Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012 09:34

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Βοϊου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση την
27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Μήνυμα του δημοτικού Συμβουλίου για τη «ΧΡΟΝΟΚΑΨΟΥΛΑ» στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση του Βοΐου. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
2 Επιμήκυνση χρόνου πληρωμής δανείων του Δήμου Βοΐου, ληφθέντων από Τ.Π. & ∆ µε βάση τις διατάξεις παρ. Γ5.1 του Ν. 4093/2012.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
3 Αλλαγή τίτλου του επενδυτικού σχεδίου: «Προβολή & Προώθηση της Παραδοσιακής Χρήσης της Πέτρας στα Μαστοροχώρια της Κοινότητας Πενταλόφου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος
4 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας: «Ηλεκτρονική υδροληψία άρδευσης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού στο Δήμο Βοΐου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος
5 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για την εκπόνηση της μελέτης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων ΝΔ Τομέα οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος
6 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για την εκπόνηση της μελέτης: «Βελτίωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγιση αγροκτήματος Νεάπολης Δ.Βοΐου». - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος
7 Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης, για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Νεάπολης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θεόκλητος
8 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. .- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θεόκλητος
9 Παραχώρηση αίθουσας στέγαση των γραφείων της ΔΕΥΑΒ. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
10 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
11 Εκμίσθωση του τυροκομείου της ΔΚ Γαλατινής.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
12 Εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
13 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις στη ΤΚ Γαλατινής».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
14 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή –ασφαλτόστρωση δρόμου οδού Βαρβέρη στη ΔΚ Σιάτιστας».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
15 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή κερκίδων δημοτικού σταδίου Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
16 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις στη ΤΚ Γαλατινής».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
17 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή – Ασφαλτόστρωση οδού Βαρβέρη στη ΔΚ Σιάτιστας».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
18 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
19 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην παιδική χαρά Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
20 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου απέναντι από το γηροκομείο».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
21 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Πολυκαστάνου -Ολοκλήρωση».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
22 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κοινοτικού καταστήματος ΤΔ Κλεισώρειας».-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ

23 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αγρ. Ιατρείων –Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
24 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
25 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση πλατείας –παιδικής χαράς οικισμού Φυτωκείου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
26 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση του κλειστού σχολικού γυμναστηρίου ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
27 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση λαϊκής αγοράς Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
28 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση του κτιρίου της σχολής της Δημοτικής Αστυνομίας».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
29 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ΚΔ Πενταλόφου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
30 Εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Βοΐου και Κοινοπραξίας ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΤΟΣ –ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΙΡΕΚΑΣ – ΒΑΣ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
31 Απόψεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 10.000 ενηλίκων μιγκ, ιδιοκτησίας του κ. Κατσέλη Αθανασίου, στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ. Γαλατινής». – Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
32 Απόψεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Δημιουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 6.5000 ενηλίκων μινκ, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΄΄GOLDEN BROWΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ'', στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Εράτυρας του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης».- Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
33 Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ οικονομικού έτους 2013. .-Εισηγητής ο Αντι-δήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
34 Αποδοχή δωρεών, για την κάλυψη των εξόδων πραγματοποίησης της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «Η Εκπαίδευση στο Βόιο», που διοργανώθηκε στο Τσοτύλι στις 2.12.2012, αναμόρφωση του προϋπολογισμού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.-Εισηγητής ο Α-ντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
35 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου τρέχουσας χρήσης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ
36 Διόρθωση των βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Βοΐου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ
37 Τουριστική προβολή του Δήμου Βοΐου έτους 2013.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
38 Έγκριση πιστώσεων για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων . –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
39 Αποδοχή ή μη της έκθεσης εκτίμησης των κινητών πραγμάτων του κυλικείου της Δ.Ε. Νεάπολης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
40 Αιτήσεις.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
5.. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Μακρής

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012 11:49