Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

altΗ ομιλία έχει ως εξής:

Έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να παρουσιάσω ως εισηγητής της πλειοψηφίας και εκ μέρους της Κυβέρνησης ένα από τα πιο σημαντικά νομοσχέδια που αφορά στην «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε.»

Το Νομοσχέδιο αυτό είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς της Υπουργού Τίνας Μπιρμπίλη, των συνεργατών της, των Υφυπουργών του ΥΠΕΚΑ, του Γενικού Γραμματέα, συναρμοδίων Υπουργών αλλά και πολλών συναδέλφων μας που μετέχουν στην Επιτροπή. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 2004 μας μιλούσε για πρώτη φορά για «Πράσινη Ανάπτυξη» κάτι που φάνταζε ως Ωραίο Σύνθημα αλλά ηχούσε ως μια πολυτέλεια στην προγραμματική φαρέτρα του κόμματος μας. Σήμερα, με αυτό το Νομοσχέδιο, κάνουμε την Πράσινη Ανάπτυξη το βασικό αναπτυξιακό μας πλεονέκτημα προκειμένου να ανταγωνισθούμε διεθνώς και πετυχαίνουμε ταυτόχρονα πολλούς και σημαντικούς πολιτικούς στόχους.

Πρώτα απ’ όλα πετυχαίνουμε μετά την Διακυβερνητική για το Κλίμα και την Σύνοδο της Κοπεγχάγης να κάνουμε τοπικά αυτό που δεν συμφωνήθηκε δυστυχώς για τον πλανήτη στη Δανία. Η Ελλάδα υιοθετεί τους πλέον φιλόδοξους στόχους για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής, σε απόλυτη αρμονία με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με σημαντική εμπλοκή και συμμετοχή της αγοράς, των τοπικών κοινωνιών, των ΟΤΑ αλλά και των νοικοκυριών.

Δεύτερον, επιτυγχάνουμε την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με σημαντικές τομές και επιτυχίες σε επιμέρους στόχους μας όπως την μείωση της γραφειοκρατίας, της αδιαφάνειας και της απραγίας.

Τρίτον, ίσως και πιο σημαντικό, λόγω της επικαιρότητας που έχει πάρει το Τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι η χρήση των ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Οικονομίας, την αποφυγή της ύφεσης, την αύξηση των θέσεων εργασίας και την βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών από την μείωση της εξάρτησης της οικονομίας στο εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Με ένα Νομοσχέδιο θεραπεύουμε αστοχίες πολλών ετών στον Τομέα της Ενέργειας με στόχο το 2020 και καλύπτουμε με απόλυτα αυτοχρηματοδοτούμενο τρόπο με την συμμετοχή Ιδιωτών την εναρμόνιση της Ελληνικής αγοράς ενέργειας: Συγκεκριμένα, στοχεύουμε με το Νομοσχέδιο και πετυχαίνουμε τα εξής:

Ορίζεται Εθνικός Δεσμευτικός στόχος 20% για την συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 28/2009 της Ε.Ε.
Ορίζεται Εθνικός δεσμευτικός στόχος το 40%, κατ’ ελάχιστον, για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ μέχρι το 2020. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η πλέον πρόσφορη για ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ και γι΄αυτό κρίνεται σκόπιμη η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ ώστε η τελική τους συνεισφορά στο σύνολο της ενέργειας στη χώρα (ηλεκτρική ενέργεια + ενέργεια καυσίμων μεταφορών + ενέργεια βιομηχανίας) να φθάσει το 20% από ΑΠΕ.
Ορίζεται επίσης ως στόχος 20%, κατ’ ελάχιστον για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ψύξης – θέρμανσης μέχρι το 2020.
Ορίζεται ως 10% κατ’ ελάχιστον, για την συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2020. Σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία το ποσοστό διείσδυσης των βιοκαυσίμων φθάνει το 20%. Στο χέρι μας είναι να ξεπεράσουμε το κατ’ ελάχιστον 10%.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο σημαντικές υστερήσεις του Νόμου 3468/2006 που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Πρώτον, να απλοποιηθεί η πολυδαίδαλη γραφειοκρατική αδειοδοτική διαδικασία για την ίδρυση των σταθμών ΑΠΕ. Δεύτερον, να δοθούν μεγαλύτερα κίνητρα για την άμεση κάλυψη των υστερήσεων του παρελθόντος σε υλοποιήσιμες επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία έτη η εγκατεστημένη ισχύς σε MW παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν ξεπερνούσε τα 200-500MW ανά έτος. Μπορεί η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, να υπερδιπλασίασε την εγκατεστημένη ισχύ της σε αιολικά πάρκα από το 2004 έως το 2009 από 465 MW σε 1.087 MW (134% αύξηση), η πλειοψηφία όμως των χωρών της Ε.Ε. την ίδια περίοδο σημείωσαν πολύ καλύτερες επιδώσεις από τη χώρα μας. Έτσι ενδεικτικά για την ίδια περίοδο η Γαλλία αύξησε την ισχύ της κατά 1064%, η Πολωνία κατά 1051%, η Τσεχία κατά 1029%, η Πορτογαλία κατά 577%, το Βέλγιο κατά 493%.

Στόχος μας με το Νομοσχέδιο και την απλοποίηση της διαδικασίας είναι να αυξηθεί η δημιουργία νέων επενδύσεων ΑΠΕ σε ύψος 1.000 MW ανά έτος έτσι ώστε να πιάσουμε το στόχο του 40% ΑΠΕ το 2020. Η απευθείας αδειοδότηση της άδειας παραγωγής από την ΡΑΕ και η θέσπιση υποχρεωτικών και σύντομων χρονοδιαγραμμάτων για την δημόσια διοίκηση θα εξασφαλίσει αμεσότητα στην υλοποίηση των επενδύσεων.

Η γραφειοκρατική διαδικασία μειώνεται από 36-60 μήνες σε μόλις 8-10 μήνες. Παράλληλα, υιοθετείται το μοντέλο που υποχρεώνει την διοίκηση ή να απορρίψει αιτιολογημένα μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή αυτή να εγκρίνεται αυτόματα εάν παρέλθει ο χρόνος των τεσσάρων μηνών. Παράλληλα, δημιουργείται ειδική υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επενδύσεων ΑΠΕ στο Υπουργείο Κλιματικής αλλαγής με στόχο την προώθηση των επενδύσεων υπό την μορφή υπηρεσίας μιας στάσης (One Stop Shop).

Για να υπάρξει κίνητρο στις επενδύσεις και να δημιουργήσουμε την Πράσινη Ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας προβλέπουμε σημαντικές αυξήσεις στο Τιμολόγιο των Παραγωγών σε διάφορες κατηγορίες των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, στην παραγωγή από φωτοβολταϊκή ενέργεια αυξάνουμε από €457 ευρώ σε €550 ευρώ ανά MWh. Στην γεωθερμία αυξάνουμε σε €150 από €87 ευρώ/MWh.. Στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα σε €200 ευρώ από €87 ενώ στις εγκαταστάσεις αξιοποίησης των βιοαερίων από τους βιολογικούς καθαρισμούς των αστικών λυμμάτων αυξάνεται από €87 ευρώ σε €220 ευρώ ανά MWh. Η ειδική πρόνοια στην βιομάζα θα αυξήσει και το εισόδημα στους αγρότες μας στην Περιφέρεια. Για πρώτη φορά δίνεται επιδότηση σε μικρούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα με τιμή 250/MWh για μικρές ανεμογεννήτριες και σε 550/MWh για μικρά φωτοβολταϊκά σε κτίρια.

Για την δημιουργία Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων θα ανακοινωθεί σημαντική αύξηση της παραγόμενης MWh ενώ καινοτομούμε για την άμεση ανάπτυξή τους με Μελέτες και Χωροθέτηση που θα κάνει το κράτος και ύστερα θα δημοπρατεί τις περιοχές αυτές σε ιδιώτες με Σύμβαση Παραχώρησης για Εκμετάλλευση ανάλογα με τις Ζώνες Ανάπτυξης Ερευνών για Πετρέλαιο στην θάλασσα.

Ενδυναμώνουμε τις τοπικές κοινωνίες που αγκαλιάζουν και προωθούν αντί να αντιπαλεύονται τις ΑΠΕ. Καταστούμε την Κοινωνία αρωγό των προσπαθειών μας για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προσφέρει σημαντικό μέρος των εσόδων από το ειδικό τέλος παραγωγού κάθε επένδυσης ΑΠΕ σε οικιακούς καταναλωτές στον οικείο δήμο καθώς και ένα μέρος του τέλους δίδεται στο Δήμο μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Το υπόλοιπο δίδεται για την ανάπτυξη του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), ταμείου για την χωροταξική ανάπτυξη της κάθε περιοχής.

Με Το Νομοσχέδιο αυτό δίνουμε ανάπτυξη στην Περιφέρεια αφού οι επενδύσεις χωροθετούνται κυρίως στην Περιφέρεια και μάλιστα σε εδάφη που δεν είχαν αξιόλογη χρήση και απόδοση για το κράτος ή τους ιδιώτες κατόχους.

Παράλληλα, δίνουμε σημαντική ελπίδα για την συμπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών γαιοκτημόνων που έχουν εδάφη χαρακτηρισμένα υψηλής παραγωγικότητας αφού και εκεί πλέον επιτρέπεται η ανάπτυξη των ΑΠΕ όπως συμβαίνει πολύ επιτυχημένα στην Δανία, Ολλανδία, Αγγλία, Ισπανία, Ινδία και ΗΠΑ.

Με το Νομοσχέδιο αυτό δεν διασφαλίζουμε μόνο την επέκταση της παραγωγής ενέργειας αλλάζοντας απλώς μόνο τις πηγές από πεπερασμένες και βρώμικες σε ΑΠΕ. Κάνουμε πράξη και την μείωση της σπατάλης έτσι ώστε να μειώσουμε την άσκοπη κατανάλωση μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας. Νομοθετούμε την Ενεργειακή Μέτρηση Απόδοσης των κτιρίων και την κατάρτιση ηλεκτρονικού Μητρώου Επιθεώρησης Κτιρίων μέσω Επιθεωρητών και θέτουμε στόχους για υφιστάμενα και νέα κτίρια.

Το 2020 φιλοδοξούμε η Ελλάδα, και κατ’ επέκταση η ΕΕ., να έχει μειώσει σημαντικά την εξάρτησή της από εξωτερικούς πόρους ενέργειας και να είναι οικονομικά περισσότερο αυτάρκης και ανεξάρτητη. Φιλοδοξούμε να έχουμε μειώσει τις εκπομπές ρύπων λόγω σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

 Παράλληλα, και για το Εθνικό μας Καύισμο, το Λιγνίτη, που εδώ και 55 χρόνια απετέλεσε τη βάση κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της χώρας, επενδύουμε σημαντικά κεφάλαια σε σύγχρονες μονάδες αντι-ρυπαντικής τεχνολογίας για ακόμα λιγότερες εκπομπές ρύπων.

Ταυτόχρονα θα έχουμε επιτύχει την μείωση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, την μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση των επενδύσεων, την μείωση της ανεργίας, την βελτίωση της περιφερειακής ανάπτυξης και την βελτίωση του οικογενειακού προϋπολογισμού των αγροτών που αξιοποιούν τις ΑΠΕ, ή/και των Δήμων και των Δημοτών που φιλοξενούν επενδύσεις ΑΠΕ. Οι στόχοι που θέτουμε είναι μετρήσιμοι κάθε έτος και τα αποτελέσματα της πάταξης της γραφειοκρατίας είναι ήδη ορατά. Τα σχόλια της Ο.Κ.Ε. (Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής) για το Νομοσχέδιο ήταν ιδιαίτερα θετικά κυρίως για αυτό το λόγο.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Νομοσχέδιο που εισηγούμαστε Προστατεύει το Κλίμα του Πλανήτη μας, Αναπτύσει την Οικονομία και Εκσυγχρονίζει την Δημόσια Διοίκηση. Σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση αυτής της μεγάλης τομής στην Πράσινη Ανάπτυξη που επιδιώκουμε. Σίγουρα υπάρχουν επιμέρους σκέψεις και πρωτοβουλίες που μπορείτε να προτείνετε για να το βελτιώσουμε. Προσωπικά θα δεχθώ να βοηθήσω για τον περαιτέρω εμπλουτισμό του Νομοσχεδίου κατ’ άρθρο στην διαλεκτική συζήτηση μαζί σας. Ελπίζω να τύχει διακομματικής υποστήριξης και να πετύχουμε να ομονοήσουμε και να κάνουμε πράξη την φυγή προς τα εμπρός κάτι που δεν κατέστει δυνατό στην Κοπεγχάγη. Έχουμε υπόχρεωση για τις επόμενες γενεές να κάνουμε την οικολογία πράξη.

Σας Ευχαριστώ Πολύ και είμαι στην διάθεσή σας καθόλη την διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή αλλά και στην Ολομέλεια.

Η Γκαλερί Έκφραση σε συνεργασία με την gallery ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ, την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010, στις 8 το βράδυ εγκαινιάζει την ατομική έκθεση της Μαρίας Χατζημουράτη. Η διακεκριμένη Μαρία Χατζημουράτη (΄΄συνέργεια ‘06΄΄ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-1Ο βραβείο), (΄΄belleartlamia ’06΄΄- έπαινος), (4η biennale ΦΟΙΤΗΤΩΝ των ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ‘06 - έπαινος) παρουσίασε την πρώτη της ατομική έκθεση 2007 στην gallery ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ, εντυπωσιάζοντας με τις διαφάνειες και διαβαθμίσεις του χώρου που προκαλεί το χρώμα στα διαδοχικά επίπεδα της εφαρμογής του.

altΦτερά έκαναν χθες το πρωί από το Ασφαλιστικό της ΔΕΗ 17.000 ευρώ. Οι ταμίες της υπηρεσίας όταν αντιλήφθηκαν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει ειδοποίησαν αμέσως τον Προϊστάμενο τους και στην συνέχεια την αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές έψαξαν για τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα και ερεύνησαν τον χώρο της υπηρεσίας για κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να εξιχνιάσει την υπόθεση. Οι έρευνες διεξάγονται προς πάσα κατεύθυνση καθώς εξετάζεται εκτός από το ενδεχόμενο της διάρρηξης και η περίπτωση να έγινε η «ανάληψη» από μέσα. Αξιοσημείωτο είναι ότι σήμερα τα ταμεία του Ασφαλιστικού παρέμειναν κλειστά λόγω ελλείψεως χρημάτων με αποτέλεσμα αρκετοί ασφαλισμένοι να μην εξυπηρετηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή η κατάσταση είναι πολύ πιθανόν να παραμείνει και αύριο, εφόσον δεν θα διαθέτει λεφτά το ταμείο. Αύριο ο διευθυντής του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Αναστάσιος Λειβαδίτης θα μεταβεί από την Αθήνα στην Κοζάνη για να ενημερωθεί ο ίδιος για την κατάσταση στην οποία επήλθε η υπηρεσία του Ασφαλιστικού της ΔΕΗ.       

altΤο ΚΚΕ καλεί το λαό να απορρίψει το κυβερνητικό σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για τη διοικητική μεταρρύθμιση του αστικού κράτους, να απορρίψει τους στόχους και τα μέτρα του, γιατί δεν εκφράζει τις ανάγκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Το σχέδιο «Καλλικράτης» στοχεύει στην προσαρμογή του αστικού κράτους στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου.

Επιδιώκει να ισχυροποιήσει και να προσαρμόσει κυρίως τους περιφερειακούς κρίκους του ενιαίου (κρατικού) μηχανισμού, τα όργανα μεγάλων αστικών κέντρων (ως δήμων ή «μητροπολιτικών κέντρων»), ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα, για λογαριασμό του κεφαλαίου, κεντρικές λειτουργίες. Να αποκτήσουν την ικανότητα πιο στενού και ουσιαστικού συντονισμού και ευελιξία διασύνδεσης με τα όργανα της ΕΕ.

Η αντίληψη του ΚΚΕ για τις δομές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο έχει θεμέλιό της την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής, με κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στηρίζεται στην εργατική και λαϊκή συμμετοχή και έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω, που διαρθρώνεται πρώτα από όλα σε επίπεδο παραγωγικής μονάδας και κοινωνικής υπηρεσίας. Πάνω σ' αυτή τη βάση διαμορφώνεται ένα ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας. Εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός της ανάπτυξης ανά τομέα και κλάδο, σύμφωνα και με το φυσικό και παραγωγικό πλούτο της χώρας.

Με στόχο την παρουσίαση των θέσεων του ΚΚΕ στον εργαζόμενο λαό, η ΝΕ Κοζάνης έχει προγραμματίσει σειρά συγκεντρώσεων - ομιλιών με θέμα «Η νέα διοικητική δομή, το σχέδιο «Καλλικράτης» και οι θέσεις του ΚΚΕ» και καλεί τον εργαζόμενο λαό και τη νεολαία να πάρουν μέρος σʼ αυτές.

Οι συγκεντρώσεις - ομιλίες θα πραγματοποιηθούν όπως παρακάτω:


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΤΟΠΟΣ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/5/2010

7:00 μμ

Αίθουσα Νομαρχιακού

Συμβουλίου Κοζάνης

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΓΟΣ

(στέλεχος του ΚΚΕ)

ΠΕΜΠΤΗ 6/5/2010

7:00 μμ

Αίθουσα Εμπορικού

Επιμελητηρίου Πτολεμαΐδας

(έναντι υδραγωγείου)

 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ

(μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ)

ΠΕΜΠΤΗ 6/5/2010

8:00 μμ

Αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου Σιάτιστας

 

ΕΦΗ ΤΣΙΓΚΑ

(μέλος της ΕΠ ΔΜ του ΚΚΕ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/5/2010

8:00 μμ

Αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου Σερβίων

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΑΒΟΥ

(Γραμματέας ΝΕ Κοζάνης του ΚΚΕ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/5/2010

8:30 μμ

Αίθουσα Κοινοτικού

Καταστήματος Ποντοκώμης

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

(μέλος της ΕΠ ΔΜ του ΚΚΕ)

 

altΣτο σημερινό έντονα ευμετάβλητο και ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, ο εορτασμός της πρωτομαγιάς σηματοδοτεί ακόμη περισσότερο την οφειλόμενη απόδοση τιμής στους διαχρονικούς αγώνες των εργαζομένων για κοινωνικό κράτος δικαίου, αλληλεγγύης, σταθερότητας και πρόνοιας.

Η πρωτομαγιά του 2010 βρίσκει την κοινωνία μας στην αφετηρία μίας νέας πλήρους διαφοροποιημένης εποχής, που χαρακτηρίζεται από νέες προκλήσεις, νέους προβληματισμούς, νέα αιτήματα και νέες απαιτήσεις. Παραμένει ωστόσο μία μέρα πλούσια σε μηνύματα γιατί μεταφέρει από γενιά σε γενιά τη μνήμη γεγονότων που σημάδεψαν την πορεία κυρίως εκείνων των ανθρώπων που η ζωή τους είναι συνυφασμένη με το μόχθο, την αγωνία και την ελπίδα για μια ασφαλέστερη ζωή.

Αισιοδοξούμε ότι με την ενότητα και τη σύμπραξη όλων, εργαζόμενων, φορέων και επιχειρήσεων θα πετύχουμε πολλά και κυρίως θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία το οξύτατο και για τον τόπο μας πρόβλημα της ανεργίας.

Η πρωτομαγιά θυμίζει το χρέος όλων μας για τις νέες γενιές που δικαιούνται και αναζητούν ένα καλύτερο αύριο.

Το πάντα επίκαιρο μήνυμά της, ενδυναμώνει την πίστη μας ότι οι αγώνες δίνονται με ενότητα, αλληλεγγύη, αποφασιστικότητα και όραμα.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας ειδοποίησης της M-TAXIS (MobileTAXIS). Η υπηρεσία M-TAXISπροσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το Οικονομικό Έτος 2010. Η υπηρεσία αυτή αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η κινητή τηλεφωνία, καθώς και τη μεγάλη της διείσδυση στην κοινωνία. Εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση του πολίτη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και μέσω όλων των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με την αποστολή ενός μόνο sms να εγγραφούν στην υπηρεσία M-TAXIS για το 2010. Το sms θα πρέπει απλά να αναγράφει τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) του ενδιαφερόμενου και θα πρέπει να αποσταλεί στον αριθμό 19456. Το κόστος αποστολής του μηνύματος είναι 0,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21%. Επισημαίνεται ότι το κόστος του μηνύματος εγγραφής καλύπτει πλήρως το κόστος της αποστολής όλων των απαντητικών μηνυμάτων από την υπηρεσία και ότι ο πολίτης δεν έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Με την εγγραφή του στην υπηρεσία, ο πολίτης εξασφαλίζει ενημέρωση για την εκκαθάριση της δήλωσής του, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί, εντός του 2010, ενώ στην περίπτωση που η δήλωση είναι χρεωστική, ο πολίτης θα λαμβάνει έγκαιρες προειδοποιήσεις για την καταβολή των τυχόν οφειλομένων δόσεων. Επίσης θα υπάρχουν ειδοποιήσεις και για τις ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και εκκαθάρισης της δήλωσης. Κάθε ενημέρωση του πολίτη θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής ενός sms σε αυτόν.

Η πληροφορία που θα αποστέλλεται δεν είναι εμπιστευτική και είναι παρόμοια με αυτή που ήδη δίνεται μέσω της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής αντίστοιχης υπηρεσίας.

 

Ο ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΤην ανάγκη να αξιοποιήσουμε τις επόμενες μέρες, μέχρι την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για τον «Καλλικράτη», προκειμένου «να επιφέρουμε όλες τις απαιτούμενες βελτιώσεις για το καλό του τόπου», επισήμανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος, σχολιάζοντας στο ραδιόφωνο του VETO 91fm, τις αντιδράσεις που προκάλεσε κυρίως στους κόλπους των αυτοδιοικητικών, η δημοσιοποίηση του σχεδίου. Ο κ. Κουκουλόπουλος πέρα από το χωροταξικό τόνισε πως υπάρχουν και άλλα σημεία πολύ σοβαρά που θα πρέπει να επανεξεταστούν και να αλλάξουν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της διοικητικής υπαγωγής της Περιφέρειας στην γενική διοίκηση των Ιωαννίνων για να επισημάνει πως κάτι τέτοιο είναι παράλογο να ισχύσει.      

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ VETO 91fm
{mp3}100429_koukoulopoulos{/mp3}

   

altΣύλληψη  ατόμου για μεταφορά τεσσάρων λαθρομεταναστών στη Νεάπολη Κοζάνη

Από Αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης και του Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Τσοτυλίου συνελήφθη την 28-04-2010 και ώρα 06.20΄ στη Νεάπολη Κοζάνης 45χρονος ημεδαπός διότι μετέφερε, με Δ.Χ.Ε. αυτ/το ιδιοκτησίας του, από αγροτική περιοχή Ν. Καστοριάς σε αγροτική περιοχή της Νεάπολης Κοζάνης τέσσερις (4) υπηκόους Αλβανίας, που στερούνταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά και νομιμοποιητικά της παραμονής τους έγγραφα, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν. Το Δ.Χ.Ε. αυτ/το κατασχέθηκε, ενώ οι δράστες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Κοζάνης.

Από την προανάκριση προέκυψε επίσης ότι τους ανωτέρω λαθρομετανάστες θα παραλάμβαναν τρεις (3) ημεδαποί, ηλικίας 19, 20 και 22 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά τους. Δράστες δε συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτόφωρου, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα αποσταλεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Κοζάνης.

Εξιχνίαση κλοπών δίκυκλων μοτ/των στην Πτολεμαΐδα

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Πτολεμαΐδας, μετά από συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να εξιχνιάσουν τέσσερις (4) κλοπές δίκυκλων μοτ/των, οι οποίες είχαν διαπραχθεί στην Πτολεμαΐδα την 24-03-2010 και στο χρονικό διάστημα από 19-04-2010 έως 23-04-2010. Από την προανάκριση προέκυψε ότι τις ανωτέρω κλοπές είχαν διαπράξει από κοινού τρείς (3) ημεδαποί, ηλικίας 19, 16 και 17 αντίστοιχα, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία  ενός εξ’ αυτών βρέθηκαν οι ανωτέρω δίκυκλες μοτ/τες και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Οι δράστες δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους  θα αποσταλεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Κοζάνης.

 

124 χρόνια πέρασαν από την ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ που οι εργάτες του ΣΙΚΑΓΟΥ με την εξέγερση και την ηρωική τους θυσία, άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες της ιστορίας για να σηματοδοτήσουν με τους Αγώνες τους τις εξελίξεις: Για κοινωνική Δικαιοσύνη, Δημοκρατία, Ισότητα και Αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων. Αγώνες άρρηκτα δεμένοι με τους αγώνες του λαϊκού κινήματος που αποτελούν πάντα τον κύριο μοχλό της πάλης για την Δημοκρατία, για μια πιο Ανθρώπινη κοινωνία.

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ!

ΠΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ!

Είναι η ιστορική μνήμη που στηρίζεται ο Άνθρωπος και φωνάζει ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΠΡΟΟΔΟ. Όμως εδώ και χρόνια διαπιστώνουμε ακριβώς το αντίθετο. Βιώνουμε την λιτότητα, την φτώχεια, την ανεργία, την αδικία, να διευρύνονται με ταχύτατους ρυθμούς, οδηγώντας μεγάλα στρώματα της κοινωνίας μας στο περιθώριο και στην ανέχεια.

Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ και να ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ!

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ και ΛΕΜΕ:

Όχι σε απολύσεις.

Όχι στην μείωση μισθών.

Όχι σε περικοπές επιδομάτων.

Όχι σε κατάργηση Σ.Σ.Ε.

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :

Αξιοπρεπείς μισθούς, πλήρη και σταθερή απασχόληση, εγγυήσεις για παλιούς και νέους εργαζόμενους.

Την μείωση της ολοένα αυξανόμενης ΑΝΕΡΓΙΑΣ με εφαρμογή του 35ώρου απασχόλησης.

Την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Την ανάπτυξη της Περιοχής μας με αξιοποίηση του Λιγνίτη και κατασκευή νέων αντιρρυπαντικών μονάδων.

Προσλήψεις ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ από ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ.

ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ :

 

ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΣ

Καλούμε όλους τους εργαζομένους, τους άνεργους , τους συνταξιούχους να συμμετέχουν στις ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ συγκεντρώσεις των ΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ που θα πραγματοποιηθούν τo Σάββατο 1 ΜΑΪΟΥ και ώρα 09:30 στις Κεντρικές Πλατείες.

 

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010 13:57

ΔΑΚΕ « ΕΝΩΣΗ »

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει το σύνολο των εργαζομένων αντιμέτωπο με τα μεγαλύτερα αδιέξοδα που σώρευσε η  πολιτική της Κυβέρνησης και των διεθνών ομοϊδεατών της που  χωρίς καμία νομιμοποίηση, και έχοντας υφαρπάξει με εντελώς διαφορετικές προεκλογικές δεσμεύσεις την ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών, προσφέρει τα δικαιώματά τους, ως αντάλλαγμα για την εύνοια των νεοφιλελεύθερων κερδοσκοπικών αγορών.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων που με κόπους και αγώνες κατακτήθηκαν αφαιρούνται ένα-ένα.

 Η ελαστικοποίηση και η ανασφάλιστη εργασία βυθίζουν ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους στην φτώχια.

Στην ΔΕΗ η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε τέλμα.

 Η αδράνεια για νέες επενδύσεις, η έλλειψη προσωπικού, η αθρόα εισβολή εργολάβων,    οι  χαριστικές αποφάσεις σε ημετέρους, βυθίζουν την Επιχείρηση σε απαξίωση.

Ο Εορτασμός της φετινής Πρωτομαγιάς είναι ανάγκη  να αποτελέσει έναν πραγματικό σταθμό νικηφόρας αναμέτρησης και περαιτέρω κλιμάκωσης του εργατικού κινήματος για την ανατροπή της αντεργατικής επίθεσης, που με την ενεργοποίηση και του μηχανισμού Ε.Ε- Δ.Ν.Τ οξύνεται δραματικά:
Σε αυτή την ιστορική για τον τόπο συγκυρία, η φετινή Πρωτομαγιά, οφείλει να υπερβεί ένα άθροισμα οργανώσεων, και συνδικάτων και χώρων συγκέντρωσης. Πρέπει να πάρει παλλαϊκό χαρακτήρα.

Να είναι η πρώτη ηχηρή απάντηση του εργαζόμενου λαού, απέναντι στην προσπάθεια εκχώρησης της κυριαρχίας του στους τεχνοκράτες του ΔΝΤ.

Οι εργαζόμενοι φέτος  θα πρέπει  να στείλουν το μήνυμα της συνέχισης και όξυνσης των αγώνων απέναντι στην προσπάθεια τρομοκράτησης της εργαζόμενης πλειοψηφίας από κυβέρνηση – Ε.Ε – ΔΝΤ- εργοδοσία, φέρνοντας στο προσκήνιο τις αναγκαίες διεκδικήσεις που να δηλώνουν αταλάντευτα:

ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

Η ΔΑΚΕ « ΕΝΩΣΗ » καταδικάζει την στάση όλων όσων  συμβάλλουν   και στηρίζουν    ενέργειες,  οι οποίες  υποβαθμίζουν και  ευτελίζουν   κάθε κινηματική διαδικασία  των εργαζομένων,  που είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σήμερα, απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στις δυνάμεις της εργοδοσίας.

Καλούμε στη βάση των παραπάνω και του κοινού στόχου της ανατροπής του σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα, κάθε εργατικό σωματείο και συνδικάτο, κάθε εργατική συλλογικότητα και πολιτικό χώρο, μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες και αποφάσεις τους, να πλαισιώσουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια, την ημέρα της Πρωτομαγιάς.

Καλούμε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, άνεργο και συνταξιούχο της πόλης, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαθητές και συνολικά τη νεολαία να ενώσουμε τις φωνές και τη δράση μας σε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να υψώσουμε πιο αποφασιστικά το ανάστημά μας απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν να επιβιώνουμε με το ζόρι, να μην έχουμε όνειρα και αξιοπρέπεια, να σκύβουμε διαρκώς το κεφάλι.

Όλοι στην συγκέντρωση το Σάββατο 1 Μαΐου στις 09:30 στην Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ!

ΚΑΤΩ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!