Τα νέα στοιχεία, που προκύπτουν από επίσημη απάντηση του Υπ. Εθνικής Άμυνας σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στις 17 Αυγούστου, δείχνουν πως η νησίδα είναι μισή τουρκική - μισή ελληνική και όχι τουρκική όπως είχαν ισχυριστεί οι ελληνικές αρχές για να υποστηρίξουν την άρνηση παρέμβασης και διάσωσης. 

«Από τα προδιαληφθέντα ευχερώς διαπιστώνεται ότι, η υπόψη νησίδα τέμνεται από την Ε/Τ συνοριακή γραμμή, δημιουργώντας το ελληνικό και το τουρκικό τμήμα αυτής, καθώς και ότι τα σημεία «1», «2» και «3» βρίσκονται στο τουρκικό τμήμα της. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα “maps.gov.gr” απεικονίζονται τα πολύγωνα των γεωτεμαχίων του Κτηματολογίου, όπου στην περιοχή του Κισσαρίου εντοπίζεται το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 11035ΕΚ00075 που περιλαμβάνει την έκταση του ελληνικού τμήματος της εν λόγω νησίδας», παραδέχεται το υπουργείο Άμυνας στην απάντησή του. 

Δηλαδή, όπως προέκυπτε και από τα στοιχεία του Κτηματολογίου, τα οποία είχαν διαψευστεί από την κυβέρνηση ως fake news. H επίμαχη νησίδα δεν είναι τουρκική, όπως υποστήριζε η κυβέρνηση παραδίδοντάς την εξ ολοκλήρου στην Τουρκία, αλλά τέμνεται από τη συνοριακή γραμμή που τη χωρίζει σε δύο μέρη, ένα ελληνικό και ένα τουρκικό. 

Η απάντηση, που φέρει ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2022 και δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα στην ιστοσελίδα της Βουλής, εκθέτει και προσωπικά του υπουργους Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, και Μετανάστευσης - Ασύλου, Νότη Μηταράκη. Και οι δύο είχαν προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζοντας - με επικλήση ακόμη και εγγράφων του ΓΕΣ - τους ισχυρισμούς περί τουρκικού εδάφους, καλώντας μάλιστα τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα στη Βουλή. 

 

Ύστερα και από τη δήλωση «συμμόρφωσης» του διευθυντή της οργάνωσης HumanRights360, Επαμεινώνδα Φαρμάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι ήταν «εσφαλμένη η πεποίθηση ότι [οι πρόσφυγες] βρίσκονταν επί ελληνικού εδάφους», υπήρξαν νέες επιθετικές δηλώσεις από τους δύο υπουργούς. «Η νησίδα βρίσκεται σε τουρκικό έδαφος, το παραδέχτηκε και η οργάνωση», επέμειναν σε κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων, με την οποία καλούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα να ζητήσουν συγγνώμη. 

Οι χάρτες

Ολόκληρη η απάντηση του υπ. Εθνικής Άμυνας

«Η Ελληνοτουρκική (Ε/Τ) μεθόριος στην περιοχή του ποταμού Έβρου καθορίζεται με το Πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαχάραξης των Ε/Τ Συνόρων του 1926, στο οποίο προσαρτώνται δέκα (10) χάρτες κλίμακας 1:25.000. Με το εν λόγω Πρωτόκολλο, η Ε/Τ μεθόριος καθορίστηκε κατά τρόπο οριστικό, με την πρόβλεψη ότι δεν θα ακολουθεί τον ρου του ποταμού στις ενδεχόμενες μετακινήσεις του, αλλά θα παραμένει σταθερή, ενώ δεν ελήφθησαν υπόψη οι αμμώδεις εκτάσεις που υπήρχαν στην περιοχή της κοίτης του.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), χρησιμοποιώντας το σύνολο των γεωδαιτικών και τοπογραφικών δεδομένων που διαθέτει διαχρονικά στο αρχείο της, ψηφιοποίησε τη γραμμή των Ε/Τ συνόρων στα συστήματα ΕΓΣΑ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987) και WGS84 (World Geodetic System 1984), μετά από κατάλληλη γεωγραφική προσαρμογή των χαρτών του Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Διαχάραξης των Ε/Τ Συνόρων του 1926. Η ανωτέρω προσδιορισθείσα Ε/Τ συνοριακή γραμμή χρησιμοποιείται από την Ελληνική πλευρά (ΓΥΣ, Κτηματολόγιο, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.λπ.).

Τα σημεία με συντεταγμένες 41°16’23.99"Ν, 26°25’45.72’’Ε (σημείο «1»), 41°16'23.2"Ν, 26o25'45.4"Ε (σημείο «2») και 41°16’21.2"Ν, 26°25’41.5"Ε (σημείο «3»), όπως αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα που κατατίθενται συνημμένα στο παρόν, προσδιοριζόμενα στο σύστημα συντεταγμένων WGS’84, το οποίο είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται στους περισσότερους χάρτες του διαδικτύου (π.χ. Google Maps, Google Earth, κ.λπ.), αναφέρονται στη νησίδα του ποταμού Έβρου στην περιοχή Κισσαρίου.

Συναφώς, η εν λόγω νησίδα δεν αναφέρεται στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαχάραξης των Ε/Τ Συνόρων του 1926, καθώς σχηματίστηκε από τη μεταβολή της κοίτης του Έβρου, τις αποθέσεις και τις προσχώσεις που δημιουργήθηκαν από φερτά υλικά, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που συμβαίνουν διαχρονικά, κυρίως, κατά τη χειμερινή περίοδο στην περιοχή του Έβρου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους σχετικούς Χάρτες Ειδικού Σκοπού, που τηρούνται στη ΓΥΣ, τα προαναφερθέντα σημεία «1», «2» και «3», βρίσκονται ανατολικά της Ε/Τ συνοριακής γραμμής, και ως εκ τούτου, κείτονται στην τουρκική επικράτεια.

Επίσης, σε Ορθοφωτοχάρτη Ειδικού Σκοπού, κλίμακας 1:3.000, που τηρείται από τη ΓΥΣ, φαίνεται η νησίδα στην περιοχή Κισσαρίου, όπως απεικονίζεται σε δορυφορική εικόνα έτους 2019, στο οποίο έχει επιτυπωθεί η Ε/Τ συνοριακή γραμμή και τα παραπάνω αναφερόμενα σημεία «1», «2» και «3». Από τα προδιαληφθέντα ευχερώς διαπιστώνεται ότι, η υπόψη νησίδα τέμνεται από την Ε/Τ συνοριακή γραμμή, δημιουργώντας το ελληνικό και το τουρκικό τμήμα αυτής, καθώς και ότι τα σημεία «1», «2» και «3» βρίσκονται στο τουρκικό τμήμα της.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα «maps.gov.gr» απεικονίζονται τα πολύγωνα των γεωτεμαχίων του Κτηματολογίου, όπου στην περιοχή του Κισσαρίου εντοπίζεται το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 11035ΕΚ00075 που περιλαμβάνει την έκταση του ελληνικού τμήματος της εν λόγω νησίδας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή εντοπισμού σημείου στην ως άνω ιστοσελίδα, διαπιστώνεται ότι τα σημεία «1», «2» και «3» βρίσκονται ανατολικά του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 11035ΕΚ00075, δηλαδή, στο τουρκικό τμήμα της υπόψη νησίδας, όπως φαίνεται και στα συνημμένα σχεδιαγράμματα.

Τέλος, οι προεκτεθέντες σχετικοί Χάρτες Ειδικού Σκοπού, οι οποίοι τηρούνται στη ΓΥΣ, εμπίπτουν σε διαβαθμισμένη κατηγορία και δεν είναι δυνατόν να αποδεσμευτούν μέσω της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου».