Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 11:04

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

leader1Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ – ΑΝΚΟ Α.Ε.,

η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), ανακοινώνει ότι με την υπ΄αριθμ 10/19-02-2013 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) της ANKO ΑΕ παρατείνεται η υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων τελικών δικαιούχων (υποψήφιων επενδυτών - φυσικά & νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, Φορείς), στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER μέχρι τις 20 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 14:34