Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012 11:24

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοϊου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση του προγράμματος εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων Απελευθέρωσης του Δήμου Βοΐου. - Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
2 Ορισμός διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για τον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. – Εισηγητής ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Μακρής Χ.
3 Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανάπτυξη τοπικού δικτύου χουμοποίησης-κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων Δήμου Βοΐου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
4 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Λικνάδων».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
6 Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Χαλικόστρωση του δρόμου από ξενώνα Τσοτυλίου προς Σούντα στη ΔΚ Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
7 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση κεραμοσκεπής στο πνευματικό κέντρο στην ΤΚ Αυγερινού.» - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
8 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑΣ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
9 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κλεισώρειας». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
10 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Κατασκευή πολιτιστικού Κέντρου Ροδοχωρίου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
11 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Νεάπολης». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
12 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Γυμνασίου – Λυκείου Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
13 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Κοινοτικού καταστήματος Αυγερινού». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
14 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
15 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ –ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
16 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
17 Έλεγχος της 1ης & 2ης τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
18 Έγκριση ψήφιση πίστωσης 200.000,00 € για την επιχορήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
19 Κατανομή πίστωσης των 49.000,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
20 Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης για αποκατάσταση ζημιάς από ισχυρή βροχόπτωση στη Σιάτιστα, δαπάνης 5.535,00 € - τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
21 Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
22 Διόρθωση – αλλαγή χρεωστών από βεβαιωμένους Χ.Κ. Ύδρευσης. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
23 Παραχώρηση αυτοκινήτων του Δήμου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
24 Αλλαγή χρήσης ΒΙΟΠΑ Εράτυρας.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
25 Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. της 109/2012 απόφασης του Δ. Συμβουλίου & αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ. –Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Μακρής Χ.
26 Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών σε έκταση 21.200 τ.μ. στη θέση 'Γκουλέτσος' της Τ.Κ. Ομαλής της Δ.Ε. Τσοτυλίου, του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης», ιδιοκτησίας της κ. Ζυγούρα Αναστασίας του Ιωάννη».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
27 Απαγόρευση βοσκής στη θέση «Ξουνέρι – Νταβαλίδικο» της ΤΚ. Ροδοχωρίου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
28 Αιτήσεις.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012 11:29