Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 12:50

Απάντηση του δήμου Κοζάνης για τον Πλάτανο της οδού Νιούλη

 

Ο Δήμος Κοζάνης, διαθέτει εδώ και αρκετά χρόνια ειδικευμένο γεωτεχνικό προσωπικό που παρακολουθεί την κατάσταση των δένδρων της πόλης και του ευρύτερου Δήμου και προβαίνει στις κατάλληλες κάθε φορά επεμβάσεις. Τα κριτήρια που πρέπει να συνυπολογιστούν είναι πολλά και ενίοτε αντικρουόμενα και κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεται μοναδικά, ανάλογα με το είδος του δένδρου και τις ιδιότητες του, τη θέση και τις συνθήκες ανάπτυξής του, το ιστορικό που είναι γνωστό και μπορεί να έχει επηρεάσει την υγεία του δένδρου, το σκοπό κάποιου έργου που εκτελείται και πρωτίστως την ασφάλεια του κοινού.
Το Τμήμα Πρασίνου ενημερώνει τους φορείς που εκτελούν εργασίες για τα μέτρα προστασίας του ριζικού συστήματος των δένδρων, ώστε να προβλέπονται αυτά κατά το στάδιο της μελέτης, προσπαθεί διαρκώς να παρακολουθεί τις εργασίες αυτές προκειμένου να προλαμβάνει ή να αντιμετωπίζει άμεσα τυχόν ζημίες στα δένδρα, αφού συνήθως οι επιπτώσεις των επεμβάσεων γύρω από τις ρίζες εμφανίζονται σε βάθος χρόνου, όταν οι αιτίες έχουν πια ξεχαστεί. Πρόκειται, όμως, για ένα θέμα που άπτεται της γενικότερης κουλτούρας που αφορά στο σχεδιασμό των έργων υποδομών στη χώρα μας και όχι μόνον της ετοιμότητας του αρμόδιου Τμήματος. Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Πρασίνου προσπαθεί να ενημερώνεται διαρκώς για νέα δεδομένα, έρευνες και μεθόδους, να διατηρεί τις επαφές του με Πανεπιστημιακούς και Ερευνητές συναδέλφους και να εφαρμόζει κατά το δυνατό νέες τεχνικές με στόχο τη διατήρηση και εξέλιξη του υπάρχοντος πρασίνου και την αναβάθμιση του κλίματος της πόλης.
Στην αναφερόμενη περίπτωση του πλατάνου δίπλα στη βρύση Νιούλη, εδώ και χρόνια ο Δήμος Κοζάνης ασχολείται και ελέγχει την κάκιστη, ομολογουμένως κατάστασή του. Παλαιότερες εργασίες στο χώρο γύρω από τις ρίζες οδήγησαν σε μειωμένη θρέψη του δένδρου με συνέπεια την απροειδοποίητη πτώση μεγάλων κλάδων πριν από περίπου 10 χρόνια, αποτέλεσμα της οποίας ήταν και η «ακρωτηριασμένη» όψη, αφού αποσπάστηκε σημαντικός όγκος της κώμης. Οι λιγοστές επεμβάσεις που έγιναν από τότε αποσκοπούσαν στο να καθαρίζεται ο σάπιος ιστός και να διατηρείται ο έλεγχος του βάρους στα ασθενή τμήματα ώστε να μην υπάρξουν ατυχήματα. Ωστόσο, το δένδρο σαπίζει εσωτερικά και σε υπόγεια μέρη και οι σάπιοι ιστοί δεν αναγεννιούνται, όποια επέμβαση και να γίνει. Το θέμα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της σήψης προς το διπλανό, υγιές πλατάνι.
Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται να καθαριστούν τα ξερά και σάπια μέρη μέχρι να βρεθεί υγιής ιστός, θα γίνει προσπάθεια επούλωσης ορισμένων τμημάτων κατόπιν έρευνας για τις καλύτερες και κατά το δυνατό εφαρμόσιμες λύσεις και θα παρακολουθείται η εξέλιξή της υγείας του δένδρου.
Τέλος, σχετικά με το θέμα των πεύκων του παλαιού τοιχίου του Δημοτικού Κήπου, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι τα πεύκα αυτά, τέσσερα σε σύνολο δεκάδων, είχαν φυτευτεί, προφανώς κατά τη λειτουργία του Στρατοπέδου, υπερβολικά κοντά τόσο μεταξύ τους όσο και προς το τοιχίο για να έχει σωστή ανάπτυξη η ρίζα τους. Διαμόρφωσαν ριζικό σύστημα στον ελάχιστο χώρο παράλληλα με το τοιχίο και διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο πτώσης κατά την ανακατασκευή της λιθοδομής, τόσο προς τις απέναντι οικοδομές, όσο και για τα καλώδια του δικτύου της ΔΕΗ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζονταν «ιστορικά» δένδρα, η αφαίρεσή τους αποφασίστηκε μετά από εκτενή συζήτηση και με άλλους φορείς και κατόπιν των σχετικών διαδικασιών στο πλαίσιο του έργου. Εξάλλου, η απώλεια των τεσσάρων πεύκων αποζημιώθηκε πολλαπλάσια με τα εκατοντάδες φυτά που φυτεύτηκαν.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 13:06