Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024 09:11

Ευρωβαρόμετρο: η κοινή γνώμη είναι υπέρ ενός πιο ενεργού ρόλου της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων

Μια νέα έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν η ΕΕ

να έχει ισχυρότερο ρόλο στην αντιμετώπιση μελλοντικών διασυνοριακών κρίσεων. Η μεγάλη πλειονότητα όσων απάντησαν υποστηρίζει έναν πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, στο πλαίσιο μιας συνδυασμένης προσπάθειας με τις εθνικές αρχές. Προκύπτει σαφώς η βούληση της κοινής γνώμης να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερη και ανθεκτικότερη στις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (54%) πιστεύει ότι η ΕΕ σήμερα είναι καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει σημαντικές κρίσεις απ’ ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Το 87% γνωρίζει ότι η ΕΕ συμμετέχει στη διαχείριση κρίσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις, ενώ γίνεται και μια έκκληση για ισχυρότερο ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, η έκκληση αφορά την ανάληψη από την ΕΕ ενεργότερου ρόλου στην έγκαιρη παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους πολίτες σε περίπτωση σοβαρής κρίσης. Πάνω από το 80% όσων απάντησαν συμφωνούν (συμφωνούν απόλυτα ή μάλλον συμφωνούν) ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στην προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις μέσω δράσεων όπως η ενημέρωση του κοινού, η διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας και η διεξαγωγή προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων.

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα εδώ.