτόν. Στο σύγχρονο αυτό δουλεμπόριο έχει βάλει τη σφραγίδα της και η ΓΣΕΕ, συμμετέχοντας ενεργά στην καταπάτηση των Συλλογικών Συμβάσεων, αφού όσοι θα απασχοληθούν θα αμείβονται με μισθούς ανεξάρτητα από προϋπηρεσία, ειδικότητα και κλάδο, αλλά και κάτω από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Το ΚΚΕ καλεί την εργατική Τάξη να μην συμβιβαστεί να μην υποκύψει σε αυτό το μέλλον που τις ετοιμάζουν. Οργανωμένα μέσα από τα σωματεία και όπου δεν υπάρχουν να στηθούν, μέσα από επιτροπές αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς να αντισταθεί , να μην δεχτεί να υπογράψει ατομικές συμβάσεις να μην δεχτεί καμία μείωση μισθών. Να κάνει βήμα στην οργάνωση της να συσπειρωθεί στο ΠΑΜΕ να δώσει από κοινού τη μάχη μιας και σε όλους του κλάδους η επίθεση είναι ε-νιαία. Να οργανώσει την αντεπίθεση της με στόχο την δικιά της εξουσία.
Μόνο αυτή η εξουσία που θα κοινωνικοποιήσει τα συγκεντρωμένα μέσα παρα-γωγής, με κεντρικό σχεδιασμό μπορεί να εξαλείψει την ανεργία. Να εξασφαλίσει μισθούς που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογέ-νειας.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους , τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και του χωρίου, τη νεολαία , τις γυναίκες με τα ιδιαίτερα προβλήματα τους να οργα-νωθούν στο ΠΑΜΕ, στην ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ , το ΜΑΣ και τους αγωνιστικούς συλλόγους γυναικών που ανήκουν στην ΟΓΕ να δώσουν από κοινού τη μάχη της επιβίωσης, να κάνουν βήματα στην οργάνωσης τους οργανώνοντας την α-ντεπίθεση.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 13:21