Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 18 Μαϊος 2016 22:43

Επιστολή Μουμουλίδη στον πρόεδρο της ΔΕΗ. Θέτει θέμα αλλαγής των κριτηρίων στις προσλήψεις, μετεγκαταστάσεις και στο κοινωνικό πρόσωπο της ΔΕΗ

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις δημόσιες τοποθετήσεις σας για τα θέματα της Δ.Ε.Η. και αντιλαμβάνομαι το νέο πνεύμα που επιχειρείτε να εισάγετε στην οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. 

 

Παράλληλα διαπιστώνουμε καθημερινά σειρά προβλημάτων που αφορούν στη λειτουργία της Δ.Ε.Η. στην περιοχή της Π.Ε. Κοζάνης. Δυστυχώς, υπάρχουν συσσωρευμένα διαχρονικά προβλήματα και κακώς κείμενα» στον τρόπο ανάπτυξης της Επιχείρησης στην περιοχή, που έρχονται από το παρελθόν. 

Με την εκτίμηση που γνωρίζετε πως έχω στο πρόσωπό σας παρακαλώ δεχθείτε κάποιες επισημάνσεις που κατά τη γνώμη μου χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από την πλευρά της ΔΕΗ και ενδεχομένως του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας.

Η εγκατάσταση της Δ.Ε.Η. στο Ν. Κοζάνης, πριν από 60 χρόνια, προκάλεσε στην πραγματικότητα ένα βίαιο εκβιομηχανισμό μιας παραδοσιακά αγροτικής περιοχής. Είναι γεγονός πως η παρουσία της Επιχείρησης στην περιοχή συνδέθηκε με την δημιουργία σειράς θέσεων εργασίας και αναβάθμιση του οικονομικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. Για περισσότερα από πενήντα χρόνια η Δ.Ε.Η. έχει συνδεθεί άρρηκτα με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας. Ωστόσο σήμερα είναι κοινός τόπος και κανείς δεν αμφισβητεί την ύπαρξη διαχρονικών παραλείψεων. 

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση, σε συνδυασμό με την απουσία ουσιαστικού προγράμματος και πολιτικής αντιμετώπισης  του προβλήματος, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Η ποιότητα ζωής υποβαθμίστηκε όσο σε ελάχιστες περιοχές της χώρας. Παράλληλα ενώ η περιοχή «δόθηκε» στην Επιχείρηση για την εξόρυξη και εκμετάλλευση του λιγνίτη, με υποχρέωση τα εδάφη να αποκατασταθούν και επαναποδοθούν στην κοινωνία αυτό τελικά δεν συνέβη. 

Αντίθετα με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, τα εδάφη αυτά πέρασαν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου. Αυτή η αλλαγή και παραχώρηση εδαφών δημιουργεί την κορυφαία κατά τη γνώμη μου αδικία στην περιοχή, αφού τα εδάφη παραμένοντας στην κυριότητα του δημοσίου, στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν αποδίδονται στις κοινωνίες, αλλά καθυστερεί και η αυτονόητη και εκ του νόμου επιβεβλημένη  αποκατάστασή τους. Ταυτόχρονα όμως συνέβη και το χειρότερο: Κανείς ποτέ δεν σεβάστηκε την ιστορία των λιγνιτωρυχείων της περιοχής, την ιστορία των ανθρώπων που εξαφανίζεται καθημερινά, κανείς δεν φρόντισε με σεβασμό να παραδώσει στις επόμενες γενιές την ιστορία μιας περιοχής που προσέφερε επί σειρά ετών τα μέγιστα στην εθνική οικονομία, μιας περιοχής που αδικήθηκε όσο καμιά άλλη στην επικράτεια. 

Οι εποχές αλλάζουν και σήμερα επανέρχεται επιτακτικά η ανάγκη σχεδιασμού  της μεταλιγνιτικής εποχής. Ένας σχεδιασμός δηλαδή του μέλλοντος, που αφορά  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής,  αποκατάστασης του περιβάλλοντος και δημιουργίας ενός σαφούς αναπτυξιακού μοντέλου που θα ακολουθήσει το τέλος  της εποχής λιγνίτη, όταν αυτό επιλεγεί. Ωστόσο σε μια σύγχρονη, ευνομούμενη κοινωνία, ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα θα είχε ολοκληρωθεί προ πολλού και η Επιχείρηση σε συνεργασία με την πολιτεία, και την τοπική αυτοδιοίκηση θα εφάρμοζαν  ήδη τα προγραμματισμένα. Η αποκατάσταση και μόνο αυτής της ολιγωρίας με σαφείς ευθύνες σε προηγούμενες διοικήσεις και κυβερνήσεις‐ θα αποτελούσε ένδειξη υψηλού βαθμού ευαισθησίας από κάθε εμπλεκόμενο. 

Γνωρίζοντας την ιστορική και συναισθηματική σχέση και ενδιαφέρον σας για την περιοχή, σας καλώ να συμβάλλετε [στο βαθμό της ευθύνης σας] για κάποια σοβαρά ζητήματα, που θα βοηθήσουν όχι μόνο στην αποκατάσταση αδικιών , αλλά και στο συμβολισμό μιας νέας αντίληψης, από την διοίκησή σας και την κυβέρνηση μας: 

  1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ. Σε μια εποχή που η ανεργία βρίσκεται στα υψηλότερα ιστορικά ποσοστά  στην  περιοχή  μας  και  χιλιάδες,  νέων  κυρίως  ανθρώπων, οδηγούνται στην απόγνωση, το σύστημα προσλήψεων στη ΔΕΗ δημιουργεί πλέον ορατές κοινωνικές αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες. Οι καιροί δεν περιμένουν και επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη για την άμεση έναρξη διαλόγου με κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε το σύστημα προσλήψεων να εξομαλυνθεί, να γίνει διαυγές και να αποκαθιστά αδικίες που κληρονομήσαμε από ένα λάθος [πελατειακών αξιών ] παρελθόν. 

Στο διάλογο που ελπίζω να ξεκινήσει άμεσα, είμαι βέβαιος πως θα βρεθούν δικαιότερα  κριτήρια επιλογής.  Σε  μια  εποχή  που  η  διαφάνεια, η αξιοκρατία αλλά και η κοινωνική δικαιοσύνη  είναι  επιτακτικές ανάγκες  , αντιλαμβάνεσθε πως η ευθύνη  όλων μας είναι ιδιαίτερα μεγάλη και η σιωπή δεν μπορεί να αποτελεί  «πολιτική επιλογή». 

Θλίβομαι και θεωρώ απαράδεκτο το φαινόμενο να προστρέχουν άνεργοι,  σε  πολιτικούς  και  «παράγοντες»  για  την  εξασφάλιση  του  ιερού δικαιώματος στην εργασία. 

Θλίβομαι για την ταπείνωση της ανθρώπινης  αξιοπρέπειας. Το  καθεστώς  εποχιακών  προσλήψεων  με  δίμηνα  και  οκτάμηνα, ανεξέλεγκτο στο παρελθόν, ορίζεται πλέον από ένα πλαίσιο  κριτηρίων  που  ωστόσο  οφείλετε  να επανεξετάσετε,  δημιουργώντας  «χώρο» και σε άλλες κοινωνικές ομάδες.  Παράλληλα  στο διάλογο  για  νέες  θέσεις  εργασίας  είναι  σημαντικό  να  συμμετέχει και κάθε αρμόδιος και ενδιαφερόμενος για τις εργασίες των  αρχαιολογικών εργασιών στους χώρους των μελλοντικών ορυχείων. Είναι  σημαντικό να επικρατήσει η ειρηνική συνύπαρξη, ο διάλογος αλλά και η  αλληλέγγυα  διάθεση  από  όλους  στην  αντιμετώπιση  ενός  μεγάλου κοινωνικού ζητήματος. Είναι νομίζω καιρός, έστω και καθυστερημένα,  με  τον τρόπο αυτό συν τοις άλλοις να εξαλειφθούν φαινόμενα κοινωνικού  αυτοματισμού.

  1. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.  Πρόκειται για το φαινόμενο εκπατρισμού  κοινωνικών ομάδων με συνοχή, κοινή καταγωγή, κοινά ήθη και έθιμα,  κοινή  πορεία  και  ιστορία,  χαρακτηριστικά δηλαδή  που  δεν  «μετεγκαθίστανται». 

Αντίθετα προκαλείται η διάλυση ισχυρών κοινωνικών  δεσμών.  Πέρα  από  το  τεράστιο  ηθικό  ζήτημα  που  εγείρεται,  σειρά ολιγωριών  της  Πολιτείας  οδήγησε  σε  τεράστιες  καθυστερήσεις  μετεγκαταστάσεων, που όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια.  

Το πολιτικό σύστημα, πελατειακό επί σειρά ετών, δημιούργησε φαινόμενα  τριτοκοσμικά στο θέμα των μετεγκαταστάσεων, καθώς σήμερα υπάρχουν  κοινωνίες [ χωριά] που τα έργα έχουν φτάσει ή φτάνουν σύντομα στις  αυλές των σπιτιών , ενώ οι κάτοικοι δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή  τους.  Ταυτόχρονα  τοπικές  κοινωνίες  περιμένουν  την  έναρξη  των  διαδικασιών μετεγκατάστασης  των  χωριών  τους,  βιώνοντας  μια  καθημερινή ανασφάλεια για το μέλλον και την ποιότητα ζωής τους. 

Οφείλουμε  όλοι  να  σταθούμε  με  σεβασμό  και ευαισθησία  σε  ένα  μοναδικό  πανελλαδικά  φαινόμενο.  

Είναι  σημαντικό  ως  Διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης ελληνικής επιχείρησης, αλλά και όσοι  ασχολούμαστε  με  τα κοινά  και  επιθυμούμε  έντιμο  ειλικρινή  και  διαφορετικό  λόγο,  να  συνομιλήσουμε  για άμεση  εξεύρεση  οριστικών  λύσεων στα χρονίζοντα θέματα μετεγκατάστασης με σαφή και δεσμευτικά  χρονοδιαγράμματα.  H  κοινωνία  είναι  ιδιαίτερα  ταλαιπωρημένη  από  πολιτικές που οδήγησαν σε αδιέξοδα, καθώς γενιές ολόκληρες πολιτικών  και  οι  «απανταχού  παράγοντες»  αντιμετώπιζαν  επί  σειρά  ετών  τους πολίτες  ως  πελάτες.  Η  αποκατάσταση  αδικιών  και  η  υπέρβαση  κάθε  χρονοβόρας γραφειοκρατίας είναι υποχρέωση του πολιτικού προσωπικού  της χώρας.

 

3. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΔΕΗ.  Άκουσα και διάβασα με ευχάριστη  έκπληξη τις θέσεις και τις προθέσεις σας για το κοινωνικό ανταποδοτικό  πρόσωπο της ΔΕΗ. Χαίρομαι που επιχειρείτε την υπέρβαση σε εποχές που  οι αρχές και οι αξίες τείνουν να εκλείψουν. 

Επί σειρά ετών η ΔΕΗ πέρα από  θέσεις εργασίας, ανταπέδιδε και κάποια αντισταθμίσματα στην περιοχή.  Τα «αντισταθμίσματα» αυτά, προφανώς  με τον «παραδοσιακό» τρόπο,  αποτελούσαν  «προσφορά»  κάποιων  «παραγόντων»  της  περιοχής  [πολιτικών και μη] , ενώ θα έπρεπε να αποτελούν αιχμή του δόρατος μιας  άλλης  πολιτικής  επιλογής  των  εκάστοτε  διευθύνσεων  της  ΔΕΗ  και  της  Πολιτείας. 

Σήμερα δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών είναι  ορατά  έχοντας  μάλιστα  επιδεινώσει  την  κατάσταση  λόγω  της  παρατεταμένης  κρίσης.  Εκτιμώ  πως  είναι  καθοριστικής  σημασίας ,  η  συμβολή  της  Δ.Ε.Η.  στη  μεταλιγνιτική  εποχή,  με  έργα  πνοής  για  την  «επόμενη μέρα» της περιοχής.

Κύριε Πρόεδρε,  

είμαι  βέβαιος  πως  είναι  μεγάλη  ευθύνη  και  ταυτόχρονα  πρόκληση  για  την  ιστορία  και  τη  διαδρομή  κάθε  ανθρώπου  που  έχει  την  ευθύνη  μεγάλων  δημόσιων επιχειρήσεων, αλλά και πρόκληση για κάθε άνθρωπο που ασχολείται  με την πολιτική και τα κοινά, να αναλαμβάνει το κόστος των επιλογών και του  δημόσιου λόγου του, και να παραδίδει στις επόμενες γενιές, τα αυτονόητα που  οι κοινωνίες δικαιούνται. 

Είμαι βέβαιος πως τόσο η εμπειρία σας καθώς και η  ευαισθησία  σας  σε  θέματα  ανάπτυξης  κοινωνικής  δικαιοσύνης  θα  ενεργοποιήσουν κάθε διαδικασία για άμεσο ουσιαστικό διάλογο και οραματικό  έργο για το μέλλον της περιοχής, αλλά και την δημιουργία για πρώτη φορά του  κοινωνικού προσώπου της ΔΕΗ. 

Αυτό θα συμβάλλει στην ουσιαστική ανάπτυξη  και εξέλιξη της περιοχής. 

Σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες οφείλουμε όλοι να  συμβάλλουμε  στην  ανάπτυξη  της  περιοχής  και  την  δημιουργία  και  νέων  παράλληλων δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Η. στην περιοχή μας. 

Η Δ.Ε.Η. οφείλει και  μπορεί να συνυπάρξει ειρηνικά με τις τοπικές κοινωνίες. Διαφορετικά και στην περίπτωση της Δ.Ε.Η. «τα κεραμίδια θα γίνουνε τσιμέντο, τα ξύλα θα γίνουνε πέτρες, η αγάπη θα γίνει χρήμα 

Σας ευχαριστώ 

Με εκτίμηση 

ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ Κοζάνης

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Μαϊος 2016 22:54