Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2012 11:23

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου βοϊου

 

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) 2007-2011 – Τέλος Ανάπτυξης. –Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
2 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βοΐου στη τακτική γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. της 28ης.6.2012.- Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
3 Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & τροποποίηση του προϋπολογισμού, έτους 2012. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
4 Δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Βοΐου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
5 Λήψη απόφασης για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στο Επενδυτικό Σχέδιο: Προβολή & προώθηση της παραδοσιακής χρήσης της πέτρας στα Μαστοροχώρια της κοινότητας Πενταλόφου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
6 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΚΟ για την επίλυση υδρευτικού προβλήματος – Εξωτερικό δίκτυο οικισμού Δρυοβούνου Δ.Ε. Νεάπολης, Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
7 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΚΟ για την επίλυση υδρευτικού προβλήματος – Εξωτερικό δίκτυο οικισμού Αλιάκμονα Δ.Ε. Νεάπολης, Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π .
8 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή τοιχίου στο γήπεδο 5χ5 στην Τ.Κ. Ζώνης».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
9 Απευθείας εκμίσθωση περισσεύματος βοσκοτόπων για την θερινή περίοδο 2012.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
10 Επιβολή ημερήσιου δικαιώματος λαϊκών αγορών.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
11 Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
12 Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με ημερομίσθιο. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
13 Συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
14 Έγκριση προμήθειας βιβλίου με τον τίτλο: «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.- –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
15 Διοργάνωση εκδηλώσεων. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
16 Αιτήσεις .

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Μακρής

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2012 11:28