Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 16:09

Το Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο εκφράζει ανησυχία για τα τελευταία ευρήματα "ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ελευθερία των ΜΜΕ και παρακολουθήσεις" στην Ελλάδα

Το Κοινοβούλιο επισημαίνει ανησυχητικές τάσεις με βάση τα τελευταία ευρήματα της Επιτροπής σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ οι ευρωβουλευτές συζήτησαν συγκεκριμένες ανησυχίες στα τρία κράτη μέλη, την Ελλάδα την Μάλτα και την Ισπανία. 

Έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου

Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στον μηχανισμό ετήσιων εκθέσεων της Επιτροπής, πολλές από τις οποίες συνάδουν με τις προηγούμενες συστάσεις του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, ορισμένα ζητήματα παραμένουν που χρίζουν βελτίωσης - όπως η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ανάλυσης σε ολόκληρο το φάσμα των αξιών της ΕΕ, η σύνδεση των ευρημάτων της με την ενεργοποίηση εργαλείων για την προστασία των αξιών και του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά και η αναγνώριση της σκόπιμης οπισθοδρόμησης σε ορισμένες χώρες. Οι ευρωβουλευτές δείχνουν ιδιαίτερα ανήσυχοι για θέματα που αφορούν την ελευθερία του Τύπου και τον πλουραλισμό στα ΜΜΕ, και τονίζουν ότι οι δημοσιογράφοι θα παραμένουν εκτεθειμένοι σε κίνδυνους εφόσον τα θεσμικά όργανα δεν ασκούν διώξεις βάσει της διαφθοράς που αυτοί αποκαλύπτουν. Το ψήφισμα αποδοκιμάζει επίσης την έλλειψη ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού από τα κράτη μέλη και επικρίνει την συνεχιζόμενη πολιτικοποίηση των εθνικών δικαστικών συμβουλίων σε ορισμένες χώρες. Μπορείτε να διαβάσετε μια πιο λεπτομερή περίληψη των βασικών σημείων του ψηφίσματος εδώ.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε δι’ ανατάσεως.

 

Προβληματισμοί για την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Μάλτα, αλλά και ολόκληρη την ΕΕ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το έργο της Επιτροπής, αλλά απαίτησαν πολιτικό θάρρος και ουσιαστική συνέχεια στα ευρήματά της, συμπεριλαμβανομένων διορθωτικών μέτρων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η κατάσταση δεν βελτιώνεται ή όπου η οπισθοδρόμηση είναι σκόπιμη.

Η ανταλλαγή απόψεων για την Ελλάδα αφορούσε κυρίως θέματα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, διαφθοράς και παρακολούθησης δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και άλλων προσώπων ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση της Ισπανίας, οι ευρωβουλευτές επικεντρώθηκαν στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τις νομικές μεταρρυθμίσεις και το αδιέξοδο στον διορισμό μελών στο εθνικό συμβούλιο του δικαστικού σώματος. Όσον αφορά τη Μάλτα, η καταπολέμηση της διαφθοράς, οι έρευνες και οι δίκες που σχετίζονται με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και η συνολική πολιτική κουλτούρα της χώρας ήταν τα κύρια σημεία που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο.

Το Κοινοβούλιο θα ολοκληρώσει τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στα τρία κράτη μέλη με ψήφισμα που θα κατατεθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 17-20 Απριλίου.

 

Σύνδεσμοι

 

Το εγκεκριμένο κείμενο θα είναι διαθέσιμο εδώ (30.3.2023)

Ευρωβουλευτές ανησυχούν για τις ευρωπαϊκές αξίες που απειλούνται στην Ελλάδα (8.3.2023)

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 16:16