Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 07 Απριλίου 2010 11:21

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΔΝΤ

altΟ Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, συναντάται αυτή την ώρα  με κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΔΝΤ για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Το ΔΝΤ κατά την επίσκεψη τεχνικής βοήθειας αναμένεται να αναλύσει και να προβεί σε προτάσεις σε θέματα προϋπολογισμού και φορολογίας.

Συγκεκριμένα:

Όσον αφορά σε θέματα προϋπολογισμού

· Βελτίωση της παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση, σε συνέχεια της δημιουργίας των μόνιμων διμερών διυπουργικών ομάδων εργασίας, όπου οι δαπάνες παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση. Στόχος η αποτροπή υπερβάσεων πέραν των εγκριθέντων, αλλά και η εξοικονόμηση δαπανών.

· Διαφάνεια και αξιοπιστία δημοσιονομικών στοιχείων. Δημοσιοποίηση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες αναλυτικών στοιχείων μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στο σύνολο και κατά Υπουργείο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

· Υιοθέτaltηση τριετών προϋπολογισμών ανά Υπουργείο. Τα Υπουργεία έχουν προχωρήσει στην κατάρτιση τριετών προϋπολογισμών κονδυλίων και προγραμμάτων, ενσωματώνοντας οριζόντιες οδηγίες μείωσης δαπανών.

· Εκσυγχρονισμός και λογιστική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού on line, μέσω ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) στο σκέλος δαπανών και εσόδων.

· Επέκταση εισαγωγής στοιχείων προϋπολογισμού προγραμμάτων και τυπολογίας προκειμένου να γίνει εφικτή η πλήρης κατάρτιση και εφαρμογή του προϋπολογισμού 2012 ως προϋπολογισμού προγραμμάτων.

· Υιοθέτηση δημοσιονομικών κανόνων για την αποτελεσματική μεσοπρόθεσμη εκτέλεση του προϋπολογισμού και αναμόρφωση του Νόμου για το Δημόσιο Λογιστικό, για να ανταπεξέλθει στη νέα αποστολή δημοσιονομικής πειθαρχίας και κατάρτισης προϋπολογισμού προγραμμάτων.

·  Ενδυνάμωση του ρόλου του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση και έλεγχο του προϋπολογισμού με την ίδρυση επιστημονικού γραφείου παρακολούθησης.

 

Όσον αφορά στα θέματα φορολογίας:

·  Τον τρόπο κατάρτισης και το περιεχόμενο στρατηγικών προγραμμάτων φορολογικής πολιτικής, καθώς και απολογιστικών εκθέσεων σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους.

·  Τα κυριότερα προβλήματα φορολογικής συμμόρφωσης (φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή) και τυχόν συσχέτισή τους με την οικονομική κρίση.

·  Συστήματα προσανατολισμού των φορολογικών αρχών σε χώρους με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής ανά κατηγορία φόρου.

·  Συστήματα διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων.

·   Ικανότητα ελέγχου και αποτελεσματικότητα στον έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων.

·   Διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και μηχανισμοί είσπραξης βεβαιωθέντων φόρων.

·   Οργανόγραμμα και κατανομή προσωπικού ανά τομέα φορολογικής διοίκησης.

·    Διοικητικό κόστος ανά φορολογική αρχή (και συνολικά) και παραγόμενο έργο.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Απριλίου 2010 13:45