Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 08 Δεκεμβρίου 2012 11:30

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 12 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 : 00 μ. .μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο τριμελές συμβούλιο του άρθρ 5 του Ν. 4024/11 για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου μας
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

2. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ τριμήνου 2012.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

3. Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης των Δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων 3852/10.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης έτους 2013.
Εισηγητής Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής διαφόρων προμηθειών
Εισηγητής Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

6. Καθιέρωση 12ώρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου»
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

7. Καθορισμός Τελών καθαριότητας & Φωτισμού έτους 2013.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

8. Καθορισμός Τελών Κοινόχρηστων χώρων έτους 2013.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

9. Τροποποίηση της 154/2009 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου σχετικά με τον
Κανονισμό κοινόχρηστων χώρων
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης Κυκλοφοριακής
μελέτης.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

11. Αιτήματα για μείωση μισθωμάτων εμπορικού πολύκεντρου
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

12. Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

13. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων ΤΚ.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

14. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού από ένταλμα προπληρωμής.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

15. Αίτημα δημότη μας για μεταβίβαση μεριδίου αδείας περιπτέρου.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

16. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2012.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

17. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

18. Έγκριση παρατάσεων διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

19. Εξειδίκευση ΣΑΤΑ 2012 σε διάφορα έργα του Δήμου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης

20. Γνωμοδότηση ΔΣ για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Αιολικός σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος ΒΕΡΜΙΟ .

21. Γνωμοδότηση ΔΣ για το ετήσιο πρόγραμμα Ανάπτυξης Δασοπονίας έτους 2013.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Μπίγγας.

22. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών της πόλης Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Μπίγγας

23. Αίτημα συλλόγου Εικαστικών Τεχνών ΣΦΕΤΕ .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ασπράγκαθος

24. Έγκριση απόφασης ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.
Εισηγητής Η Πρόεδρος του ΝΠ Κρυσταλλίδου Θεοπίστη

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Καμπούρης

 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 08 Δεκεμβρίου 2012 11:32