Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010 14:08

ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣΑπό την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κοζάνης Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που αφορά τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις.
Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης περιλαμβάνει:

Παράβαση 1η : Υπέρβαση των στόχων για τις εκπομπές σωματιδίων του Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΕΣΜΕ).
Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν συμμορφώθηκε με το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, όσον αφορά στην εκπομπή σωματιδίων, κατά τη διάρκεια του έτους 2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Η.Π. 33437/1904/Ε103/29-7-08 (ΦΕΚ 1634 Β/14-08-2008). Στις δύο από τρεις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας παρουσιάζονται μεγάλες υπερβάσεις, σε σχέση με την εγκεκριμένη συμβολή τους, στους στόχους του ΕΣΜΕ (κατά 38,5 φορές από τις μονάδες Ι, ΙΙ και κατά 5,75 φορές για την μονάδα IV αντίστοιχα), με αποτέλεσμα την υπέρβαση του στόχου της ΔΕΗ Α.Ε. και τελικά, την υπέρβαση του Εθνικού στόχου.

Παράβαση 2η : Διάχυτες εκπομπές αερίων ρύπων.
Η τέφρα από τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μεταφερόταν με φορτηγά που δεν διέθεταν κάλυμμα, κατά παράβαση του όρου 5.13 της, με Α.Π. 29826/24-10-1997, Απόφασης ΕΠΟ. Τα φορτηγά ήταν υπερφορτωμένα, σε βαθμό που οποιαδήποτε κίνησή τους προκαλούσε τη διαφυγή και τη διασπορά της τέφρας με αποτέλεσμα την εκπομπή σκόνης (κονιορτός).
Τα φορτηγά που μετέφεραν και εκφόρτωναν λιγνίτη στην αυλή του λιγνίτη του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας δεν είχαν καλυμμένες τις καρότσες τους, κατά παράβαση του όρου 5.1. της με Α.Π. 29826/24-10-1997, Απόφασης ΕΠΟ.

Παράβαση 3η : Έλλειψη άδειας διάθεσης στερεών αποβλήτων
Η διάθεση της τέφρας που παράγεται στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, πραγματοποιείται σε χώρους των ορυχείων Πτολεμαΐδας (Κύριος και Βόρειος Τομέας κατά δήλωση του υπευθύνου) χωρίς να έχει ληφθεί η άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β/22-12-03), κατά παράβαση του άρθρου 11 της ίδιας ΚΥΑ.

Παράβαση 4η : Έλλειψη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
Δεν υπήρχαν μονίμως εγκατεστημένα συστήματα αναρρόφησης σκόνης εντός των κτιρίων αποθήκευσης και θραύσης του λιγνίτη, κατά παράβαση του όρου 5.4 της με Α.Π. 29826/24-10-97, Απόφασης ΕΠΟ, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την Α.Π. 130497/15-7-05 Απόφαση ΕΠΟ.

Παράβαση 5η : Ελλιπής παρακολούθηση εκπομπών αερίων ρύπων.
Δεν πραγματοποιούνταν μετρήσεις των συγκεντρώσεων των σωματιδίων στα συστήματα αποκονίωσης των κλειστών χώρων και των σιλό τέφρας, κατά παράβαση του όρου 9.2. της με Α.Π. 29826/24-10-97 Απόφασης ΕΠΟ. Επιπλέον στην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας δεν υπήρχε σε εφεδρεία μετρητής σωματιδίων, προκειμένου να καθίσταται κατά το δυνατόν ταχύτερη η αντιμετώπιση προβλημάτων από μακροχρόνιες βλάβες στους λοιπούς μετρητές, κατά παράβαση του όρου 9.5 της με Α.Π. 29826/24-10-97, Απόφασης Ε.Π.Ο.

Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής τονίζει ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης έχει κατ’ επανάληψη προβεί σε ενδελεχείς ελέγχους και καταλογισμό προστίμων για τις παραβάσεις λειτουργίας του πεπαλαιωμένου ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και ότι σημαντική συνεισφορά στην επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος της περιοχής αποτελεί η ταχύτατη κατασκευή του νέου σύγχρονου ΑΗΣ ¨Πτολεμαΐδα V¨, καθώς και η ολοκληρωτική απόσυρση του υφισταμένου, διαδικασία για την οποία η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης αγωνίζεται συστηματικά από το 2007.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010 14:12