Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 24 Μαϊος 2012 15:56

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σερβίων Βελβεντού

 

Τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.
2. Υποβολή πρότασης για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτες Αξιοποίησης και Ανάδειξης Λίμνης Πολυφύτου».
3. Αποδοχή μελέτης «Κρήνη Κεντρικής Πλατείας Τρανοβάλτου»
4. Τροποποίηση-αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου.
5. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή λεκάνης συλλογής και αγωγού όμβριων υδάτων Δ.Δ. Κρανιδίων».
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή λεκάνης συλλογής και αγωγού όμβριων υδάτων Δ.Δ. Κρανιδίων».
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζόδρομου στον δρόμο προς νεκροταφείο της Τ.Κ. Βαθυλάκκου».
9. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για εκπόνηση μελέτης «Ανάπλαση Λιβαδερού» με την εταιρεία ΑΝΚΟ Α.Ε.
10. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΚΟ. Υποστήριξη μελετών για έργα του Δήμου.
11. Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ του καταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στα Σέρβια.
12. Έγκριση τροποποίησης προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Σερβίων – Βελβεντού για ένταξη δαπανών οικονομικού έτους 2011 βάση του Ν.4071/2012
13. Ψήφιση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού
14. Εκμίσθωση κατοικίας.
15. Εκμίσθωση κυλικείου Β' Δημοτικού Σχολείου Σερβίων.
16. Αποδοχή διαφόρων ποσών
17. Παροχή πόσιμου νερού σε Δημότες.
18. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 24 Μαϊος 2012 15:57