Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 19:00

Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην συνεδρίαση της επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονιας

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περι-φέρειας Δυτικής Μακεδονίας καλεί
τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
1. Γκερεχτέ Λάζαρο
2. Κιοσέ Ιωάννη
3. Μαργαρίτη Γεώργιο
4. Παπαδοπουλο Γεώργιο
5. Σβώλη Γεώργιο
6. Στεφανίδη Ιωάννη
7. Χάτσιο Ιωάννη
8. Αδαμίδη Γεώργιο
9. Κατσαούνη Νικολαο
10. Ψευτογκά Δημήτριο
11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 20/6/2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1) Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μηχανο-λογική και κτιριακή επέκταση βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου και ξηραντηρίου –εμποτιστηρίου ξύλου της εταιρείας Χλίαπας Α.Ε» στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε Πετρα-νών του Δ. Κοζάνης του Νομού Κοζάνης

Εισηγητής : Καραλιώτης Ανδρέας, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δ/νσης Ανάπτυ-ξης Π.Ε Κοζάνης

3) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμάτων (Τ.Μ.Δ.Α) Κοζάνης της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε στην εκτός σχεδίου περιοχή της πόλης της Κοζάνης, στο νομό Κοζάνης της Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής : Γρηγορόπουλος Αντώνιος (Περιβαλλοντολόγος)

4) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσ-ταση Φ/Β πάρκου ισχύος 4 MW» της εταιρίας «Ε. ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ – Γ. ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ Ο.Ε. (ΙΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.)» στην Τ.Κ. Οινόης του Δήμου Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-ας.
Εισηγητής : Μπακούσης Κωνσταντίνος , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ με Ε βαθμό , υπάλ-ληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδοοικονομίας Π.Ε Κοζάνης΄

5) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :«Εγκατάστα ση Φωτοβολταικου Πάρκου ισχύος 4,992 MW» της εταιρίας «Μ. ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ & ΣΙΑ ALPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι Ο.Ε.» στην Τ.Κ. Πετρανών του Δήμου Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγητής : : Μπακούσης Κωνσταντίνος , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ με Ε βαθμό , υ-πάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδοοικονομίας Π.Ε Κοζάνης΄

6) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 8 ΜW και τα συνοδά του έργα της εταιρίας ''ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ'' με δ.τ. ''ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ Α.Ε'' », στη θέση ''Αετορράχη - Αρκούδα'' των Δημ. Ενοτήτων Αιανής (του Δ. Κοζάνης της Περ. Ενότητας Κοζάνης) και Βεντζίων (του Δ. Γρεβενών της Περ. Ενότη-τας Γρεβενών), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια : Καλλιόπη Αδαμίδου , Γεωλόγος με Δ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Πε-ριβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
Εισηγητής : Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κω-λύματος συμμετοχής τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 19:03