Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 19:49

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 22 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη .και ώρα 6 :00 μ. .μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2013.
Εισηγητής : H Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρο 3α του Π.Α.Α. 2007-2013 με τίτλο πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με κωδικό 13313Α043
Εισηγητής : H Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

3. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»με κωδικό MIS 393718 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία –Θράκη".'
Εισηγητής : H Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

4. Αποδοχή της απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για την δωρεάν παραχώρηση του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Πτολεμαΐδας για την ανέγερση κέντρου ημιαυτόματης διαβίωσης και διημέρευσης ΑΜΕΑ και εξουσιοδότηση για την διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών για την παραχώρηση αυτή.
Εισηγητής : H Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

5. Ενημέρωση σχετικά με τις μελέτες Μαυροπηγής & λήψη απόφασης διερεύνησης πρόσθετης έκτασης για αγορά. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Μπίγγας.

6. Διερεύνηση για αγορά έκτασης υλοποίησης στόχων αγροτικής ανάπτυξης .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Μπίγγας.

7. Τροποποίηση πρ/σμών ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

8. Έγκριση παραλαβής διαφόρων έργων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

9. Έγκριση παρατάσεων εκτέλεσης διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

10. Κοπή δένδρων στον αύλειο χώρο του παιδικού σταθμού Περδίκκα.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

11. Επικαιροποίηση 299/2009 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την συμπλήρωση του κλήρου Αμβρόσιου .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

12. Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης με τμήμα ιδιοκτησίας ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την
προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Δήμου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

14. Αντικατάσταση συμφωνητικού μαθητείας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

15. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως Βεβεθαωθέντα.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

16 Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής επιτροπής παιδείας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Ιωάννης Ασπράγκαθος

17Έγκριση αποφάσεων ΔΕΤΗΠ.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΤΗΠ Νικόλαος Κουσίδης.

18 Έγκριση απόφασης ΚΟΙΠΑΠ
Εισηγητής : Η Πρόεδρος ΔΣ Κρυσταλλίδου Θεοπίστη.

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 19:51