Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:27

Οι Υδραυλικοί διαμαρτύρονται για την απελευθέρωση του επαγγέλματός τους

ydraylikosΕίναι φανερό ότι, ο καθολικός αποκλεισμός των Σωματείων μας σε σχέση με τις υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών, ακυρώνει τους αγώνες ετών των συναδέρφων μας, οι οποίοι μέσα από τις κινητοποιήσεις τους, πέτυχαν τη θεσμοθέτηση της υπεύθυνης δήλωσης.

Επειδή, εμείς οι νόμιμοι αδειούχοι υδραυλικοί προτιθέμεθα να αγωνιστούμε ενάντια στις ρυθμίσεις του νέου Π.Δ. ακόμα και με τη μαζική κατάθεση των αδειών ασκήσεως του επαγγέλματος μας, δεδομένου ότι η πολιτεία με τα νομοθετήματα της, κατήργησε δοκιμασμένους μηχανισμούς και διαδικασίες, οι οποίοι υπηρετούσαν τόσα χρόνια τις αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας.
Επειδή, τον παραπάνω δίκαιο αγώνα μας στηρίζει η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), της οποίας είμαστε μέλος.
Ως εκ τούτου, σας ζητούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να επανεξετάσετε άμεσα, με αφορμή την παρούσα διαμαρτυρία μας, τις διατάξεις του νέου Π.Δ.

 

Ουσιαστικά λοιπόν η ρύθμιση του άρθρου 7 παρ.4:
• Καταργεί τις ουσιαστικές αρμοδιότητες των Σωματείων μας, τα οποία έλεγχαν έως τώρα την ύπαρξη νόμιμης και ισχύουσας άδειας των υδραυλικών.
• Ευνοεί κάθε είδους παράνομης, αδήλωτης, ανασφάλιστης και αφορολόγητης εργασίας από ανειδίκευτους εργάτες, που στερούνται οποιασδήποτε κατάρτισης και εμπειρίας.
• Επιτρέπει τη χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υλικών, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
• Θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, απειλώντας τη δημόσια ασφάλεια.
• Στερεί από τους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν, σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος, τον υπεύθυνο υδραυλικό.
• Εκτοπίζει τους νόμιμους αδειούχους υδραυλικούς, που τηρούν όλες τις υποχρεώσεις τους, εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού των παράνομων.
• Υποβαθμίζει πλήρως το θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο των επαγγελματικών μας οργανώσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:32