Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 12:09

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1 Θεόδωρο Βασδάρη
2 Θεόδωρο Θεοδωρίδη
3 Νικόλαο Θεοδωρίδη
4 Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφύλη
5 Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6 Άννα Νανοπούλου
7 Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8 Ιωάννη Μητσιάκο

Κοιν.: Λάζαρο Ν. Μαλούτα
Δήμαρχο Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.08.2014

2. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013 του Δήμου Κοζάνης.

3. Απαλλαγή του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου και των Προέδρων & Εκπροσώπων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης, ως υπόλογοι διαχείρισης πάγιας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2012.

4. Εξέταση αιτήσεων για καθορισμό τιμής μονάδος εκτάσεων για :
Προσκύρωση, Αναλογισμό, Ρυμοτόμηση

5. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 για διάφορες δαπάνες.

6. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 12:10