Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012 13:45

Το ΚΚΕ για τη κατάσταση στην Υγεία

KKEΤεράστια είναι τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και αναλώσιμων υλικών. Σε κλινικές στα Νοσοκομεία της περιοχής έχει μπει λουκέτο ενώ σε άλλες ετοιμάζεται.

Έχουν στερέψει τα στοιχειώδη αναλώσιμα υλικά και τα φάρμακα , ζητούν από ασθενείς να φέρον ακόμα και σύριγγες , βαμβάκι , γάζες και τρόφιμα. Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα δεδομένου ότι η κυβέρνηση αποφασισμένη να πληρώσει τα βάρη της κρίσης η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα θα προχωρήσει σε περεταίρω μείωση των κοινωνικών δαπανών μέσα σε αυτές και οι δαπάνες για την υγεία. Ταυτόχρονα η λειτουργία των νοσοκομείων ως «αυτόνομων» μονάδων θα ενισχύσει τη λειτουργία τους ουσιαστικά ως επιχειρηματικές μονάδες που θα πρέπει να αναζητούν «ίδια» έσοδα και ανάλογα με αυτά να προσφέρουν υπηρεσίες.

Άμεσος επίσης είναι ο κίνδυνος να σταματήσουν και οι ελάχιστες, υποβαθμισμένες, παροχές στους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), καθώς είναι «πανί με πανί» στο σκέλος των εσόδων, ενώ έχει και ληξιπρόθεσμα χρέη των Ταμείων που έχουν ενταχθεί σε αυτόν. Επιπλέον, όσο ο ΕΟΠΥΥ θα ενισχύει τη λειτουργία του, τόσο περισσότερο οι ασθενείς, οι χρόνιοι πάσχοντες θα έρχονται αντιμέτωποι, με τις δραστικές περικοπές στην παροχή υπηρεσιών Υγείας, εργαστηριακών και ιατρικών εξετάσεων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, επιδομάτων κ.λπ., με αύξηση της συμμετοχής τους στις πληρωμές γι' αυτές τις υπηρεσίες.

Η επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη φαρμακευτική περίθαλψη είναι αποτέ-λεσμα των αντιλαϊκών μέτρων που πάρθηκαν με πρόσχημα την περιστολή της «σπατάλης» και στόχο να μειωθεί η κρατική και ασφαλιστική φαρμακευτική δαπάνη. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του «ευρωμονόδρομου» ρίχνουν τα βάρη της κρίσης αποκλειστικά στο λαό. Ο αντιλαϊκός στόχος επιτεύχθηκε.

Μπροστά σε αυτή τη δραματική κατάσταση καλούμε την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να διεκδικήσουν :
• Να καταργηθεί η συμμετοχή του 15% των ασφαλισμένων που απευθύνονται στα συμ-βεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα.
• Να καταργηθεί το πλαφόν των 200 επισκέψεων το μήνα στους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς.
• Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί κανένα δημόσιο Κέντρο Υγείας, υγειονομική μονάδα και εργαστήρια του ΙΚΑ.
• Να προσληφθεί προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής απα-σχόλησης, να εξοπλιστούν με τα αναγκαία ιατρικά μηχανήματα και να καλύπτουν τις ανάγκες δωρεάν όλο το 24ωρο.
Για τα δημόσια Νοσοκομεία
• Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει, αναλαμβάνοντας η ίδια τη διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές των δημόσιων νοσοκομείων για την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία τους με όλα τα φάρμακα, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό, αντιδραστήρια για τις εργαστηριακές εξετάσεις, υλικά για τα χειρουργεία.
• Να καταργηθούν οι πληρωμές, εισιτήρια, συμμετοχές για ιατρικές, εργαστηριακές εξε-τάσεις και θεραπείες.
• Να μην καταργηθούν ή συγχωνευτούν κρεβάτια, εργαστήρια, τμήματα ή και ολόκληρα νοσοκομεία.
• Να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν οι έκτακτοι, επικουρικοί κλπ. Οσο υπάρχουν επικουρικοί, εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», τη μισθοδοσία να την ανα-λαμβάνει το κράτος και όχι από τα έσοδα του νοσοκομείου όπως ισχύει σήμερα.
Για τα Φάρμακα
• Το κράτος να αναλάβει να πληρώσει το ίδιο τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων.
• Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει, αναλαμβάνοντας η ίδια τη διαπραγμάτευση με τις φαρ-μακοβιομηχανίες, την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία σε όλα τα φάρμακα.
• Να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και επαρκής διάθεση όλων των ειδικών φαρμάκων (για καρκινοπαθείς κλπ.) από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
• Η πληρωμή των φαρμάκων από τους φαρμακοποιούς στους προμηθευτές να γίνεται μετά την εξόφλησή τους από τον ΕΟΠΥΥ. Η πληρωμή στους προμηθευτές και η από-δοση του ΦΠΑ να γίνεται στο ύψος του ποσοστού που αποζημιώνονται αντίστοιχα από τον ΕΟΠΥΥ. Να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού των χρεών ανάμεσα στο Δημόσιο και στους φαρμακοποιούς και τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς.
• Να υπάρχει μηδενική συμμετοχή, δηλ. δωρεάν, σε όλα τα φάρμακα των χρόνιων πα-θήσεων και για τις συνόδους νόσους, για όλα τα συμπληρώματα διατροφής (καρκινο-παθείς κ.ά.) καθώς και για όλο το υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό για χρόνιους πά-σχοντες και ΑμΕΑ.
• Να παρέχονται δωρεάν όλα τα φάρμακα σε όλο το λαό με προτεραιότητα στους άνερ-γους, ανασφάλιστους Ελληνες και μετανάστες, στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους φτωχούς αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους.
Κριτήριο των θέσεων του ΚΚΕ για την υγεία - πρόνοια, αποτελεί το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι οι αποκλειστικοί παραγωγοί όλου του τεράστιου πλούτου που υπάρχει και που μπορεί να καλύψει πλήρως και δωρεάν τις ανάγκες όλου του πληθυσμού χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε υπηρεσίες υγείας για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα και τις κατακτήσεις της επιστήμης. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος υγείας - πρόνοιας με κεντρικό σχεδιασμό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, με πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με κοινωνικοποίηση όλων των επιχειρηματικών μονάδων υγείας που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Ισχυρό ΚΚΕ, ισχυρή κοινωνική συμμαχία των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρεμπόρων, των φτωχών αγροτών, των γυναικών και της νεολαίας των λαϊκών οικογενειών και ισχυρό εργατικό - λαϊκό κίνημα, μπορούν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικότητα στη λαϊκή πάλη. Να διαμορφωθούν οι κοινωνικοί και πολιτικοί όροι για την κατάκτηση του άλλου δρόμου ανάπτυξης, με εργατική - λαϊκή εξουσία και οικονομία, που θα έχει στο κέντρο του την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών.

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 07 Ιουλίου 2012 14:29