Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 14:49

Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση της « Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έ-χοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
β) Την αριθ. 211/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.
καλεί
τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
1. Αδάμο Ματθαίο
2. Γιώσκο Νικόλαο
3. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
4. Οικονομίδου Φιλαρέτη
5. Τζιώτζη Απόστολο
6. Τσακνάκη Μαρία
7. Τσότσο Παύλο
8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη
9. Ναούμ Χρήστο
10. Σπόντη Ελισσάβετ
11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 27/6/2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1) Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2) Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγητής : Αθανάσιος Κοσματόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρει ας Δυτικής Μακεδονίας
3) Ομάδες εργασίας μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής
Εισηγητής : Αθανάσιος Κοσματόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέ-ρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κω-λύματος συμμετοχής τους.(2461351193-2461052627)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αθανάσιος Κοσματόπουλος

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 14:52