Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 04 Αυγούστου 2010 13:46

ΕΒΕ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ: «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νομού Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκηρύχθηκε το πρόγραμμα με τον διακριτικό τίτλο «Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες». Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29/7/2010 ως 30/9/2010.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη της καινοτομίας, η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής,  η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό (Δημόσια δαπάνη) 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων και υπό σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 140 εκατ. ευρώ για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 60 εκατ. ευρώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

 α) υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και βασικά οι εταιρείες όλων των κατηγοριών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καθώς και συνεταιρισμοί.  Δηλαδή, επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 μέχρι 50 εργαζόμενους και έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατ. Ευρώ,

Σημειώνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα των υφισταμένων επιχειρήσεων είναι να έχουν έναρξη πριν την 31/12/2007, και

β) νέες υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο στους τομείς μεταποίησης και υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 2008. Οι εταιρίες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε) και θα τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστο από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται από 40.000 έως 200.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης για τους Νομούς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθορίζεται στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται διαμόρφωση κτιρίων, προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού, δαπάνες για ΑΠΕ μόνο για τις νέες και υπο σύσταση επιχειρήσεις, αγορά τεχνογνωσίας, αϋλες δαπάνες κ.α.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Δ/νση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) του ΥΠΟΙΑΝ και τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.evekozani.gr και τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.kepa.gr, www.e-kepa.gr και επίσης μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση του Επιμελητηρίου Κοζάνης, εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24610 41693.

Επίσης ο οδηγός του προγράμματος θα διανέμεται και στα παραρτήματα του Επιμελητηρίου Κοζάνης στην Πτολεμαίδα και Σιάτιστα.

Σημειώνεται ακόμα ότι για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ν. Κοζάνης σε συνεργασία με την εταιρία διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ «ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ» και τους τοπικούς συνεργάτες της, θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε πόλεις του Νομού, αρχής γενομένης από την πόλη της Πτολεμαίδας, όπου την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα «Πέτρος Τόττης» του παραρτήματος του ΕΒΕ στην Πτολεμαίδα, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος.
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 04 Αυγούστου 2010 13:48