Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 03 Αυγούστου 2010 12:41

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: €50.000.000.00 ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ «ΜΙΚΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε πρόσκληση, για υποβολή αίτησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να ενταχθούν στο μέτρο 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 «Καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις προθεσμίες υποβολής αίτησης να είναι από 26 Ιουλίου 2010 μέχρι 31 Μαρτίου 2011.

Σκοπός του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων και έχει συνολική δημόσια δαπάνη €50.000.000,00.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως ορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 705/08 (Φ.Ε.Κ. 2496 Β’/2008), την Υπουργική Απόφαση 7931/10-6-2010 (ΦΕΚ 1250 Β’/2009) και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης. Το μεγαλύτερο ύψος των επιλέξιμων δαπανών είναι μέχρι €50.000,00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες
http://msb.agrotikianaptixi.gr, http://www.msb.agrotikianaptixi.gr, http://www.minagric.gr και στη συνέχεια πρέπει να την εκτυπώσουν, να την υπογράψουν και να θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, ενώ εντός 10 ημερών πρέπει να την αποστείλουν με συστημένη αλληλογραφία στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Ε.Υ. Εφαρμογής Π.Α.Α. – Ανταγωνιστικότητα, Λεωφόρος Αθηνών 54 - 56, Αθήνα 10441».
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την ΚΥΑ 705/08, την Υ.Α. 7931/10-6-2010 και την 5812/19-7-2010 αναλυτική πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος. Επίσης μπορούν να απευθύνονται:

Α) στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη τηλ: 2461053505, 2461053523.

Β) Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Γ) Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.minagric.gr http://msb.agrotikianaptixi.gr, http://www.msb.agrotikianaptixi.gr,

 
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Αυγούστου 2010 12:44