Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 11:07

Επιστολή διαμαρτυρίας του ΕΒΕ Π.Ε. Κοζάνης για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του Υδραυλικού

evekozTo Επιμελητήριο Κοζάνης απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη με αίτημα την αποκατάσταση ρυθμίσεων του Π.Δ.112/2012 (επαγγελματικές υποχρεώσεις των αδειούχων υδραυλικών) ...

η οποία έχει ως εξής:
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η έκδοση του με αριθμό 112/2012 ΠΔ, που με το άρθρο 7, παρ. 4 καταργεί το άρθρο 4.2.3. του ΠΔ 38/1991, προκάλεσε μεγάλη αναταραχή και προβληματισμό στους αδειούχους υδραυλικούς – μέλη του Επιμελητηρίου μας, καθώς πλέον δεν ισχύει η υποχρέωση του αδειούχου εκτελούντα έργα ή εργασίες υδραυλικών ή συναφών εγκαταστάσεων για κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης αυτού στο κατά τόπον σωματείο ή σύνδεσμο στο οποίο ανήκει.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο άρθρο 4.2.3. του ΠΔ 38/1991, η κατάθεση της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης (η οποία κατατίθετο και στις αρμόδιες πολεοδομίες για ηλεκτροδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων) διασφάλιζε πως οι εργασίες εγκαταστάσεων εκτελέστηκαν από αδειούχο υδραυλικό, σύμφωνα με τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και ότι χρησιμοποιήθηκαν για αυτές πιστοποιημένα υλικά.
Η νέα ρύθμιση προβλέπει τη σύνταξη της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης και την παράδοσή της στον μελετητή της εγκατάστασης (αν υπάρχει) και στον ιδιοκτήτη, χωρίς καμία πρόβλεψη για τη συμμετοχή στη διαδικασία των κατά τόπους Σωματείων ή Συνδέσμων αδειούχων υδραυλικών.
Εύλογα, κατόπιν των παραπάνω και για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο που ήδη σας απέστειλε ο Σύνδεσμος Αδειούχων εγκαταστατών Υδραυλικών, Θερμικών και κλιματιστικών Εργων Π.Ε. Κοζάνης «Ο ΗΛΙΟΣ» και το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, προβληματίζονται και ανησυχούν οι αδειούχοι υδραυλικοί καθώς πλέον δεν υπάρχει κανένας φορέας Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου που να ελέγχει και να πιστοποιεί «τρόπον τινά», προστατεύοντας συνάμα τόσο τους αδειούχους από τους «αλεξιπτωτιστές» του επαγγέλματος, ήτοι από τους εμπειροτέχνες, όσο και τους καταναλωτές από ζημιές ή ατυχήματα που μπορούν να προκύψουν όταν οι εκτελεσθείσες εργασίες εκτελούνται από μη υπεύθυνους και καταρτισμένους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, επαγγελματίες του κλάδου.
Το θέμα δεν συνίσταται αποκλειστικά στο εάν θα πρέπει οι υπεύθυνες δηλώσεις να κατατίθενται οπωσδήποτε στα συνδικαλιστικά όργανα των αδειούχων υδραυλικών, που σε κάθε περίπτωση ουδεμία σχέση έχουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους από αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα Δημοσίων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Το θέμα είναι ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη να κατατίθενται για ελεγκτικούς λόγους που πρέπει να υφίστανται για τη διασφάλιση κυρίως του συμφέροντος των καταναλωτών, αλλά βεβαίως και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, οι εν λόγω ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ σε κάποιο φορέα που είναι σε θέση να τηρεί ένα μητρώο αδειούχων υδραυλικών για να εγγυηθεί ότι οι επαγγελματίες που εκτέλεσαν ή εκτελούν έργα υδραυλικών εγκαταστάσεων και συναφών εργασιών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτής της διαδικασίας.

Κατόπιν των παραπάνω και όσων αναγράφονται στο από 6/11/2012 έγγραφο που σας απεστάλη από τον εν λόγω σύνδεσμο με θέμα «Διαμαρτυρία σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπ' αριθ, 112/2012 ΠΔ» και που κοινοποιήθηκε και στο Επιμελητήριό μας, παρακαλούμε άμεσα όπως προβείτε σε ενέργειες επαναφοράς της νέας ρύθμισης στα προηγούμενα ισχύσαντα και εν κατακλείδι, εάν άμεσα αυτό δεν είναι εφικτό, να προβείτε με σχετική σας απόφαση στον καθορισμό των Επιμελητήριων ως των αρμοδίων φορέων για την τήρηση Μητρώου Αδειούχων Υδραυλικών στο οποίο και θα πρέπει να κατατίθενται οι υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης έργων αυτών.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 11:10