Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012 13:55

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βοϊου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βοΐου με την ΔΥΠΡΑ ΑΕ για γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη.-Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
2 Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2011. – Εισηγητής ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Μακρής Χ.
3 Καταμερισμός - καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
4 Δωρεάν παραχώρηση οικήματος του Δήμου Βοΐου για τη στέγαση του Τμήματος Δίωξης Λαθρομεταναστών Τσοτυλίου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
5 Βεβαίωση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου για τις παρεμβάσεις που προτάθηκαν στα Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών, πρόσκληση 44. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
6 Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης μικρών έργων.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
7 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύων ομβρίων επί της οδού Κ. Δούκα».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
8 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Λικνάδων».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
9 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση κεραμοσκεπής στο Πνευματικό Κέντρο στην Τ.Κ. Αυγερινού».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
10 Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Χαλικόστρωση του δρόμου από ξενώνα Τσοτυλίου προς Σούντα στη ΔΚ Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
11 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Σιάτιστας (Κύρια και Συμπληρωματική)».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
12 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση Δουρμουσόγλειου Δημοτικού Γηροκομείου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
13 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση του πεζόδρομου της περιοχής 'Αλώνια' στη Νεάπολη».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
14 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Γαλατινής – Σιάτιστας (κύρια & συμπλ. Σύμβαση)».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
15 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση πλατείας Μόρφης».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
16 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Μουσείο αγροτικής –πολιτιστικής παράδοσης Μόρφης».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
17 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Κατασκευή κερκίδων & βοηθητικών χώρων στο Δ.Δ. Καλονερίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
18 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή τοιχίου στο γήπεδο 5χ5 στην Τ.Κ. Ζώνης». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
19 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
20 Έγκριση επιβολή τελών για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
21 Έγκριση χορήγησης νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2012.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
22 Συμμετοχή του Δήμου στη στην 8η ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΧΙΟΣ 2012 2012.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
23 Έγκριση εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
24 Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκοτόπων της Τ.Κ. Λευκοθέας.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
25 Αιτήσεις.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Μακρής

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012 13:58