Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010 14:28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Στην απονομή των εγκρίσεων για την εγκατάσταση των νέων γεωργών θα προχωρήσει η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Γιώργου Κίρκου.

Οι εγκρίσεις αφορούν 236 αποφάσεις που εντάσσονται στο μέτρο 1.1.2 (Νέοι Γεωργοί) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, με περίοδο υποβολής των αιτήσεων το έτος 2009.

Σημειώνεται ότι αυτή η απονομή αφορά το πρώτο μέρος των δικαιούχων για τους οποίους οι άμεσα διαθέσιμες πιστώσεις είναι €4.400.000,00, ενώ με την 2655/30-3-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση οι πιστώσεις έχουν ήδη αυξηθεί σε €7.000.000,00. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με τη δημοσίευση της τροποποίησης της Σ.Α.Ε, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης για το σύνολο και των υπόλοιπων επιλαχόντων Νέων Γεωργών.

Η απονομή των εγκρίσεων θα γίνει ως εξής:
 
Ημερομηνία
Ώρα
Νομός
Αίθουσα
14 Ιουνίου 2010
10:00
Κοζάνης

Αμφιθέατρο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

15 Ιουνίου 2010
11:00
Φλώρινας

Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου (Φλώρινα)

16 Ιουνίου 2010
11:00
Καστοριάς

Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου (Καστοριά)

17 Ιουνίου 2010
11:00
Γρεβενών

Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου (Γρεβενά)


Για να παραλάβουν οι δικαιούχοι τις εγκρίσεις, πρέπει να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του τραπεζικού τους βιβλιαρίου στο οποίο πρέπει να αναγράφονται ως κύριοι δικαιούχοι (πρώτο όνομα), ενώ σε περίπτωση μη αποδοχής της σύμβασης, ο δικαιούχος ή εκπρόσωπός του θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής της σύμβασης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
 
Στην οικία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Στην Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (τηλ. 2461053510, 53523, 53505).

Στον δικτυακό τόπο της Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
www.ditikimakedonia.gov.gr
 
 
 
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010 14:32