Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 11:58

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24-09-2012
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 20:00
 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Λήψη απόφασης για το χώρο στέγασης του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, αναπλ. Πρόεδρος Δημ. Επιτρ. Παιδείας.
2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κοζάνης στο υπό σύσταση Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (ΔΕΠΠ)
Εισηγητής: κ. Μαλούτας Λάζαρος, Δήμαρχος Κοζάνης.
3. α)Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου Δ.Ε. Κοζάνης», β)Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 13, 14, 16, 18 περιοχής εργατικών κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης» γ)Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 13, 14, 16, 18 περιοχής εργατικών κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης»
Εισηγητής; κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
4. Αίτημα Μιχούλη Αναστασίας για διοικητική αποβολή της Καπρίνη Συμέλας από το περίπτερο επί της πλατείας Νίκης.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
5. Δωρεάν παραχώρηση ασθενοφόρου στο υπουργείο Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης – 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας Διασυνδεδεμένα Νοσοκομεία Κοζάνης – Πτολεμαΐδας,
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
6. Συμψηφισμός τέλους Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. με ενοίκια Δημοτικών Καταστημάτων.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
7. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
8. Εκμίσθωση δημοτικών χωραφιών που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης.
9. Τροποποίηση ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης και απ' ευθείας εκμίσθωση τμήματος του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης.
10. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
11. Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
12. Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
13. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα 24-09-2012, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012 11:59