Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 20:15

Συμμετοχή του συνδέσμου κοινωνικών λειτουργών δυτικής Μακεδονίας στην ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας

Το Π.Τ ΣΚΛΕ (Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος) Δυτ. Μακεδονίας, θα συμμετέχει την Τετάρτη, 30/09/2015 και ώρα 3:30 μ.μ,

στην δράση «Στόχος, η Αντιστροφή της Κλιματικής Αλλαγής», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που διοργανώνεται από τον Δήμο Κοζάνης - Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος.
Θα κινηθούμε στο κέντρο της πόλης με αμαξίδια, εντοπίζοντας τις δυσκολίες προσβασιμότητας και θα συναντήσουμε στις 5:30 μ.μ, τον Αθλητικό Όμιλο τοξοβολίας Κοζάνης «Τοξόκλυτοι» για να στοχεύσουμε όλοι μαζί ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Σκοπός μας είναι να καταγράψουμε τις δυσκολίες προσβασιμότητας, να αναλύσουμε την υφιστάμενη κατάσταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Α.μεΑ., να αναδείξουμε και να ιεραρχήσουμε τους στόχους και να προβούμε κατόπιν όλοι οι φορείς μαζί, σε έναν δημόσιο διάλογο, προκειμένου να σχεδιάσουμε συντονισμένες ενέργειες. Με άλλα λόγια η εκπόνηση και υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης για τα Α.μεΑ. ως ένα χρήσιμο εργαλείο, που αποσκοπεί στην μεθοδική και οργανωμένη ανάπτυξη δράσεων, με γενικό τελικό στόχο – όραμα τη δημιουργία της Κοινωνίας των Πολιτών, χωρίς διακρίσεις και με τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής για ΟΛΟΥΣ τους πολίτες με ή χωρίς αναπηρία.
Εκτιμούμε ότι στη φάση της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται προβλήματα στη βάση των αναγκών (τι λείπει). Η περιγραφή του προβλήματος με βάση τις ανάγκες, αφήνει ελεύθερο το πεδίο για διερεύνηση πολλών πιθανών λύσεων. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες, ένα συντονισμένο και οργανωμένο σχέδιο δράσης, θα πρέπει να αποτελεί πλαίσιο αντίστασης για τη διαφύλαξη των κεκτημένων από την επιθετική πολιτική περιορισμού των δικαιωμάτων.
Η προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδη συνθήκη για την επίτευξη στην πράξη της πρόσβασης, η οποία συνιστά την προϋπόθεση για την πλήρη και ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Άλλωστε η αναπηρία, ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφορά εξ ορισμού όλη την κοινωνία.
Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε θετικά στο σχεδιασμό πόλεων που θα στηρίζουν την βιώσιμη κινητικότητα στο σύνολο του πληθυσμού.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 20:19