Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 17:47

Κλειστή η Παύλου Μελά στην Κοζάνη λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΚ

 

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β').
4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Παύλου Μελά την Κυριακή 16/09/2012 από ώρα 07:00 έως ώρα 15:00.

Β) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 16/09/2012.

Γ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κοινοποίηση

Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας

Θεοδωρίδου Μαρία

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 17:49