Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012 11:38

Συνεδρίαση του ΔΣ Ττης ΔΕΥΑΠ του Δήμου Εορδαίας

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 και ώρα 13:00 μ.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
1) Έγκριση του υπ' αριθ. 3417/21-06-2012 εγγράφου του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ κ. Τσαγκαλίδης Δημήτριος.

2) Γνωστοποίηση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ της υπ' αριθ. πρωτ.: 32695/3583/27-06-2012 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Εισηγητής: Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΠ κ. Η. Καρακασίδου

3) Αναφορά (κατά το άρθρο 99 του Ν. 3463/06) της ΔΕΥΑΠ στην Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, για συμμετοχή μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ σε λήψη απόφασης.
Εισηγητής: Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΠ κ. Η. Καρακασίδου

4) Προσωρινή τοποθέτηση – πλήρωση των κενωθεισών Οργανικών Θέσεων Προϊσταμένων Τ/Υ και Δ.Ο.Υ. της ΔΕΥΑΠ.
Εισηγητής: Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΠ κ. Η. Καρακασίδου

5) Ένσταση του δεύτερου μειοδότη κατά του διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ».
Εισηγητής: Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΠ κ. Η. Καρακασίδου

6) Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ».
Εισηγητής: Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΠ κ. Η. Καρακασίδου

7) Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της προμήθειας: «Προμήθεια ελαστικών και τοποθέτησης αυτών, για τα οχήματα-μηχανήματα της ΔΕΥΑΠ».
Εισηγητής: Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΠ κ. Η. Καρακασίδου

8) Ακύρωση της υπ' αριθ. 69/2012 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ.
Εισηγητής: Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΠ κ. Η. Καρακασίδου

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012 11:40