Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010 11:40

H ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:
Καλό μεσημέρι. Η Κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα τα βασικά σημεία της εισοδηματικής πολιτικής για το Δημόσιο, όπως επίσης και τις βασικές ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου.

Για τη μεν εισοδηματική πολιτική, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, για το δε φορολογικό νομοσχέδιο, στις επόμενες δυο με τρεις εβδομάδες, μόλις ολοκληρωθεί και η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Όμως, σήμερα θέλω να παρουσιάσουμε τις βασικές ρυθμίσεις, που θα ισχύσουν.

Θέλω να ξεκινήσω, λέγοντας ότι το πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής, αλλά και το πλαίσιο των αλλαγών στη φορολογία, εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση για να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά, να επαναφέρει μια αίσθηση δικαίου στον Έλληνα πολίτη και να ανοίξει νέους δρόμους για την ανάπτυξη της χώρας.

Όλοι γνωρίζουμε τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία είναι η χώρα, όλοι γνωρίζουμε ότι η Κυβέρνηση έχει καταθέσει και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επόμενη εβδομάδα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών ένα Πρόγραμμα Σταθερότητας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Από αυτό δεσμευόμαστε, με βάση αυτό δουλεύουμε και στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος εντάσσονται και οι σημερινές μας ανακοινώσεις.

Ξεκινώ με την εισοδηματική πολιτική και προτού αναφερθώ στις επιμέρους ρυθμίσεις, θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το μισθολόγιο του Δημοσίου είναι ένα μισθολόγιο το οποίο βρίθει αδικιών. Ένα μη ορθολογικό μισθολόγιο, το οποίο έχει διαμορφωθεί με την πρόσθεση διαφόρων επιδομάτων, χωρίς μια κεντρική λογική.

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεσμεύεται ότι, παράλληλα με την κατάθεση του νομοσχεδίου για την εισοδηματική πολιτική, το 2010, ξεκινάει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και ιδιαίτερα με την ΑΔΕΔΥ, για τη δημιουργία ενός ενιαίου μισθολογίου, το οποίο θα διορθώνει σημερινές αδικίες και θα μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση όσον αφορά στη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων.

Αυτό που είναι σαφές και αυτό αποτυπώνεται στις ρυθμίσεις, τις οποίες ανακοινώνουμε, είναι ότι υπάρχει ανάγκη να σηματοδοτηθεί με τον πιο σαφή τρόπο η συμβολή όλων στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται σήμερα για τη διάσωση της οικονομίας μας. Είναι ανάγκη να συγκρατηθεί το μισθολογικό κόστος του Δημοσίου και να υπάρξει δίκαιη κατανομή στα βάρη μεταξύ των υπαλλήλων.

Ταυτόχρονα -και αυτό θα γίνει απολύτως σαφές και όταν δει κάποιος τις λεπτομέρειες της εισοδηματικής πολιτικής και της φορολογικής πολιτικής- ο συνδυασμός των δυο εξασφαλίζει ότι οι χαμηλόμισθοι στο δημόσιο τομέα προστατεύονται και δεν θα έχουν οικονομική επιβάρυνση.

Βασικά στοιχεία της εισοδηματικής πολιτικής στο Δημόσιο:

Για τα στελέχη της Κυβέρνησης και τα διοικητικά στελέχη του Δημοσίου, καμία αύξηση μισθού και μείωση των πρόσθετων αμοιβών, επιδομάτων και αποζημιώσεων του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων κατά 10%.

Σπεύδω να συμπληρώσω και να πω ότι, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής είναι εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού, θα υπάρξουν δηλώσεις σε αυτή την κατεύθυνση και από τον Πρόεδρο της Βουλής, όσον αφορά στη Βουλή.

Αναθεώρηση της οροφής των αποδοχών των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών. Οροφή εφ’ εξής θεωρούνται οι αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, με προσαύξηση έως 20%, ανάλογα με ειδικές συνθήκες και ειδικά προσόντα. Αντίστοιχα, οροφή στις αμοιβές Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, με οροφή τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, με προσαύξηση έως 20%, ανάλογα με ειδικές συνθήκες και προσόντα.

Μείωση έως 50% της αμοιβής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων για μη εισηγμένες ΔΕΚΟ. Αντίστοιχη τακτική -αλλά αυτό μπορεί να νομοθετηθεί- επιδιώκεται και στις εισηγμένες επιχειρήσεις που ελέγχονται από το Δημόσιο. Καμία επιχείρηση που ελέγχεται από το Δημόσιο δεν θα χορηγήσει bonus το 2010.

Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, αναστέλλεται η χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολόγια του Δημοσίου, αλλά χορηγείται η εισοδηματική ωρίμανση για όσους τη δικαιούνται. Αναστέλλεται η τιμαριθμική αναπροσαρμογή για όσα επιδόματα προβλέπεται κάτι τέτοιο.

Το κονδύλι του Προϋπολογισμού για τα επιδόματα και τις πρόσθετες αποζημιώσεις μειώνεται κατά 10% και θα εξηγήσω σε λίγο το πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Δεν μειώνεται το κίνητρο απόδοσης που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών, η οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, για όσους τα δικαιούνται.

Μειώνεται το όριο των υπερωριών κατά 30%. Καταργείται η αμοιβή αποζημίωσης για τους δημόσιους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε ομάδες και επιτροπές εργασίας. Αποζημίωση θα προβλέπεται -και προφανώς λογική- μόνο για συμμετοχή εμπειρογνωμόνων εκτός δημοσίου τομέα.

Τροποποιείται το νομικό πλαίσιο περί οδοιπορικών εξόδων, με νέες διατάξεις, που μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες για αποζημιώσεις, μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις και αυξάνουν τα χιλιομετρικά όρια που δικαιολογούν πρόσθετη αποζημίωση.

Για τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα, την εισοδηματική πολιτική του στενού δημόσιου τομέα θα ακολουθήσουν και τα μισθολόγια των ΔΕΚΟ, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου χορηγείται αύξηση 1,5% σε όλες τις συντάξεις έως 2.000 ευρώ.

Τώρα, εξειδικεύοντας την εισοδηματική πολιτική το 2010, θέλω να τονίσω ότι η μείωση στις αποδοχές με βάση την εισοδηματική πολιτική, ξεκινά από τα 18 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα υπαλλήλους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και φτάνει τα 345 ευρώ για δικαστικούς. Ποσοστιαία στις μικτές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές, οι μειώσεις είναι από 1% έως περίπου 5,5%.

Η επιβάρυνση αυξάνει ανάλογα με το ύψος του μισθολογίου της κάθε κατηγορίας και οι πιο υψηλόμισθες κατηγορίες συνεισφέρουν αναλογικά περισσότερο στην προσπάθεια. Και η επίπτωση, επαναλαμβάνω, για τους πλέον χαμηλόμισθους, εξουδετερώνεται από την φορολογική ελάφρυνση στα χαμηλά και στα μεσαία εισοδήματα.

Δίπλα στην εισοδηματική πολιτική στο Δημόσιο τομέα, υπάρχουν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός, σχετικά με τις προσλήψεις. Από το 2001 έως σήμερα, το συνολικό κονδύλι για μισθούς στο Δημόσιο έχει αυξηθεί 88%, όταν την ίδια περίοδο το ΑΕΠ έχει αυξηθεί λιγότερο και τα έσοδα του Δημοσίου έχουν αυξηθεί περί τα 50%. Αυτό δίνει την αίσθηση πως το συγκεκριμένο κονδύλι έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η αύξηση αυτή του μισθολογικού κόστους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην πολιτική προσλήψεων, που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα μια πραγματική αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, τόσο σε μόνιμες θέσεις όσο και σε θέσεις που είναι μη μόνιμου χαρακτήρα.

Για τη συγκράτηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και την πιο ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και τη στελέχωση τομέων και υπηρεσιών που έχουν πραγματικά ανάγκη, η Κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και θα υλοποιήσει τις εξής δεσμεύσεις:

Πρώτον, αναστολή όλων των προσλήψεων για το 2010, με μερική εξαίρεση στους τομείς υγείας, παιδείας και ασφάλειας. Διευκρινίζω ότι αυτή η αναστολή προσλήψεων δεν θα οδηγήσει σε ματαίωση της εύλογης προσδοκίας των πολιτών, που περιμένουν να ολοκληρωθεί μια διαδικασία διορισμού. Θα προβλεφθεί η σταδιακή τους απορρόφηση από το Δημόσιο τα επόμενα έτη, με αντίστοιχη παράταση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ, που εκδόθηκαν ή επίκειται να εκδοθούν.

Βεβαίως, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχουν εξαιρεθεί από την αναστολή προσλήψεων οι τομείς της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας. Διυπουργική Επιτροπή θα εγκρίνει τις απολύτως αναγκαίες προκηρύξεις θέσεων, για την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος, με βάση τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας.

Ο κανόνας του «απολύτως αναγκαίου» θα αποτελέσει και το μέτρο έγκρισης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και η αναστολή διορισμών και προσλήψεων, βεβαίως, θα ισχύσει και για τους ΟΤΑ και για τις ΔΕΚΟ.

             Δεύτερη δέσμευση είναι η εφαρμογή του κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις από το 2011 και μετά». Αυτή η δέσμευση, που θα νομοθετηθεί με την εισοδηματική πολιτική, θα λειτουργήσει στο σύνολο του Δημοσίου τομέα και όχι σε επίπεδο Υπουργείου ή άλλης οργανικής μονάδας, για να αποτελέσει και το μοχλό ορθολογικής ανακατανομής πλεονάζοντος προσωπικού στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης. Αυτή η ανακατανομή θα υλοποιηθεί και με τη συγχώνευση φορέων. Γνωρίζετε τη δέσμευση της Κυβέρνησης σ' αυτή την κατεύθυνση.

                    Τέλος, επαναλαμβάνω ότι η Κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη συζήτηση με την ΑΔΕΔΥ για το ενιαίο μισθολόγιο, συστήνοντας μια Επιτροπή Μισθών και παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρά το έργο της δημιουργίας μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για όλους τους μισθούς και η θεσμοθέτηση μιας ενιαίας αρχής πληρωμών.

                    Από κάποιο σημείο του 2010, περίπου από τα μέσα του έτους -θα ανακοινώσουμε την τελική ημερομηνία- η πληρωμή όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών και όποιος δημόσιος υπάλληλος δεν πληρώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, απλώς δεν θα πληρώνεται.

                    Αυτή η πολιτική ενός ενιαίου τρόπου πληρωμής είναι απολύτως αναγκαία, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη σημερινή εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση να μην έχει τη συνολική εικόνα το Υπουργείο Οικονομικών για τη μισθολογική κατάσταση στο Δημόσιο.

                    Έρχομαι στις βασικές ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο αναδιανεμητικού χαρακτήρα. Πρόκειται για μια μεγάλη τομή στο φορολογικό σύστημα της χώρας. Είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο μειώνει τα βάρη στα χαμηλά και στα μεσαία εισοδήματα και τα μετατοπίζει στα υψηλότερα εισοδήματα και στη μεγάλη περιουσία.

                    Ταυτόχρονα, είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο, με τις βασικές ρυθμίσεις που εμπεριέχει, αλλάζει ριζικά βασικές συνιστώσες και κάνει το ελληνικό φορολογικό σύστημα πιο δίκαιο. Διευρύνει τη φορολογική βάση, καταπολεμά τη φοροδιαφυγή και δημιουργεί την αίσθηση δικαίου. Εμπεδώνει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στον Έλληνα πολίτη, στο φορολογούμενο και στην Πολιτεία.

                    Όσον αφορά στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, υπάρχουν σε εξέλιξη ακόμα οι συζητήσεις με τις ομάδες εργασίας για ακριβώς την εξειδίκευση αυτών των βασικών ρυθμίσεων και την αποτύπωσή τους σε ένα κείμενο σχέδιο νόμου. Γνωρίζετε ότι τα φορολογικά νομοσχέδια είναι από τα πιο δύσκολα νομοσχέδια για να γραφούν.

                    Στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, προβλέπεται μια νέα φορολογική κλίμακα, με ένα ενιαίο αφορολόγητο για όλους 12.000 ευρώ και μια εξαιρετικά προοδευτική φορολογική κλίμακα.

             Από 12.000 μέχρι 16.000 ευρώ συντελεστής 18%. Από 16.000 μέχρι 22.000 ευρώ 24%. Από 22.000 μέχρι 26.000 ευρώ 26%. Από 26.000 μέχρι 32.000 ευρώ 32%. Από 32.000 μέχρι 40.000 ευρώ 36%. Από 40.000 έως 60.000 ευρώ 38% και άνω των 60.000 ευρώ ο ανώτατος συντελεστής παραμένει στο 40%.

                    Όπως είπα ήδη, με τη νέα αυτή κλίμακα ελαφραίνει το φορολογικό βάρος στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και επιβαρύνονται περισσότερο τα υψηλά. Καταρχάς υπάρχει συνολικά φοροελάφρυνση σε εισοδήματα έως 40.000 ευρώ. Ενδεικτικά, ένα εισόδημα 25.000 ευρώ έχει μείωση φόρου 310 ευρώ. Ένα εισόδημα 35.000 ευρώ έχει μείωση φόρου περίπου 50 ευρώ. Ένα εισόδημα 100.000 ευρώ έχει αύξηση φόρου 1.350 ευρώ.

                    Εισάγουμε στο φορολογικό νομοσχέδιο την πρακτική της έκπτωσης από το φόρο με βάση τις αποδείξεις. Καλούμε με αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο όλους τους Έλληνες πολίτες να συνδράμουν στη μεγάλη προσπάθεια κατά της μάστιγας της φοροδιαφυγής, που είναι κλοπή από τον απλό φορολογούμενο και από τον Έλληνα πολίτη.

                    Συνδέουμε το αφορολόγητο όριο με τις αποδείξεις. Πάνω από ένα όριο του αφορολόγητου ορίου υπάρχει η σύνδεση με τις αποδείξεις, με τρόπο ώστε ο φορολογούμενος να χρειάζεται να φέρει έναν αριθμό αποδείξεων για να μπορέσει να έχει όλο το αφορολόγητο όριο, αλλά να έχει και επιπρόσθετη θετική επίπτωση, δηλαδή μείωση του φόρου, εάν ξεπεράσει το αφορολόγητο αυτό όριο και συνεχίσει να έχει αποδείξεις.

                    Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις περιγράφονται στο ενημερωτικό σημείωμα που σας έχουμε στείλει. Είναι μια ρύθμιση, η οποία είναι δίκαια, ζητεί μεγαλύτερο ποσό για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου από υψηλά εισοδήματα και πολύ μικρότερο ποσό στα χαμηλά εισοδήματα. Είναι μια σύνδεση, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να μειώσουμε το μεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής στη χώρα μας και ταυτόχρονα να δώσει στο φορολογούμενο τη δυνατότητα να μειώσει και το φόρο του πέρα και πάνω από το αφορολόγητο όριο.

                    Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση. Έχουμε στην Ελλάδα πολλές περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Όλες αυτές, εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρούνται μόνο οι τόκοι τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων, για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

                    Καταργούνται φοροαπαλλαγές. Καταργούνται όλες οι φοροαπαλλαγές ή η φορολόγηση εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, πολύτεκνες, η αποζημίωση λόγω απόλυσης και ούτω καθ’ εξής.

                    Εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων βάσει βιβλίων εσόδων – εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων. Αυτό αφορά επαγγελματικές ομάδες, όπως μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ταξί, φορτηγά δημόσιας χρήσης, ενοικιαζόμενα δωμάτια, λιανοπωλητές, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, βενζινάδικα, περίπτερα και ούτω καθ’ εξής.

                    Εισάγεται η λογική της φορολογίας της υπεραξίας των μετοχών με συνυπολογισμό ενδεχομένων ζημιών, όπως επίσης και η διαφορετική και η φορολόγηση των μερισμάτων στην κλίμακα του εισοδήματος.

                    Για τα εισοδήματα του 2011 και εφεξής, η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

            Εισάγουμε την ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό. Καταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή, που εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου θα μεταφερθούν σε προσθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα, εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες, εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου.

                    Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να δηλωθούν, αλλά να παραμείνουν εκτός Ελλάδας και να εξαιρεθούν από το πόθεν έσχες, εφόσον καταβληθεί φόρος 8% επί της αξίας του κεφαλαίου. Μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών, οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία, προκειμένου να λάβουν γνώση των καταθέσεων Ελλήνων φορολογούμενων σε τράπεζες της αλλοδαπής.

                    Φορολογία ακίνητης περιουσίας. Αντικαθιστούμε το ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία, με αφορολόγητο προσωπικής ακίνητης περιουσίας αντικειμενικής αξίας 400.000 ευρώ και κλιμακωτούς φορολογικούς συντελεστές που ξεκινούν από το 0,1% για περιουσία από 400.000 μέχρι 500.000 ευρώ. 0,3% από 500.000 μέχρι 600.000 ευρώ. 0,6% από 600.000 μέχρι 700.000 ευρώ. 0,9% από 700.000 μέχρι 800.000 ευρώ και 1% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω των 800.000 ευρώ.

                    Μεταβιβάσεις. Η ισχύουσα φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εφαρμόζεται και κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών κατοχής και εκμετάλλευσης ακινήτων. Όσον αφορά στις εξωχώριες εταιρείες ακινήτων, τις γνωστές μας offshore, αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης ακινήτων στην ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών από 3% στο 10% ετησίως και καταργείται κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής φόρου.

                    Ταυτόχρονα, προσφέρεται προθεσμία για μεταβίβαση του ακινήτου σε φυσικό πρόσωπο με ευνοϊκούς όρους. Τα κτηματολογικά γραφεία ή τα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία, υποχρεούνται εντός έξι μηνών να ενημερώσουν το Υπουργείο Οικονομικών για όλα τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους, που αποτελούν ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών.

                    Επίσης, υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε νέα τέτοια εγγραφή ή άλλη μεταβολή στα αρχεία τους. Και, παράλληλα, ενεργοποιούμε την υπηρεσία έρευνας και ελέγχου τιμών για τη συλλογή πληροφοριών για τις εταιρείες που βρίσκονται εγκαταστημένες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και εφαρμόζεται ενδελεχής έλεγχος εταιρειών, στις οποίες μέτοχος είναι εξωχώρια εταιρεία.

                    Προσαρμογή αντικειμενικών αξιών. Οι αρμόδιες επιτροπές εκτίμησης εμπορικών αξιών ανά έτος εκτιμούν και δημοσιεύουν την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών κάθε ζώνης, ώστε αυτές να προσεγγίζουν τις πραγματικές εμπορικές αξίες, για να αποφευχθεί η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση που ενδεχομένως προκύψει σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Πέραν αυτής της αναπροσαρμογής, θα προσαρμοστούν και οι συντελεστές στους φόρους μεταβίβασης ακινήτων. Προσθέτω ότι αυτή η προσαρμογή, για να εφαρμοστεί, χρειάζεται μια εύλογη περίοδο αρκετών μηνών, άρα δεν πρόκειται για κάτι άμεσο.

                    Φορολόγηση της Εκκλησίας. Ισχύουν οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης ότι η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας φορολογείται, όπως και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κοινωφελούς σκοπού και ομοίως φορολογούνται και τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας και των ιερών μονών. Υπάρχει ένας διάλογος με την Εκκλησία για τα ζητήματα αυτά.

                    Φορολογία επιχειρήσεων. Όπως έχουμε δεσμευτεί προεκλογικά, αλλά και είχαμε εξαγγείλει στη Βουλή στις προγραμματικές δηλώσεις, γίνεται διαχωρισμός των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική μεταβολή.

                    Μειώνουμε δραστικά από 25% σταδιακά σε 20% τη φορολόγηση των κερδών που παραμένουν στην επιχείρηση και επενδύονται και έτσι δημιουργούν θέσεις εργασίας και πλούτου. Το 2010 ξεκινάμε αυτή τη μείωση με συντελεστή φόρου στο 24%.

                    Στα μερίσματα, στα διανεμόμενα δηλαδή, η παρακράτηση φόρου γίνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου, με συντελεστή 40%. Στη συνέχεια, αυτά εντάσσονται στη φορολογική δήλωση και ο φόρος υπολογίζεται με την ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

                    Η συνολική φορολόγηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή, που είναι το 40%, και για όσους έχουν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, θα υπάρξει επιστροφή φόρου.

                    Δηλαδή, οι μεγαλομέτοχοι θα φορολογούνται με υψηλότερο συντελεστή απ’ ό,τι σήμερα και οι μικρομέτοχοι με χαμηλότερο συντελεστή, απ’ ό,τι σήμερα.

                    Θεσπίζουμε ένα 5ετές αφορολόγητο για τη δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 30 ετών. Προβλέπεται η επέκταση του ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες που σήμερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται, πάντα, βεβαίως, με σεβασμό στο κοινοτικό κεκτημένο στα ζητήματα αυτά, που έχει μια σειρά από εξαιρέσεις.

                    Φορολογούνται οι παροχές σε είδος προς εταιρικά στελέχη. Σε απλά ελληνικά: οι εταιρείες ή συγκεκριμένα άτομα με υψηλά εισοδήματα δεν θα μπορούν πλέον να μη φορολογούνται και να μη συνυπολογίζεται στη φορολογική τους υποχρέωση η χρήση αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, που σήμερα γίνεται από εταιρείες, με τη μέθοδο leasing.

                    Κριτήρια αυτοελέγχου. Θεωρούμε πολύ σημαντικό και χρήσιμο στην αντιμετώπιση συστηματικά του φαινόμενου της φοροδιαφυγής, να συνδυαστούν τα θεσμικά και διοικητικά μέτρα με την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης. Και εδώ θα υπάρξουν κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των μικρών επιχειρήσεων, με την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής.

                    Επανεξετάζονται και καταργούνται οι χαριστικές φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις. Υπενθυμίζουμε και τη δέσμευση της Κυβέρνησης για φορολόγηση των bonus στις εμπορικές τράπεζες κατά 90%.

                    Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές, μια μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Ορκωτοί ελεγκτές και για τις μικρότερες εταιρείες, πιστοποιημένα γραφεία λογιστών ή φοροτεχνικών θα βεβαιώνουν τη φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης.

                    Με βάση σχετικό πιστοποιητικό, η εταιρεία θα καταβάλλει τον βεβαιωθέντα φόρο και θα θεωρείται κατ’ αρχάς φορολογικά ενήμερη. Προφανώς, η Εφορία, με βάση το σύστημα στοχευμένων ελέγχων, θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι εφόσον αναδείξουν φοροδιαφυγή, θα επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρείες.

                    Περνώ τώρα στο κεφάλαιο της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Καθιερώνουμε ένα ελάχιστο τεκμαρτό κόστος διαβίωσης. Ένα αντικειμενικό σύστημα αποσβεσμού των δαπανών που απαιτούνται να γίνουν, λόγω της κατοχής και χρήσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων.

                    Θα λαμβάνεται υπόψη ένα τεκμαρτό ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας κατοικιών, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, εναέριων μέσων, επί συνόλου διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου να εκτιμηθεί ένα τεκμαρτό εισόδημα, ως ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

                    Σε απλά ελληνικά, δεν είναι δυνατό ένας φορολογούμενος να δηλώνει εισόδημα 10.000 και 15.000 ευρώ ετήσια, όταν διατηρεί ένα μεγάλο σπίτι, ένα εξοχικό, ένα αυτοκίνητο, ένα σκάφος και στέλνει τα παιδιά του σε ιδιωτικό σχολείο.

                    Το τεκμαρτό αυτό κόστος διαβίωσης, δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση του φορολογούμενου, ο οποίος εξακολουθεί να υπόκειται σε έλεγχο, όσον αφορά στην ακριβή δήλωση των εισοδημάτων του.

                    Επίσης, λειτουργεί ως βάση για την κατ’ αρχάς αξιολόγηση από τις φορολογικές αρχές της ειλικρίνειας του δηλούμενου εισοδήματος, στο πλαίσιο ενός συστήματος μορίων κινδύνου. Το μέτρο αυτό δεν καταλαμβάνει τους συνταξιούχους.

                    Επαγγελματικοί λογαριασμοί. Από 1/1/2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών.

                    Με Υπουργική Απόφαση θεωρείται το ελάχιστο ύψος ανά συναλλαγή που θα υπόκειται σε αυτή τη διάταξη και κάθε άλλη διαδικασία. Θα υπάρχει ειδική μέριμνα για επιχειρήσεις που έχουν περιληφθεί στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ και οι τράπεζες, όπου τηρούνται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί, θα υποχρεούνται να παρέχουν στο Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

                    Περιουσιολόγιο. Το Υπουργείο Οικονομικών, εντός έξι μηνών, συγκροτεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ. Σε αυτό, περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρικών μεριδίων. Δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

                    Με Υπουργική Απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος αποτύπωσης και συγκέντρωσης των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων. Αυτό το περιουσιολόγιο θα αποτελεί και τη βάση για διεξαγωγή διασταυρώσεων προς επαλήθευση των εισοδημάτων που δηλώνονται από τους φορολογουμένους.

                    Διασταυρώσεις στοιχείων γενικότερα. Τακτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Αναθεωρείται το υπάρχον πλαίσιο διασταύρωσης στοιχείων. Θα υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα γνωστό και δημοσιοποιηθέν για τακτικούς περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση, όπως γίνεται σήμερα.

                    Σε αυτούς τους ελέγχους, περιλαμβάνονται και έλεγχοι που γίνονται για πρώτη φορά, όπως η διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών που λαμβάνουμε από άλλες χώρες.

                    Ο έλεγχος θα γίνεται με την εφαρμογή κριτηρίων επικινδυνότητας και το μέγεθος των δειγμάτων θα είναι τέτοιο, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ελεγκτές και επιθεωρητές.

                    Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών. Θα γίνει με όλα τα Υπουργεία και φορείς, με υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονομικού ενδιαφέροντος, είτε πρόκειται για αμοιβές είτε για μισθούς είτε για αποζημιώσεις είτε για επιδοτήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις.

                    Θα συγκεντρώνονται, επίσης, με ηλεκτρονική υποβολή στοιχεία, όπως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για δημόσια έργα, άδειες οικοδομών, από το Υπουργείο Υποδομών για τα αυτοκίνητα, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για δικαστήρια και δικαστικές διενέξεις διεκδίκησης αμοιβών – αποζημιώσεων από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.ο.κ.

                    Έλεγχοι με βάση κριτήρια κινδύνου. Είναι μια κεντρική επιλογή να υπάρχει κεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων, με ένα σύστημα ανάληψης κινδύνου. Για καλύτερο έλεγχο, ένα πιο αντικειμενικό σύστημα και ένα σύστημα, το οποίο προστατεύει και το φορολογούμενο από οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού και της φορολογικής αρχής.

                    Καταρτίζεται κατάλογος μορίων κινδύνου φοροδιαφυγής, βάσει του οποίου θα διενεργούνται προληπτικοί και τελικοί έλεγχοι τήρησης φορολογικής νομοθεσίας από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα.

                    Θα υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των ελέγχων. Το σύστημα τίθεται σε εφαρμογή από το 2010 και θα επιλέξει προς έλεγχο τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.

                    Ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό λογαριασμό μπαίνει σε εφαρμογή η ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονική διακίνηση των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου. Από 1/1/2011 τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου, θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά και οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία αυτά των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

                    Πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής. Όλοι οι επαγγελματίες, λογιστές, φοροτέχνες, εκτελωνιστές, συμβολαιογράφοι κλπ θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Οικονομικών, για λογαριασμό τρίτων υπόχρεων νομικών ή φυσικών προσώπων.

                    Συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ χωρίς μετρητά. Από 1/1/2011 δεν θα θεωρείται νόμιμη κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων, αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ, αν αυτή γίνεται με μετρητά. Οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με δίγραμμες επιταγές. 

                    Ταμειακές μηχανές παντού. Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες οφείλουν να δίνουν αποδείξεις μέσω πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών. Στον κανόνα αυτό υπάγονται χωρίς εξαιρέσεις και τα πρατήρια καυσίμων, περίπτερα, ταξί, πωλητές σε λαϊκές αγορές κλπ και το Υπουργείο Οικονομίας προωθεί μια ένταξη στο ΕΣΠΑ και μια δράση που θα διευκολύνει τους επαγγελματίες αυτούς.

                    Κίνητρα για αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής. Υιοθέτηση φορολογικής αμνηστίας για άτομα ή επιχειρήσεις που βοηθούν στην αποκάλυψη διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών. Αμοιβή όποιου οδηγεί σε σύλληψη για δωροδοκία που αφορά λαθρεμπορία, με ποσό πενταπλάσιο του ποσού της δωροδοκίας.

                    Επιτάχυνση διαδικασιών καταβολής προστίμου για άλλες κυρώσεις. Συντομεύονται οι προθεσμίες και επιταχύνονται γενικώς οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

                    Ειδικότερα, θα προβλέπει τη δυνατότητα της υπηρεσίας ειδικών ελέγχων, να επιβάλλει επιτόπου άμεσα καταβλητέα πρόστιμα, βεβαίως τηρώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος περί προσφυγής κλπ.

                    Παράλληλα, ενεργοποιείται η διαδικασία κλεισίματος καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων, σε περίπτωση υπότροπου παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων.

                    Για ελεύθερους επαγγελματίες, θα υπάρξει απώλεια του αφορολογήτου ορίου της κλίμακας, στην περίπτωση παράβασης, μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή στοιχείου διακίνησης.

                    Κατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο. Υιοθετούμε δραστικές μεθόδους συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά με τη σύνδεση των εκκρεμών χρεών με στοιχεία από την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και τη δυνατότητα κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ενισχύουμε το μηχανισμό είσπραξης χρεών, δημιουργώντας ένα κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο για άμεση υπενθύμιση με τη λήξη του χρέους των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών.

Στην πάταξη του λαθρεμπορίου, προχωράμε σε ηλεκτρονικό έλεγχο όλου του συστήματος διακίνησης πετρελαιοειδών και παρακολούθησης της διακίνησης μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, με συστήματα GPS. Εισάγουμε τη δυνατότητα κατάσχεσης για παραβάσεις και σταδιακά εντός του 2010 εγκαθίστανται ογκομετρικά συστήματα μέτρησης των εισροών και εκροών καυσίμων σε όλα τα πρατήρια καυσίμων. Όσον αφορά στα τσιγάρα, που επίσης υπάρχει λαθρεμπορία, εισάγονται ταινίες ιχνηλασίας για τον εντοπισμό.

Έλεγχος συναλλαγών με εξωχώριες εταιρείες, έλεγχος και φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες εταιρείες που υποκρύπτονται πίσω από εταιρείες αντιπροσώπευσης -οι γνωστές τριγωνικές ή τετραγωνικές συναλλαγές- ή εξωχώριες εταιρείες που λειτουργούν ως υπερεργολάβοι κοινοτικών εταιρειών -είναι αυτό ακριβώς το οποίο περιέγραψα.

Έλεγχος πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών. Ενισχύονται και συμπληρώνονται και ενοποιούνται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών transfer pricing μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, εγκατεστημένων σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα. Δημιουργείται ειδική ομάδα ελέγχου των πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών.

Και, βεβαίως, υπάρχει ένα ξεχασμένο Εθνικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το οποίο η προηγούμενη Κυβέρνηση δημιούργησε και ποτέ δεν ενεργοποίησε. Εμείς, το ενεργοποιούμε.

Η διαδικασία καταπολέμησης της φοροδιαφυγής δεν τελειώνει με ένα νομοσχέδιο. Είναι μια διαρκής διαδικασία, όπως είναι επίσης και μια διαρκής διαδικασία η βελτίωση του φορολογικού πλαισίου και η απλοποίηση των διαδικασιών, προς όφελος του φορολογούμενου, και αυτό θα γίνει μέσα και από αυτό το Εθνικό Συμβούλιο.

Κλείνω, αναφερόμενος σε ορισμένες επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη φορολογία. Είναι προφανές ότι το φορολογικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει η Κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες δεν μπορεί να περιλάβει όλες τις αλλαγές που θα θέλαμε να κάνουμε. Συνήθως αυτά τα φορολογικά νομοσχέδια εκκολάπτονται για πολλούς μήνες. Εμείς, για μια σειρά από λόγους, τους οποίους νομίζω αντιλαμβάνεστε όλοι, επιταχύνουμε πολύ τη διαδικασία. Γι' αυτό και μια σειρά από θέματα που είναι πολύ σημαντικά, θα έρθουν σε επόμενα νομοσχέδια.

Ένα πρώτο ζήτημα αφορά στην ενοποίηση των φόρων της ακίνητης περιουσίας και απόδοση πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό, θα συνδεθεί με την σε εξέλιξη μεταρρύθμιση της διοικητικής αρχιτεκτονικής, το πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Στοχευμένα φορολογικά κίνητρα που αφορούν έρευνα, καινοτομία και το περιβάλλον και αυτά θα έρθουν σε επόμενο νομοσχέδιο.

Αναδιάρθρωση φορολογικών Υπηρεσιών, με την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και δημιουργία εξειδικευμένης Υπηρεσίας, που θα ελέγχει τους ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα. Ήδη ξεκινούμε και κάνουμε αλλαγές, αλλά υπάρχει περίπτωση και αυτή η διάταξη να μην προλάβουμε να έρθει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Νέος Κώδικας φορολογικής νομοθεσίας. Νέος ενιαίος Κώδικας με συνεχή ενημέρωση και διαθεσιμότητα στο Διαδίκτυο. Αναθεώρηση Κώδικα φορολογικών κυρώσεων και, βέβαια, η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η οποία εξακολουθεί να είναι προγραμματική μας δέσμευση. Συστήνουμε ομάδα εργασίας, η οποία θα εξειδικεύσει το πώς ακριβώς αυτή η σταδιακή κατάργηση και ένταξη των αναγκαίων διατάξεων στη φορολογική νομοθεσία, θα γίνει με προσαρμογή στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή νέων πληροφοριακών συστημάτων.

Κλείνω με μια φράση. Αυτή η Κυβέρνηση, μέσα σε κάτι παραπάνω πια από 100 μέρες, επιχειρεί να κάνει ριζικές τομές και αλλαγές. Ριζικές τομές και αλλαγές, και όσον αφορά στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, πολύ μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται, παρακολουθείται ο Προϋπολογισμός, πολύ μεγάλες αλλαγές όσον αφορά την αξιοπιστία των στατιστικών μας στοιχείων. Ήδη, είναι στην κεντρική νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής το σχετικό νομοσχέδιο. Και, βέβαια, πολύ μεγάλες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.

Έχει έρθει ο καιρός για μεγάλες τομές και αλλαγές. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει άλλο. Εμείς προχωράμε, με απόλυτη συναίσθηση του επείγοντος, με σταθερά βήματα, ανακοινώνοντας χωρίς να αιφνιδιάζουμε και δίνοντας τη δυνατότητα και τις επόμενες εβδομάδες μέχρι την κατάθεση του τελικού κειμένου, αλλά βεβαίως και τη δημόσια διαβούλευση που προηγείται πριν την ψήφιση οποιουδήποτε νομοσχεδίου και στους κοινωνικούς φορείς -τους οποίους ευχαριστούμε για τη μεγάλη συμμετοχή και τις προτάσεις που έχουν κάνει σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης- να έχουν επιμέρους παρατηρήσεις, τροποποιήσεις και αλλαγές, πάνω στο βασικό πλαίσιο το οποίο σήμερα ανακοινώσαμε.

ΣΤ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ: Μια ερώτηση για το φορολογικό και μία για την εισοδηματική. Όσον αφορά στο φορολογικό και στο κομμάτι των αποδείξεων, έχετε καταλήξει με ποιον τρόπο οι φορολογούμενοι θα ενημερώνουν την Εφορία για τις αποδείξεις; Θα τις στέλνουν; Θα τις αναγράφουν όπως μας είχατε περιγράψει στο παρελθόν;

                    Και όσον αφορά τώρα στο άλλο κομμάτι, του εισοδήματος. Μια σειρά από πολίτες παίρνουν το επίδομα ανεργίας, παίρνουν άλλα επιδόματα, άτομα με ειδικές ανάγκες από την Πρόνοια, αυτά θα αυξηθούν ή θα παγώσουν κι αυτά;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ως προς την πρώτη σας ερώτηση, θα δώσουμε τη δυνατότητα δυο εναλλακτικών επιλογών ως προς τις αποδείξεις. Πρώτα είναι η ηλεκτρονική υποβολή, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο θα εξειδικεύσουμε και θα εξηγήσουμε. Θα είναι ένας πολύ απλός τρόπος και μπορεί να γίνεται είτε από τον ίδιο τον φορολογούμενο είτε από τον φοροτεχνικό είτε μέσα από ένα ΚΕΠ. Και το δεύτερο είναι μέσα σε ένα φάκελο που θα κατατίθεται στο ΔΟΥ σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

                    Πρέπει να πω ότι και οι δυο λύσεις είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός προς μια πραγματικά ηλεκτρονική λύση, η οποία θα απαλλάσσει τον φορολογούμενο από αυτή την ανάγκη να συλλέγει. Και όπου θα υπάρχει απ' ευθείας σύνδεση των καταστημάτων με τις φορολογικές Αρχές. Αυτό, όμως, θέλει κάποιο χρόνο για να γίνει, προχωράμε την εξειδίκευση και τον προγραμματισμό του. Μέχρι τότε, θα πάμε σε αυτές τις δυο εναλλακτικές λύσεις.

                    Όσον αφορά στο δεύτερο, είναι προφανές ότι τα επιδόματα αυτά στα οποία αναφέρεστε δεν περικόπτονται. Ως προς την αύξηση επιδομάτων, αυτή έχει αποτυπωθεί στον Προϋπολογισμό και δεν υπάρχει σήμερα κάτι, το οποίο να ξεφεύγει από αυτό.

Θ.ΚΑΝΙΑΡΗΣ: Δυο ερωτήσεις, κ. Υπουργέ. Τι απαντάτε σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι παρουσιάζετε τη χειρότερη εισοδηματική πολιτική από τη Μεταπολίτευση; Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή.

                    Η δεύτερη, έκανα ένα πρόχειρο υπολογισμό εδώ, κ. Υπουργέ, με το φόρο που προκύπτει με το παλιό και νέο σύστημα και βλέπω ότι για εισόδημα 20.000 ευρώ με το παλιό σύστημα έβγαινε φόρος 2.000 ευρώ με το καινούργιο 1.680 ευρώ, ένα όφελος 320 ευρώ, και για ένα εισόδημα 30.000 ευρώ, με το παλιό 4.500 ευρώ φόρος, με το καινούργιο 4.480 ευρώ, ένα όφελος 20 ευρώ. Για 40.000 ευρώ, το όφελος είναι 1.280 ευρώ και για 60.000 είναι 6.000 ευρώ.

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Όφελος;

Θ.ΚΑΝΙΑΡΗΣ: Όφελος. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση; Δηλαδή, όσο αυξάνεται το εισόδημα αυξάνει και η ωφέλεια;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Φοβούμαι ότι οι υπολογισμοί σας είναι λάθος. Υπάρχει φορολογική ελάφρυνση μέχρι τις 40.000 ευρώ και φορολογική επιβάρυνση πάνω από 40.000 ευρώ.

                    Ως προς την πρώτη σας ερώτηση – παρατήρηση, η χώρα βρίσκεται στη χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση από τη Μεταπολίτευση. Είναι επείγον να μειώσουμε τα ελλείμματα, είναι επείγον να συγκρατήσουμε το δημόσιο χρέος και αυτή η Κυβέρνηση το κάνει με απόλυτη συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης που έχει αναλάβει εκ των πραγμάτων, εξ αιτίας των πολιτικών της προηγούμενης Κυβέρνησης και του απόλυτου δημοσιονομικού εκτροχιασμού, τον οποίο παρέλαβε.

                    Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση έχει πει πάρα πολύ καθαρά ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην πέσει το βάρος αυτής της δημοσιονομικής προσαρμογής στα χαμηλά εισοδήματα. Και αυτό κάνουμε, ανοίγοντας και νέους αναπτυξιακούς δρόμους για τη χώρα.

Δ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, στο διάστημα των τελευταίων τριών μηνών, υπολογίζεται ότι έχει διαρρεύσει στο εξωτερικό ένα ποσό των 10 δις ευρώ, σε καταθέσεις οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί και αυτό το ποσό των 10 δις προστέθηκε στα πάνω από 200 δις που υπολογίζονται οι καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, αυτό έχει αφαιρεθεί από τη ρευστότητα των ελληνικών Τραπεζών στην Ελλάδα.

                    Σκέφτεστε να δώσετε κάποιο κίνητρο στον επαναπατρισμό αυτών των κεφαλαίων, με συγκεκριμένο τρόπο; Δηλαδή, αν θέλουν να αγοράσουν ένα ακίνητο να εκπίπτει από το πόθεν έσχες κλπ.

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατ' αρχάς, δεν συμμερίζομαι την αξιολόγηση που κάνετε για ποσά που έχουν φύγει από τη χώρα μας, νομίζω πως το ποσό στο οποίο αναφέρεστε δεν είναι το πραγματικό. Να τονίσω ότι πολλές φορές αυτού του είδους οι μεταφορές έχουν γίνει και σε θυγατρικές ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό. Άρα, δεν έχουν χαθεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και μπορούν και θα επανακάμψουν.

                    Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων από το εξωτερικό και υπάρχει πρόθεση, αναφέρθηκα ήδη, και σύνδεση και μείωση της φορολογίας στην οποία αναφερόμαστε, συνδέοντας αυτή τη μείωση με παραγωγικές ή άλλες επενδύσεις αυτών των κεφαλαίων. Αυτό θα εξειδικευθεί και στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Γ.ΠΑΠΠΟΥΣ: Μια ερώτηση κατ’ αρχάς για το θέμα των αποδείξεων. Βλέπω εδώ ότι κάνετε διαχωρισμό για εισοδήματα που είναι μεταξύ 6.000 και 12.000 ευρώ και 12.000 ευρώ και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι για τις πρώτες 6.000 ευρώ, πώς θα είναι δηλαδή ο απαιτούμενος όγκος αποδείξεων; Θα είναι κλιμακωτός ή κάποιος που θα υπερβαίνει ούτως ή άλλως τις 12.000 ευρώ;

                    Και μια δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, για το εισοδηματικό. Θέλω να ρωτήσω, πόσοι είναι αυτοί που δεν θα πάρουν αύξηση στη σύνταξη. Ποιο είναι το δημοσιονομικό όφελος κι αν αυτή η γραμμή της εισοδηματικής πολιτικής θα ισχύσει και στα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ευχαριστώ.

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ως προς τις αποδείξεις, να το ξεκαθαρίσω, ότι κάτω από 6.000 ευρώ δεν θα υπάρξει καμία υποχρέωση χορήγησης αποδείξεων. Ως προς την εισοδηματική πολιτική, οι συντάξεις πάνω από 2.000 ευρώ αφορούν στην πράξη συντάξεις Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών. Είναι ένα ποσοστό, δεν έχω το ακριβές νούμερο, της τάξης, όμως, του 5% του συνόλου των συντάξεων και ζητούμε από αυτές τις συντάξεις να συνεισφέρουν στη συνολική δημοσιονομική… 

Κ.ΔΑΥΛΟΣ: Μικτά ή καθαρά 2.000 ευρώ;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Μικτά. Το συνολικό δημοσιονομικό όφελος είναι περί τα 15 εκατομμύρια ευρώ και όσον αφορά στα υπόλοιπα Ταμεία, συντάξεις τέτοιου είδους σχεδόν δεν υπάρχουν καθόλου.

Γ.ΠΑΠΠΟΥΣ: Κύριε Υπουργέ, στο θέμα των αποδείξεων μάλλον δεν έγινα αντιληπτός. Εφόσον κάποιος ξεπερνάει ως εισόδημα τις 12.000 ευρώ, πάει κατευθείαν στον συντελεστή 30%;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ναι.

Γ.ΠΑΠΠΟΥΣ: Ή πάει κλιμακωτά το πρώτο κομμάτι;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Όχι, πάει κατευθείαν.

Γ.ΠΑΠΠΟΥΣ: Πάει κατευθείαν στο 30%. Εντάξει, ευχαριστώ.

ΧΡ.ΖΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα υποχρεώσετε τις offshore εταιρείες να πληρώσουν τον αυξημένο φόρο στα ακίνητα, κατοχής ακινήτων, όταν είναι γνωστό από τα στοιχεία που σας έχουν προσκομίσει και έχουν δημοσιοποιηθεί ότι ακόμα κι αυτό το 3,5% τον μικρό φόρο ελάχιστες εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους μεγάλα ακίνητα σπεύσανε να τον πληρώσουν και να δηλώσουν τα ακίνητά τους. Η μια ερώτηση είναι αυτή.

                    Και η δεύτερη, να μας διευκρινίσετε πώς θα γίνει η φορολόγηση των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, αν και αυτές θα φορολογηθούν με τον ίδιο τρόπο που θα φορολογηθούν και οι εισηγμένες. 

Μ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Και οι ΕΠΕ.

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ως προς το πρώτο σας ερώτημα, αυτές οι offshore δεν έχουν ποτέ ελεγχθεί. Ποτέ δεν πήγε το ελληνικό κράτος από το 2003 που ψηφίστηκε ο νόμος να κάνει πραγματικό έλεγχο. Τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή, δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος. Αποτέλεσμα, τα δηλωθέντα έσοδα από αυτές τις εταιρείες είναι, νομίζω, κάτω από 10 εκ. ευρώ.

                    Όμως, αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Άρα, μπορούμε κάλλιστα να πάμε επί τόπου, όταν οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πληρώσει αυτό το φόρο και να διασφαλίσουμε ότι ο φόρος αυτός θα πληρωθεί. Δεν είναι εταιρείες, οι οποίες διακινούν από το εξωτερικό και δεν μπορεί κανένας να πιάσει τις συναλλαγές, είναι ακίνητα που βρίσκονται σε συγκεκριμένα μέρη της ελληνικής επικράτειας. Δεν είναι και διάσπαρτα, είναι συγκεκριμένα τα μέρη.

                    Ως προς το δεύτερο ζήτημα, με επιφύλαξη όσον αφορά -και θα εξειδικευτεί αυτό- στο μέρος που έχει να κάνει και με φορολόγηση φυσικών προσώπων, γενικώς πάμε σε μια ενοποίηση του τρόπου φορολόγησης, ανεξάρτητα από το είδος του Νομικού Προσώπου.

Κ.ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση για το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, να μας πείτε λιγάκι πως θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, αν έχετε στο μυαλό σας κάποιο ελάχιστο ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας ή για τα αυτοκίνητα. Και ένα δεύτερο ερώτημα, επειδή βλέπω ότι πραγματικά κάνετε μια προσπάθεια να μαζέψετε έσοδα μέσω των αποδείξεων και μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής, δεν είναι λίγο αδικία ή αντίφαση, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, το ότι από τη μια ζητάτε από τον κόσμο να ζητάει αποδείξεις και από την άλλη κάποιες εταιρείες ή κάποια φυσικά πρόσωπα έχουν βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό, και αυτά τα χρήματα μπορεί να προέρχονται είτε από φοροδιαφυγή, ή από παράνομες ενέργειες και να τα επαναπατρίζουν με ένα 5%, δηλαδή τους δίνετε ένα συγχωροχάρτι με ένα 5%;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατ' αρχάς, να θυμίσουμε ως προς το δεύτερο ότι τα κεφάλαια που βρίσκονται στις ελληνικές τράπεζες δεν φορολογούνται, παρά μόνο το 10% -όχι επί του κεφαλαίου, βεβαίως, αλλά επί της απόδοσης του κεφαλαίου. Για τον επαναπατρισμό, είναι πολύ πιο υψηλή η φορολόγηση στην οποία αναφερόμαστε, είναι 5% επί του κεφαλαίου που επαναπατρίζεται. Άρα, εκεί υπάρχει μια διαδικασία, με την οποία ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε κεφάλαια.

                    Ως προς το ελάχιστο τεκμαρτό. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα κοντά στην κατάθεση του νομοσχεδίου και τους συγκεκριμένους πίνακες, θα υπάρξουν πίνακες πολύ συγκεκριμένοι για τα σπίτια, για αυτοκίνητα, για πισίνες, για δαπάνες, για ιδιωτικά σχολεία και ο φορολογούμενος θα αθροίζει και βεβαίως θα γίνεται αυτό και από την φορολογική δήλωση από εμάς, για να βρίσκει το συνολικό ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

ΧΡ.ΚΩΝΣΤΑΣ: Ποιος είναι ο λόγος που κάποιος που πρόσφατα έβγαλε τα λεφτά του στο εξωτερικό, να επιλέξει να τα επιστρέψει πίσω;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο λόγος είναι ότι, σε αντίθεση με περασμένες εποχές, όπου αντίστοιχα μέτρα, με διαφορετική, όμως, μορφή, επιχειρήθηκαν για πρώτη φορά, έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

                    Και για πρώτη φορά μπορούν οι ελληνικές φορολογικές Αρχές, μέσα από τη σύναψη -που ήδη έχει γίνει- φορολογικών συμφωνιών με άλλες χώρες και με τρίτες χώρες -και θα θυμίσω ότι και πριν από μερικούς μήνες πέρασαν πολλές παρόμοιες συμβάσεις- μπορούν τα κεφάλαια αυτά να δουν που βρίσκονται και σε ποιους ανήκουν.

                    Αυτή είναι η μεγάλη και ειδοποιός διαφορά. Και να πω ότι εδώ δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αυτό έχει γίνει από πολλές άλλες χώρες. Γνωρίζετε ότι ακόμη και σε επίπεδο του G-20 υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά στον έλεγχο παρόμοιων ροών χρήματος. Εμείς δεν λέμε ότι είναι υποχρεωμένος κάποιος να φέρει τα χρήματά του στην Ελλάδα, αλλά ξέρει από το ίδιο το φορολογικό Δίκαιο ότι είναι υποχρεωμένος να δηλώνει και εισοδήματα στο εξωτερικό. Άρα, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτή την περίοδο να γίνουν οι όποιοι διακανονισμοί, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα από εδώ και πέρα.

ΟΜ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί για το φορολογικό;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Όχι η διαβούλευση δεν έχει ολοκληρωθεί.

ΟΜ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ωραία, μου επιτρέπετε τότε, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί, μια ερώτηση κατ' αρχάς. Πόσο διατεθειμένοι είστε να προχωρήσετε σε αλλαγές και σε ποιες αλλαγές, με βάση τη διαβούλευση; Η πρώτη ερώτηση.

                    Και μια δεύτερη, αν θέλετε: είπατε ότι θα υπάρξει αναπροσαρμογή στην κλίμακα για το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ή φόρο κατοχής, όπως το λέτε, με τις αντικειμενικές αξίες. Θα είναι αντίστοιχη, σε ποιο ποσοστό των αντικειμενικών αξιών η αναπροσαρμογή;

                    Και μια διευκρίνιση: οι αποδείξεις κινητής τηλεφωνίας θα υπάγονται στο σύνολο των αποδείξεων, που πρέπει να συγκεντρώνουμε; Ευχαριστώ.

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ως προς το πρώτο σας ερώτημα. Προφανώς, όταν υπάρχει μια διαβούλευση σε εξέλιξη, θα γίνουν αλλαγές και με βάση τη διαβούλευση. Εμείς, έχουμε ενσωματώσει, πιστεύουμε, στις βασικές αυτές ρυθμίσεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των προτάσεων που υπήρξαν στη διαβούλευση. Είναι προφανές, βεβαίως, ότι στα φορολογικά νομοσχέδια ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες.

                    Και κατά τη διάρκεια της σύνταξης του νομοσχεδίου θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα συγκαλέσουμε και πάλι τη μεγάλη ομάδα διαβούλευσης και τις επιμέρους ομάδες και θα ζητήσουμε τη συνδρομή τους και σε αυτό και, άρα, προφανώς θα γίνουν και αλλαγές, πάνω, όμως, σε αυτές τις βασικές ρυθμίσεις, τις οποίες έχουμε εμείς ανακοινώσει σήμερα.

                    Ως προς το ερώτημα για την προσαρμογή με βάση τις αντικειμενικές αξίες. Θα υπάρξει προσαρμογή, το ακριβές ποσοστό της προσαρμογής θα εξαρτηθεί και από το ποσοστό αύξησης των αντικειμενικών αξιών και θα ανακοινωθεί τη στιγμή εκείνη. Η Κυβέρνηση δεν δεσμεύεται ότι θα είναι ακριβώς αντίστοιχη η αύξηση, αλλά οι αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών θα συνοδευτούν από αυξήσεις στα αφορολόγητα.

                    Και ως προς το τρίτο, όχι, οι αποδείξεις όλων των «φως, νερό, τηλέφωνο», να το πω έτσι, είναι εκτός από τις αποδείξεις.

ΟΜ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Όχι, η κινητή τηλεφωνία σας είπα, που είναι ιδιωτική.

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Είπα «φως, νερό, τηλέφωνο», είναι και η κινητή τηλεφωνία.

Κ.ΤΣΑΒΑΛΟΣ: Υπουργέ, τα κοινόχρηστα;
Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Τα κοινόχρηστα είναι μέσα.

Μ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Δυο διευκρινίσεις, Υπουργέ. Η πρώτη είναι αν τα τεκμήρια θα λειτουργούν αθροιστικά με το εισόδημα. Δηλαδή, κάποιος που έχει εισόδημα 20.000 ευρώ και στέλνει και το παιδί του σε ιδιωτικό σχολείο και δίνει άλλα 5 χιλιάρικα το χρόνο, η Εφορία θα τον πάει για 25.000 ή θα λογαριάζει αθροιστικά μόνο τα τεκμήρια;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Όχι, είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Τα τεκμήρια είναι ένα πράγμα και το εισόδημα είναι άλλο. Τα τεκμήρια αθροίζονται και το εισόδημα είναι αυτό, το οποίο δηλώνει το εισόδημα. Δεν αθροίζονται τα τεκμήρια στο εισόδημα.

Μ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Εντάξει. Και κάτι για τις ομόρρυθμες, δεν έγινε, Υπουργέ, αντιληπτό. Είπατε ότι...

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Θα το διευκρινίσουμε, στις ομόρρυθμες υπάρχει και η φορολόγηση του φυσικού προσώπου που είναι λίγο διαφορετική από τη συνολική της εταιρείας.

ΑΛ.ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ: Θα μας πείτε τι είναι το όφελος που αναμένεται από την εισοδηματική πολιτική για φέτος και το ενδεχόμενο όφελος που αναμένεται από τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Το συνολικό όφελος από την εισοδηματική πολιτική είναι περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι το σύνολο της μη χορήγησης αύξησης, μαζί με τις περικοπές στα επιδόματα. Όσον αφορά στη φορολογική πολιτική, το όφελος είναι κάτι το οποίο δεν εξαντλείται σε ένα χρόνο μόνο, αλλά πηγαίνει σε πολλά έτη.

                    Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, του οποίου εξειδίκευση στην πράξη είναι το φορολογικό νομοσχέδιο, αποτυπώνονται όλες οι συγκεκριμένες ποσοτικές θετικές επιπτώσεις του φορολογικού νομοσχεδίου.

                    Είναι σαφές ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων. Αυτό όχι επειδή επιβαρύνει περισσότερο τη μέση οικογένεια, αλλά επειδή διευρύνει τη φορολογική βάση.

                    Είναι ταυτόχρονα αυξητικό των εσόδων και αναδιανεμητικό. Αυτό που δεν υπάρχει στο Πρόγραμμα Σταθερότητας είναι η αύξηση των εσόδων του κράτους από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ρύθμιση που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και από αυτήν τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου πλησιάζουν να είναι λίγο κάτω από το 1 δις ευρώ.

ΑΛ.ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ: Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αν το θυμάμαι καλά, για το κλείσιμο όλων αυτών των παραθύρων είχε όφελος γύρω στο 1,2 δις και είχε επιπλέον μια γραμμούλα που έλεγε για 1,2 δις επιπλέον από την καταπάτηση της φοροδιαφυγής, αλλά αυτό είναι κυρίως για την είσπραξη των μη πληρωμένων...

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Όχι μόνο, είναι συνολικό. Ξέρετε ότι η αποτίμηση του πόσο θα εισπράξει περισσότερο το κράτος από τη μείωση της φοροδιαφυγής, είναι μια δύσκολη διαδικασία.

                    Τα νούμερα που βάλαμε στο Πρόγραμμα Σταθερότητας είναι ένα ελάχιστο, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να πιάσει φέτος και είναι κάτι για το οποίο αισθανόμαστε μια σχετική ασφάλεια, με βάση αυτά που έχουμε αναγγείλει. Ελπίζω να πάμε πολύ καλύτερα απ’ αυτό.

Μ.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ: Από τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων, έχετε βάλει κάποιο συγκεκριμένο στόχο για φέτος;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος.

Κ.ΔΑΥΛΟΣ: Αν θυμάμαι, στην ομιλία σας είπατε ότι θα μας εξειδικεύσετε τον τρόπο παρακράτησης των επιδομάτων, το 10%. Αυτό πώς θα γίνει, δεν έχω ακούσει κάτι.

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αυτό που εννοούσα είναι ότι είναι οριζόντια αυτή η παρακράτηση σε όλα, με την εξαίρεση ορισμένων επιδομάτων, τα οποία ρητά αναφέρει. Διότι υπήρχε η εναλλακτική δυνατότητα να πάει κάποιος, για παράδειγμα, 5%, 10%, 15%. Αυτό, αν γινόταν στο σύνολο των επιδομάτων που έχει ο φορολογούμενος, δεν θα ήταν πραγματική περικοπή επιδομάτων, αλλά θα ήταν παρακράτηση. Θα είχε διαφορετικό χαρακτήρα και θα είχε και πρόβλημα νομικό.

                    Αν πηγαίναμε στη λογική του να κόψουμε 5%, 10%, 15%, κάθε επίδομα ανάλογα με το ύψος του, θα είχε το πρόβλημα ότι πολλά επιδόματα ξεκινούν κάτω από το όριο και φτάνουν πάνω από το όριο. Άρα, κι εκεί θα είχε κάποιος πρόβλημα.

                    Πήγαμε στην πιο καθαρή λύση. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μια πιο εξατομικευμένη πολιτική. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι δεν έχει το Υπουργείο Οικονομικών, δυστυχώς ακόμα, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να κάνει μια πιο εξατομικευμένη πολιτική.

                    Η ενιαία αρχή πληρωμών μαζί με το ενιαίο μισθολόγιο θα μας δώσουν αυτά τα εργαλεία. Αλλά, όμως, το αποτέλεσμα και αυτής της πολιτικής είναι ένα αποτέλεσμα δικαιοσύνης, βεβαίως, μέσα στις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, ειδικά εφόσον το συνδυάσει κάποιος και με τη φορολογική πολιτική.

Λ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ: Πώς περιμένετε να αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας στα μέτρα που λάβατε σήμερα και ανακοινώσατε σήμερα και οι αγορές;

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οι αγορές και πάνω απ’ όλους οι Έλληνες πολίτες, παρακολουθούν την υλοποίηση του προγράμματος που έχει αναγγείλει η Κυβέρνηση.

                    Περιμένουν να δουν αν η Ελλάδα πράγματι θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Και εμείς, αποδεικνύουμε με τις καθημερινές κινήσεις ότι πράγματα τα οποία εξαγγείλαμε πριν από κάποιο καιρό, γίνονται πράξη. Είτε αφορούν τα στατιστικά μας στοιχεία και την αξιοπιστία τους είτε αφορούν την περιστολή δαπανών στο Δημόσιο είτε αφορούν μεγάλες τομές, όπως είναι το φορολογικό σύστημα.

                    Σας διαβεβαιώ ότι όλα τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μερικά από τα οποία είναι γύρω και από αυτό το τραπέζι, παρακολουθούν από πολύ στενά όλες τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.

                    Θεωρούμε ότι η ανταπόκριση στις δύο μείζονες εξαγγελίες που κάνουμε σήμερα θα είναι θετική, σε συνδυασμό, βεβαίως, επίσης και με την κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση του νομοσχεδίου για την αύξηση του φόρου στα καύσιμα.

                    Ευχαριστώ πολύ.
 
 
 
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010 11:59