Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 10:41

Επιστολή στον υπουργο Εργασίας για την διαχείριση Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε.

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του Κανονισμού Ασφαλίσεως Προσωπικού ΔΕΗ,

ο χαρακτηρισμός της ανικανότητας για εργασία των ασφαλισμένων στη ΔΕΗ Α.Ε., αν οφείλεται ή όχι σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (πρώην Συμβούλιο Ασφάλισης) με βάση το σχετικό πόρισμα που υποβάλλεται για κάθε ατύχημα από την τριμελή Επιτροπή Έρευνας Εργατικών ατυχημάτων (Ε.Ε.Ε.Α.).

Η πιο πάνω τριμελής Επιτροπή αποτελείται από ανώτερο Διοικητικό Υπάλληλο της Υπηρεσίας, από Δικηγόρο που ασχολείται με ασφαλιστικά θέματα και από ένα γιατρό της υπηρεσίας, μέλος της οικείας ΠΥΕ.
Η αρμοδιότητα αυτή διαχείρισης των εργατικών ατυχημάτων των ασφαλισμένων της ΔΕΗ Α.Ε. υφίστατο στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. και στην μετεξέλιξη αυτής σε ΝΠΔΔ (ΟΑΠ/ΔΕΗ - Ν.2773/99, άρθρο 34) και εν συνεχεία στο ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με τον Ν. 3655/2008.

Με την έκδοση του Ν. 4075/2012, άρθρο 42 και την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. με την μεταφορά του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού σταμάτησε η λειτουργία της Επιτροπής.
Η λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Α. έχει άμεση σχέση και με την λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) προκειμένου να χαρακτηριστούν υποθέσεις Επαγγελματικών Ασθενειών και παθολογικών επεισοδίων.
Τέλος με την ΚΥΑ Φ.80000/28375/1942/ ΦΕΚ 38/14-1-2013 στο οργανόγραμμα του ΤΑΥΤΕΚΩ δεν προβλέπεται η αρμοδιότητα διαχείρισης των Εργατικών Ατυχημάτων.

Στο Ενεργειακό Κέντρο της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη τα τελευταία τρία χρόνια έχουν συμβεί 3 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στα Ορυχεία και ο χαρακτηρισμός τους ως εργατικό ατύχημα καθυστερεί μαζί με περίπου 15 θανατηφόρα ατυχήματα στην Επιχείρηση καθώς και με αρκετές άλλες περιπτώσεις παθολογικών αιτιών.

Επισημαίνουμε ότι η Επιτροπή Έρευνας Εργατικών ατυχημάτων συνεδρίασε για τελευταία φορά στα μέσα του 2012 και οι υποθέσεις χαρακτηρισμού που εκκρεμούν αφορά από το 2008 και εντεύθεν.

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγαλόπολης ζητά όπως υπάρξει η αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος με την ένταξη της διαχείρισης χαρακτηρισμού των εργατικών ατυχημάτων στο ΤΑΥΤΕΚΩ, στο οποίο προϋπήρχε αυτή η αρμοδιότητα και το γνωστικό αντικείμενο.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 10:47