Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 12 Μαϊος 2015 09:19

Ερώτηση του βουλευτή ΝΔ Γ Κασαπίδη για την ολοκλήρωση διαδικασίας προσλήψεων στις θέσεις τεχνικών ορυχείων της ΔΕΗ

Με την υπ'αριθ.2/2007 προκήρυξη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 286/10.8.07 τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προκηρύχθηκαν

142 θέσεις προσωπικού εκ των οποίων οι 77 αφορούν σε θέσεις εργατών Υ.Ε. και οι 65 σε θέσεις τεχνικών ορυχείων Δ.Ε. σε μονάδες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που εδρεύουν στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδίας, Δωδεκανήσου, Αττικής, Ηρακλείου, Λασιθίου, Αχαΐας, Φθιώτιδας και Χαλκιδικής. Με την υπ'αριθ.1/2008 προκήρυξη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 574/3.11.08 τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προκηρύχθηκαν 120 θέσεις προσωπικού Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα η κάλυψη 65 θέσεων τεχνικών ορυχείων Δ.Ε. και 55 θέσεων εργατών Υ.Ε. σε μονάδες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που εδρεύουν στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας.
Αναφορικά με τις θέσεις των εργατών Υ.Ε. των υπ'αριθ.2/2007 και υπ'αριθ. 1/2008 προκηρύξεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με την οριστικοποίηση των πινάκων προσλήψεων όπως αυτοί κυρώθηκαν με τις υπ.αριθ.920/6.5.10 και υπ.αριθ.38/27.1.14 αντίστοιχα αποφάσεις του ΑΣΕΠ. Ως προς τις θέσεις τεχνικών ορυχείων Δ.Ε. η διαδικασία βρίσκεται σε εκκρεμότητα καθώς βρίσκονται εδώ και χρόνια σε στάδιο αναμονής.
Τη διαδικασία επιλογής του εν λόγω προσωπικού καθιστά πιο σύνθετη το κριτήριο της συνέντευξης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του υπ'αριθ. 3812/2009 νόμου καταργήθηκαν οι ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής ή πρόσληψης προσωπικού. 'Εκτοτε δεν έχει προβλεφτεί η διαδικασία προσλήψεων για τους υφιστάμενους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και περιλαμβάνουν το κριτήριο της συνέντευξης.
Την ίδια ώρα που οι προσλήψεις του παραπάνω προσωπικού τέθηκαν σε αναστολή, οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στη ΔΕΗ Α.Ε. είναι μεγάλες, ιδιαίτερα στα ορυχεία και την παραγωγή. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε. ανέρχεται σε περίπου 18.500 άτομα για το έτος 2014 και είναι δραματικά μειωμένος συγκριτικά με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης για το έτος 2004 όπου ανέρχονταν σε 28.019 άτομα. Ο αριθμός των οκτάμηνων συμβάσεων ορισμένου χρόνου για το έτος 2014 είναι περίπου 2.000, ενώ έχουν μειωθεί οι ημερομίσθιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές ή παροδικές ανάγκες των ορυχείων και των κλάδων σε προσωπικό. Ενδεικτικά μόνο για το έτος 2010 συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 2.500 εργαζόμενοι χωρίς να αντικατασταθούν. Ως αποτέλεσμα των ελλείψεων αυτών είναι η αύξηση του φόρτου εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού με επακόλουθο να επηρεάζεται άμεσα η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
Επειδή η έλλειψη τεχνικού προσωπικού και ο αυξημένος φόρτος εργασίας συνέβαλε σε πολλαπλά εργατικά ατυχήματα, αρκετά εξ αυτών θανατηφόρα, στους σταθμούς της Δ.Ε.Η Α.Ε.,
Επειδή η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση στη ΔΕΗ Α.Ε. που για το έτος 2014 ανήλθε σε περίπου 10 εκ.ευρώ, θα μπορούσε να συμβάλει στην κάλυψη του κόστους των προσλήψεων,
Επειδή για τη ΔΕΗ Α.Ε που δεν επιδοτείται από το κράτος, αλλά εξασφαλίζει μόνη της τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη λειτουργία και ανάπτυξή της, θα πρέπει να αναιρεθεί η αναλογία προσλήψεων – αποχωρήσεων 1 προς 5,
Επειδή η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία κατέχει τη θλιβερή πρωτιά με ποσοστό 27.9%.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων ως προς τις θέσεις τεχνικών ορυχείων Δ.Ε. των υπ'αριθ.2/2007 και υπ'αριθ. 1/2008 προκηρύξεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και περιλαμβάνουν το κριτήριο της συνέντευξης;
2. Είναι στις προθέσεις σας η εξαίρεση της ΔΕΗ Α.Ε. από τον περιορισμό των προσλήψεων(1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις) για τους λόγους που προαναφέρθηκαν;

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Μαϊος 2015 09:26